Ekonomi

11. Kalkınma Projesi Resmi Gazete'de


Ekonomi

Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9’a, enflasyonun yüzde 5’e düşürülmesi hedefleniyor. GSYH’nin 2023’te 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor. ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini içine alan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu’nda sayılan tasarı, […]Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9’a, enflasyonun yüzde 5’e düşürülmesi hedefleniyor. GSYH’nin 2023’te 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.
ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini içine alan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu’nda sayılan tasarı, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye’nin kalkınma vizyonunu meydana koyarak, milletin esas değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını çoğaltmak için esas yol haritası olacak.
Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şeklinde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle insani sermayenin, ulusal teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.
Plan dahilinde 2023’te gayri safi vatan içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, insan başına ulusal gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor. Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi ve 4,3 milyon ek istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi varsayılan amaçlar arasında yer almakta. Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, tasarı dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5’e düşürülmesi, büyüme seviyesi yönünden dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması tahmin ediliyor.