Ekonomi

AG Anadolu Grubu Holding, McDonald’s’ı sattı


Ekonomi

AG Anadolu Kümesi Holding 280 milyon liralık satışa imza attı. Türkiye’de McDonald’s zincir azık işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan …AG Anadolu Kümesi Holding 280 milyon liralık satışa imza attı. Türkiye’de McDonald’s zincir azık işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan Anadolu Restoran’ın tamamı Birlesik Holding Limited şirketine devredilecek. Her iki taraf fiyatı pazarlık ederek belirledi ve satış meblağı peşin olarak öğrenim edilecek.

AG Anadolu Öbeği Holding, satıştan elde edilen gelirin yüzde 75’ini özkaynak hesaplarında tutarak vergi istisnasından faydalanacağını da KAP açıklamasında belirtti. Pay devri resmi makamlardan alınacak müsaade sonrasında gerçekleştirilecek.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“06.05.2019 tarihli hususî durum açıklamamızda husus edildiği üzere, bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (“McDonald’s”, “Anadolu Restoran”) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu gayeyle gerektiğinde üçüncü kimseler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası yahut aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda mevcut durum itibariyle görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran varlığının % 100’ünü temsil eden paylarını Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için pay devir mukavelesi imzalanmıştır. Pay devri, resmi makam ve kurumlardan olurların alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı birinci çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Laf konusu pay devir ahdine nazaran, Anadolu Restoran’ın pay bedeli 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Yarışma Kurumu onayı sonrasında behre devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır.”