Ekonomi

Düve alım desteğine düzenleme


Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığının “Hayvancılık Desteklemeleri Tatbik Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak …Tarım ve Orman Bakanlığının “Hayvancılık Desteklemeleri Tatbik Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak, 20 Kasım 2019’dan muteber olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yetiştiriciler, Bakanlığın düve alım desteğinden yararlanabilmek için düve ve mandalarını yetiştirici ve üretici örgütlerinden de temin edebilecek.

Geçmiş düzenlemede, kelam konusu destekten yararlanabilmek için hayvanların düve yetiştirici merkezlerinden, hayvancılıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Umumî Müdüriyetinden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilmesi kuralı bulunuyordu. Böylelikle, bu kuruluşların yanı sıra aralarında kooperatiflerin de bulunduğu yetiştirici/üretici örgütlerinden temin imkanı sağlanacak.