Ekonomi

Sanayi kapasite raporu açıklandı


Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı. Buna nazaran, 2018’de 73 bin 303 olan …Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.

Buna nazaran, 2018’de 73 bin 303 olan rapor sayısı, 2019’da yüzde 3,3 artışla 75 bin 681’e yükseldi. Kelam konusu raporların ilişkin olduğu üretim tesislerinin yüzde 41,9’unda 1-9, yüzde 41,1’inde 10-49, yüzde 8,1’inde 50-99, yüzde 6,2’sinde 100-249, yüzde 2,6’sında ise 250’den çokça çalışan bulunuyor.

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde yekun çalışan sayısı, bir evvelki yıla nazaran yüzde 1,5 artışla 3 milyon 179 bin 754 odu. Yekun çalışanların yüzde 5,2’si 1-9, yüzde 22,8’i 10-49, yüzde 13,6’sı 50-99, yüzde 22,5’i 100-249, yüzde 36’sı ise 250 ve daha ziyade çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Muteber raporlara nazaran istihdamın en çokça olduğu birinci 5 vilayet İstanbul (677 bin 474), Bursa (273 bin 871), İzmir (216 bin 397), Kocaeli (204 bin 419) ve Ankara (172 bin 585) halinde sıralandı. En az çalışan bulunan bölgeler ise Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkari (415), Tunceli (748), Iğdır (762) oldu.

2018-2019 periyodunda KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki hissesi yüzde 64,6’dan yüzde 64’e düşerken, büyük firmaların behresi yüzde 35,4’ten yüzde 36’ya çıktı.

Geçen yıl bir evvelki yılla karşılaştırıldığında endüstride en çok istihdam artışı sağlayan kentlerin Ağrı (yüzde 48,6), Bayburt (yüzde 36), Muş (yüzde 31,1), Bitlis (yüzde 27,6) ve Kilis (yüzde 27,2) olduğu görüldü. Birebir periyotta endüstride istihdam azalışının en çok olduğu kentler Hakkari (yüzde 30,7), Siirt (yüzde 25,4), Bingöl (yüzde 25,3), Tunceli (yüzde 17,4) ve Kars (yüzde 12,4) oldu.

Nahiyeler bazında sanayi istihdamında Orta Anadolu’da yüzde 7,2, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 6,5 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 4 artış yaşandı. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu nahiyeler Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 3,6), Garp Marmara (yüzde 1,3) ve Şark Marmara (yüzde 0,5) olarak kayıtlara geçti.

Mühendis dağılımı 

Sanayi tesislerinde en çok mühendis Şark Marmara’da çalışıyor. Şark Marmara’da 35 bin 387, İstanbul’da 33 bin 684, Garp Anadolu’da 27 bin 836, Ege’de 21 bin 621, Akdeniz’de 9 bin 196 mühendis istihdam ediliyor.

Yekun çalışanların yüzde 4,8’ini mühendis, yüzde 4,6’sını teknisyen, yüzde 6,5’ini usta, yüzde 71,9’unu personel, yüzde 11,1’ini idari işçi oluşturuyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla sanayi tesislerinde ortalama 42 kişi çalışıyor. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan vilayet Kırklareli olarak dikkati çekti. Bu ili sırasıyla Çankırı, Zonguldak, Tekirdağ, Bartın takip ediyor.

Laf konusu periyotta yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin orantısı yüzde 2,2’den yüzde 2,3’e, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin orantısı yüzde 40,2’den yüzde 42,7’ye yükselirken, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin orantısı yüzde 24,1’den yüzde 23,4’e ve orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin nispeti yüzde 33,5’ten yüzde 31,6’ya geriledi.

Geçen yıl en çok kapasite raporu “fabrikasyon metal eserleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” konusunda hazırlandı. Laf konusu rapor en çokça İstanbul, en az ise Bayburt’ta düzenlendi. 2019’da bin 536 yabancı varlıklı firma rapor yaptırdı. Yabancı varlıklı firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu vilayet İstanbul oldu.

En çok yabancı varlıklı sanayi tesisi Alman firmalardan oluştu.