Ekonomi

Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup


Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), pahalılık amacına ait hükümete gönderilen açık mektubu internet sitesinde paylaştı. Mektupta pahalılık …Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), pahalılık amacına ait hükümete gönderilen açık mektubu internet sitesinde paylaştı. Mektupta pahalılık beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sarih bir düzgünleşme olduğuna işaret edilirken, enflasyondaki katılığı azaltacak yapısal adımların sürmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mektupta şu sözlere konum verildi: “Döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya bağlı olarak 2018 yıl ahir yüzde 20,3 nispetinde gerçekleşen tüketici pahalılığı, 2019 yılında 8,5 puan gerileyerek yılı yüzde 11,8 seviyesinde tamamlamıştır. Para siyaseti adımlarının yanı sıra makroekonomik dengelenmeye yönelik olarak uygulanan iktisat programının da katkısıyla pahalılığın ana eğilimi, beklentiler ve fiyatlama davranışlarında besbelli bir düzgünleşme sağlanmıştır.

Orta vadeli pahalılık beklentilerindeki düşüş eğilimi umumiye yayılarak sürerken, son aylarda beklenti dağılımının anket iştirakçileri arasında artan bir koordinasyon içermesi orta vadeli pahalılık görünümüne ait belirsizliklerin değerli ölçüde azaldığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, orta vadeli pahalılık beklentilerinin hala orta vadeli gayenin üzerinde seyretmesi, fiyat istikrarına dair riskleri canlı tutmaktadır. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile entegrasyonlu halde gerçekleşmesi için para siyasetindeki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

KRİTİK KIYMET ARZ EDİYOR

Bu çerçevede, mali duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak formda belirlenecektir. TCMB, fiyat istikrarı ve finansal istikrar gayeleri doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Para siyaseti aktifliğinin desteklenmesi ve enflasyon-büyüme ödünleşiminin asgariye indirilmesi açısından makro finansal siyasetlerin risk primini düşürmeye odaklanması ve makro siyaset öngörülebilirliğinin arttırılmaya devam edilmesi kritik ehemmiyet arz etmektedir.

Para ve maliye siyaseti eşgüdümünün güçlü bir biçimde sürdürülmesi fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasına ekte bulunacaktır. Bu çerçevede, önümüzdeki devirde inanç kanalı ile kredi kanalının iktisadi faaliyetteki toparlanmaya destek vereceği, birebir devirde pahalılığın hedeflenen patikayla entegrasyonlu seyredeceği öngörülmektedir.

Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi fiyat istikrarına ve münasebetiyle toplumsal refaha olumlu ekte bulunacaktır. Bu kapsamda TCMB, yapısal ögeleri tahlil etmeye, siyaset teklifleri geliştirmeye ve pahalılıkla uğraşın kıymeti konusunda ilgili paydaşlar ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.”