Ekonomi

Güçlü TLREF hamlesi


Ekonomi

Türkiye Cumhuriyeti Kaynak ve Maliye Bakanlığı (Hazine) tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde Türk Lirası Gecelik Referans Getiri Orantısına (TLREF …Türkiye Cumhuriyeti Kaynak ve Maliye Bakanlığı (Hazine) tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde Türk Lirası Gecelik Referans Getiri Orantısına (TLREF) endeksli 2 yıl vadeli Devlet tahvili ihracı gerçekleşti.

Laf konusu senedin tefvizinde rekabetçi olmayan satış teklifleri (ROT) de dahil olmak üzere yekunda 14 milyar TL üzere yüksek bir talep görüldü.

Kaynak tarafından bu talebin ROT dahil yekunda 4 milyar TL’lik kısmı karşılandı.

İhraçta birinci kuponun ortalama getirisi yüzde 2.46 olarak gerçekleşti.

Öncü rol

TLREF, finansal türev eserlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal bağıtların fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans getiri nispeti gereksinimini karşılamak maksadıyla kaynak tarafından başta TCMB ve Borsa İstanbul olmak üzere ilgili paydaşlar tarafından 2019 yılı içerisinde oluşturulmuştu.
Bugüne kadar gelinen süreçte yurtiçi bankalar tarafından kıymetli sayıda TLREF’e dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiş olup Kaynak tarafından ihraç edilen bu senedin TLREF’e dayalı nema türev piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine, Hazine’nin finansman araçlarının çeşitlendirmesine ve yatırımcı tabanının genişletmesine ekte bulunması bekleniyor.

TLREF’e endeksli senet, yerkürede bir devlet kaynağı tarafindan risksiz gecelik nema orantısına (RFR) dayalı olarak ihraç edilen birinci borçlanma senedi olma özelliğini taşımaktadır. Bu durum, Hazine’nin laf konusu piyasalara olan desteğindeki öncü rolünü göstermektedir.

TLREF nedir?

TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Getiri Nispeti, finansal türev eserlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal akitlerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık yahut karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans nema orantısı muhtaçlığını karşılamaya yönelik olarak oluşturuldu.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Olağan Buyruklar Pazarı’nda gerçekleşen, tıpkı gün başlangıç valörlü ve yalnızca TL cinsi DİBS teminatlı gecelik repo süreçleri kullanılarak, 17.06.2019 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başladı.