Gündem

20.02 2018 dolar kaç TL?


Gündem

20.02 2018 dolar kaç TL?  20.02 2018 dolar kaç TL? DOLAR KAÇ TL ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ? Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.29 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.01 TL seviyesinde devinim ediyor. Piyasalar enflasyon rakamını bekliyor. Geçtiğimiz haftayı 5.41 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde 5.44 TL seviyesinden başlamıştı. Dolar kuru […]20.02 2018 dolar kaç TL? 

20.02 2018 dolar kaç TL? DOLAR KAÇ TL ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.29 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.01 TL seviyesinde devinim ediyor. Piyasalar enflasyon rakamını bekliyor.

Geçtiğimiz haftayı 5.41 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde 5.44 TL seviyesinden başlamıştı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.3926 TL seviyesini görürken, kur saat 08.32 itibarıyla 5.3925 TL’de devinim etti. 6.1625 TL’ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1717 TL’de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet mahalli nakit biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 yükselişle 96.27 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1388 seviyelerinde…

DÖVİZ KURLARI 7 KASIM 20187 Kasım 2018 serbest piyasa ABD doları, 5.39 Türk Lirasından işlem görürken, euro, 6,17 TL’den satılıyor. İngiliz Sterlini, 7,15 lira, İsviçre Frangı, 5,49 TL’den işlem görüyor. Kanada Doları 7 Kasım günü 4,12 liradan satılıyor.

AMERİKAN DOLARI

Amerikan doları (simge: $; kod: USD), Amerika Birleşik Devletleri’nin resmî nakit birimidir. ABD doları diye de adlandırılır.

Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3’ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmi nakit birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) nakit birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek nakit birimi olarak kullanılır (Britanya Virjin Adaları ve Turks ve Caicos Adaları)

Yeni kıtada kâğıt nakit dönemi 1600’lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi’nde basılarak dolaşıma çıkmıştır. Kağıt nakit çıkarma yöntemi öbür Kolonilerce de kısa sürede benimsenerek yaygınlaşmıştır.

ABD Kongresi, 1781 yılında yeni hükümetin mali operasyonlarına destek olmak amacıyla, Philadelphia’da bulunan The Bank of North America’yı ilk milli banka duyuru eder. 1792’de kabul edilen Tedavüle Nakit Çıkarma Kanunu ile ABD Darphanesi kurulur ve federal nakit sistemi çerçevesinde her birinin değeri altın, gümüş veya bakır üzerinden saptanan farklı değerdeki madeni paraların basımına başlanır.

1785 yılında ABD Kongresi Doları ABD’nin nakit birimi olarak kabul eder. Federal hükümet ülke genelinde ilk kâğıt parayı 1861 yılında dolaşıma çıkarır. İç Savaşı finanse etmekte zorlanan Kongre ABD Hazinesine ürem getirisi olmayan vadesiz banknot ihraç etme yetkisi verir. Bu banknotlara, renkleri dolayısıyla “yeşil” adı takılır.

1913’te çıkarılan Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankasını (Federal Reserve Bank) ülkenin merkez bankası duyuru eder. Banka, Amerikan Merkez Bankası Banknotları (Federal Reserve Notes) adlı yeni bir parayı dolaşıma sunar. “Tanrıya Güveniyoruz” (In God We Trust) ibaresi tüm banknotlar üzerinde kullanımı 1955’te kanunla mecburi kılınmıştır.

Dolar, son yıllarda Euro karşısında paha kaybetmesine rağmen, ülkelerin merkez bankalarında tutulan rezerv miktarlarına bakıldığında hala 1. radde önemini korumaktadır. Bununla beraber özellikle Çin ve Rusya merkez bankalarının başını çektiği bir kısım ülke merkez bankaları, rezervlerinde bulunan Dolar’ın bir kısmını Avro ile değiştirmeyi gündeme getirmektedir.

Döviz, dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına da döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasının, öbür bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denir. Döviz kelimesi Türkçeye Fransızca’daki deviseden geçmiştir. Umumi olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı anlatım edilir.

Ekonomik açıdan bakıldığında döviz, iktisadi anlamda bir mal niteliğindedir. Döviz borsaları bazı özel nitelikleri olan piyasalardır. Kısaca belirtmek gerekirse, New York, Londra, Tokyo, Frankfurt, Zürih ve Paris en büyük döviz borsaları arasında bulunmaktadır. Ancak, döviz piyasalarını belirli bir yer veya mekanla sınırlı piyasalar olarak düşünmek doğru değildir.

Döviz borsaları, muayyen coğrafi bölgelerde etkinlik gösterseler de, çeşitli elektronik haberleşme araçlarıyla birbirleriyle sürekli olarak münasebet içinde bulunurlar. Denilebilir ki, günün her saatinde dünyadaki döviz piyasalarından herhangi birisi açık bulunur. Mesela ABD’in batısında yer saha San Fransisco’da borsalar kapandığında Uzak Doğuda Tokyo, Hong Kong ve Singapur borsaları, ayrıca bu borsalardaki çok uluslu Amerikan ve Avrupa bankalarının şubeleri yeni açılmışlardır. Uzak Doğu borsaları kapandığında ise Orta Doğunun mali piyasaları ve merkezleri iki saatten beri çalışmakta olup Avrupa borsaları mesaiye yeni başlamaktadır. Avrupa ile ortak çalışma saatleri sırasında New York borsasında etkinlik hacmi yoğunlaşmaktadır. Londra bankaları coğrafi konumları dolayısıyla, günlük çalışma süresi içinde öteki Avrupa piyasaları ve Kuzey Amerika iç olmak üzere, Uzak Doğu ve Orta Doğu piyasalarıyla işlem yapabilmektedirler.

Milletlerarası döviz borsaları 24 saat sürekli olarak çalıştıkları için döviz fiyatları (kurları) sürekli olarak değişirler. Döviz bir iktisadi mal gibi işleme tabi tutulduğundan, dövizin bir arz ve talebi ve dolayısıyla da bir fiyatı vardır. Döviz fiyatlarına döviz kuru (exchange rate) denmektedir.

Döviz kurları genellikle bir ünite döviz başına (veya bununla değiştirilebilen) millî nakit miktarı olarak tanımlanır. Döviz kurları 1 ünite millî paranın karşılığı olan döviz miktarı olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde düşünüldüğünde kurlar 1 USD = 1,35 TL veya 1 TL = 0,74 USD olarak anlatım edilebilir. Bu iki sistem birbirinin tersidir. Birincisinde dövizin, millî nakit cinsinden değeri anlatım ediliyor; buna direkt-kotasyon sistemi deniyor. İkincisinde ise millî paranın hariç değeri, yani döviz cinsinden fiyatı gösteriliyor; buna da indirekt kotasyon sistemi deniyor.

Milletlerarası borsalarda döviz kurları ABD dolarıyla millî paralar arasındaki değişim oranı şeklinde anlatım edilince, ABD doları dışında iki nakit arasındaki değişim oranı bunların dolar cinsinden fiyatlarına göre dolaylı olarak hesaplanabilir. Mesela, 1 USD = 1,35 TL ve 1 USD = 0,83 EUR ise; 1 EUR = 1,63 TL olur. Bu şekilde dolar dışındaki paralar arasında hesaplanan kurlara çapraz kur (cross-rate) denilmektedir. Yani iki nakit arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilir.

Yabancı paraların çapraz kurları arasında da bir ahenk vardır. Çapraz kurlar arasındaki ahenk bozulur, yani dövizin ucuz olduğu yerden satın alınıp pahalı olduğu yerde satılması işleri ortaya çıkabilir. Bu farklardan yararlanarak kazanç sağlanması işlemine arbitraj denir. Geniş anlamda döviz ticareti; döviz bazında mevduat bulundurmayı, döviz piyasaları arasındaki kur farkından kâr elde etmeyi (döviz arbitrajı), vakit içindeki kur değişmelerinden kar elde etmeyi (döviz spekülasyonu) de kapsamına almaktadır.

Döviz piyasaları vadeli piyasa (forward market) ve vadesiz piyasa (spot market) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Vadesiz piyasalarda döviz işlemleri herhangi bir işgününde o günün döviz kuru üzerinden yapılmaktadır. Vadeli piyasalarda ise tarafların sözleşme ile tespit ettikleri gelecekteki bir gün ve döviz
kuru üzerinden (vadeli döviz kuru) döviz alım ve satımının taahhüt edilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Vaktiyle altın nakit sisteminin yürürlükte olduğu yıllarda ülke paraları, bulundurdukları veya temsil ettikleri altın miktarına göre birbirleriyle mübadele edilirlerdi. Mesela Türk lirası 2 gr altını, dolar 6 gram altını temsil ediyorsa, 1 dolar = 3 TL olarak belirlenirdi. Böylece belirlenmiş olan kurların değişmeleri de mümkün olmazdı. Altın nakit sisteminin çok önemli bir üstünlüğü olarak nitelenen bu husus, daha sonra kâğıt nakit sistemine geçirilmesiyle beraber geçerliliğini kaybetti. Döviz kurları sabit veya esnek olarak belirlenebilmesinin yarar ve mahzurlarını esas saha tartışmalar ekonomi literatüründeki canlılığını hala korumaktadır.

II. Dünya Savaşı sonlarından 1973 başlarına kadar dünyada geçerli olan ve Bretton Woods Sistemi diye bilinen nakit sistemi bir sabit kur sistemiydi. 1973 başlarından itibaren Batılı ülkeler esnek veya değişken kur sistemini benimsemişlerdir. Ne var ki, Avrupa Topluluğu ülkeleri gibi bazı sanayileşmiş ülkeler paralarını sabit kurlardan birbirine bağlayarak bir nakit sahası oluşturmuşlardır. Belirtmek gerekir ki, günümüzde tam bir esnek kur sistemi derhal derhal hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Derhal derhal her ülke döviz kurlarının nisbi de olsa istikrarlı oluşunu özlemektedir. İstikrar arayışları ise döviz piyasalarına müdahaleyi mecburi kılmaktadır.

Türkiye’de 1929 yılına kadar Lozan Antlaşmasında yer saha hükümler dolayısıyla döviz piyasalarına çok bir müdahalede bulunulamamıştır.

Lozan Antlaşmasının koyduğu sınırlamaların sona ermesiyle birlikte, 20 Şubat 1930 tarihinde çıkartılan 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile döviz işlemlerini düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş ve yoğun bir şekilde döviz kontrolü uygulanmaya başlanmıştır.

Özellikle 1983’ten sonra Türk Lirasına konvertibilite sağlamak yönünde getirilen bazı düzenlemelerle 1567 sayılı kanunun uygulamaları yerine geniş ölçüde bir serbesti ortamı getirilmiştir. Sabit döviz kuru sistemi fiilen terk edilmiş ve kurların önce kısa aralıklarla, sonraları Merkez Bankasınca her gün belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Hükümet 1989’da aldığı bir kararla banka ve yetkili kurumlara 3000 dolar veya eşdeğer döviz satabilme hakkı verildi. Mart 1990’da 32 sayılı karar olarak bilinen Türk Parasını Koruma Hakkındaki Karar’da yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilere sınırsız döviz bulundurma ve transfer etme gibi haklar tanındı (1993).

Döviz birimleriDöviz sözcüğünden genellikle herkes yabancı nakit anlamını çıkarır. Oysa döviz, banka ekonomisiyle ilgili umumi anlamda yabancı nakit birimi olarak anlaşılır. Yurtdışındaki yerlerde (havaleler, nakit değişimi ve çekler aracılığıyla) dar anlamda sadece borçların yurtdışı bankalarına ödenmesidir.

Ülke içerisinde yabancı nakit cinsinden yönetilen hesaplarda – döviz hesaplarındaDöviz cinsinden nakit değişiminde, çekler ya da havalelerde.Döviz çeşitleri terimsel olarak farklılık gösterir. Nakit nakit (banknotlar ve madeni paralar) yabancı nakit cinsindendir.

Dövizler sıklıkla eder belleği olarak kullanılır. Milli nakit biriminin değeri ya da bu cinsten olan taleplerin değeri istikbal için aşağı yukarı sabit olarak kabul edilmektedir. Bu tesir beklenen yüksek enflasyonu ortaya çıkarmaktadır.

Döviz olarak bir nakit nakit birimini kullanmak, döviz sahipleri adına da riskler doğurur, zira nakit nakit biriminin dolaşım hızı, paha belleği olarak esas kullanım işlevi aracılığıyla oransız bir şekilde düşüşe geçer. Yurtiçi nakit dolaşımı durdurulur durdurulmaz, savunmasız enflasyon adına nakit biriminde her bir merkez bankasının döviz cinsinden nakit miktarı (burada nakit para) arttırılır. Rastlantısal sapmalar (dalgalanmalar) aracılığıyla dolaşım çok az artar (ve bundan ötürü fiyatlar buna göre yükselir), daha sonra önceden var olan çok miktardaki nakit nakit dolaşıma geçebilir. Bu vaziyet enflasyonu kaçınılmaz kılar; böyle bir tesir Japon Yeni’ni ve Amerikan Doları’nı menfi yönde etkiler.

Dövizleri beklenmeyen bir enflasyon altında bulunan bir döviz sahibi risk alabilir. Örneğin Avrupalı yatırımcılar 2002 yılında ABD dolar kurunun Avro karşısında paha yitirmesi nedeniyle Amerikan Pay Senetleri’nde kayba uğramışlardır; ama bunun yanı dizi Amerikan Doları’nda pay senetleri ağırbaşlı şekilde düşüş yaşamıştır.

KANADA DOLARI

Kanada doları, Kanada’da kullanılan nakit birimidir. Yalnızca $ işaretiyle veya öbür dolar nakit birimlerinden ayırmak için C$ ile gösterilmektedir. Bir Kanada doları, 100 sentten oluşmaktadır. Uluslararası kodu CAD olup, Kanada’daki yıllık enflasyon oranı 2012 yılında %1,06’dır. Kanada dolarını rezerv nakit birimi olarak kullanan bankalar da bulunmaktadır. Kanadalılar ihracatın �’ünü ABD’ye ithalatın V’sı ABD ile yapıldığından Kanada için en önemli olan çapraz kur Amerikan dolarıyla olandır. Küresel mali kriz nedeniyle Kanada doları ABD doları karşısında paha kaybetmektedir.

DOLAR KAÇ TL?

AVUSTRALYA DOLARI

Avustralya doları (para birimi kodu AUD), 1966 yılından itibaren Avustralya’nın nakit birimidir. Ayrıca Christmas Adası, Cocos Adaları, Norfolk Adası ve müstakil Pasifik Ada ülkeleri Kiribati, Nauru ve Tuvalu’nun nakit birimidir. Genelde dolar işaretiyle ($) kısaltılır. Alternatif olarak A$ veya $A, $AU veya AU$ yazılarak öbür dolar nakit birimlerinden ayırt edilir.

Avustralya doları dünya çapında Amerikan doları, Euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve Kanada doları’ndan sonra en çok işlem gören nakit birimidir. Yabancı döviz işlemlerinin %4-5’ini temsil etmektedir.

HONG KONG DOLARI

Hong Kong doları (Çince: 港元, Pinyin: gǎng yuán[1]; İngilizce: Hong Kong dollar; simge: $; ISO 4217: HKD) Hong Kong’da kullanılan resmî nakit birimidir. Dünyada borsada en çok işlem gören 9. nakit birimidir. İngilizce’de genellikle dolar simgesi $ ile, ya da öbür dolar-temelli nakit birimleri arasında fark yapmak için HK$ olarak gösterilir. Doların alt birimi cent, ve bir dolar 100 cente bölünür. Resmî olarak 5, 10, 20, 50 cent madeni nakit olarak vardır; ama 5 cent günümüzde kullanımdan kalkmıştır. 1, 2, 5 Hong Kong Dolar’ları da madeni nakit olarak kullanılmaktadır. En küçük kâğıt nakit 10 Hong Kong Doları’dır ve 10 HKD ile beraber kullanımda olan 20, 50, 100 ve 500 HKD vardır.

SİNGAPUR DOLARI

Singapur doları (İngilizce: Singapore dollar) Singapur’da kullanılan nakit birimidir. Singapur doları $ işşaretiyle veya öbür dolar nakit birimlerinden ayırmak için S$ kullanılır. 1 dolar, 100 cente bölünmüştür. Singapurun 2007 yılında yıllık enflasyon oranı %4.4’tür. Paranın uluslararası kodu SGD’dir.

YENİ TAYVAN DOLARI

Yeni Tayvan doları (Geleneksel Çince: 新臺幣 ya da 新台幣; Basitleştirilmiş Çince: 新台币; Pinyin: Xīntáibì; simge: NT$; ISO 4217: TWD) ya da sadece Tayvan doları, Tayvan’da kullanılan resmî nakit birimidir. Özgün olarak Tayvan Bankası tarafından dağıtılıyordu, ama 2000’den beri Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından dağıtılır. Yeni Tayvan dolarının iki adet alt birimi var; bir tanesi jiao (角) ve bir dolar on adet jiaoa bölünür; öbürü ise fen (分) ve bir dolar 100 adet fene bölünür.

YENİ ZELANDA DOLARI

Yeni Zelanda Doları (İngilizce: New Zealand dollar) simgesi $, uluslararası nakit birimi kodu NZD olan Yeni Zelanda’da kullanılan nakit birimidir. Yeni Zelanda doları ayrıca Cook Adaları, Niue, Tokelau ve Pitcairn Adaları’nda
da dolaşımdadır. Normal gösterimi $ işaretiyle olsa da, öbür dolar nakit birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen dolar yerine kiwi sözcüğüyle de söylenir. Çünkü kiwi sözcüğü Yeni Zelanda ile bağlantılı bir sözcüktür. Yeni Zelanda doları dünyada en çok ticaret yapılan 16 nakit birimi içerisindedir.

BRUNEİ DOLARI

Brunei Ringgit’i (Malayca) (uluslararası nakit birimi kodu: BND), 1967 yılından beri Brunei Sultanlığı’nın nakit birimidir. Genellikle dolar simgesi olan $ ile beraber kullanılır. 100 sen (Malayca) ya da cents (İngilizce) 1 Brunei dolarına eşittir.

Brunei dolarının birebir sabit döviz kuru Singapur dolarıdır.(Singapur Bruney’in ana ticaret ortağıdır.)

FİJİ DOLARI

Fiji Doları (İngilizce: Fijian dollar) nakit birimi kodu FJD olan ve Fiji’de 1969 yılından bu yana kullanılan nakit birimidir. Ayrıca bu nakit birimi 1867 ile 1873 arasında da kullanılmıştır. Fiji doları $ işaretiyle veya alternatif olarak FJ$ şeklinde gösterilerek öbür dolar nakit birimlerinden ayırt edilmesi sağlanır. Fiji’de Ocak 2008 enflasyon tahmini %7.4’tür.

.