Gündem

2019 AÖF puan hesaplaması nasıl yapılır? Not ortalaması nasıl hesap ekranı!


Gündem

2019 AÖF puan hesaplaması nasıl yapılır? Not ortalaması nasıl hesap ekranı! 2019 AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işleminde sona gelinmesiyle beraber vize sınavlarına sayılı günler kaldı. Binlerce AÖF öğrencisini ilgilendiren not ortalaması hesaplama işlemi soruşturulmaya devam ediyor.Kayıt yenileme işlemlerinin sonuna gelinmesiyle imtihan tarihleri yaklaşıyor.Biz de sizler için bu konuyu araştırdık.Peki 2019 AÖF […]2019 AÖF puan hesaplaması nasıl yapılır? Not ortalaması nasıl hesap ekranı! 2019 AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işleminde sona gelinmesiyle beraber vize sınavlarına sayılı günler kaldı. Binlerce AÖF öğrencisini ilgilendiren not ortalaması hesaplama işlemi soruşturulmaya devam ediyor.Kayıt yenileme işlemlerinin sonuna gelinmesiyle imtihan tarihleri yaklaşıyor.Biz de sizler için bu konuyu araştırdık.Peki 2019 AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? Not ortalaması hesap ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz…

AÖF ders geçme notu ile ilgili öncelikle bilinmesi gereken yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00 ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakülte sisteminden eksrta artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir.

Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri yine almanız gerekir.

AÖF’TE DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yeni imtihan dönemi beraber kuşkusuz en çok sorulan ve merak edilen sorulardan birisi de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? sorusuydu. Açıköğretim öğrencilerinin ilk kez katıldığı yeni imtihan sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapıldı. Yani bu imtihan döneminde Açıköğretim Fakültesi’nde dört yanlış bir doğruyu götürdü. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

AÖF HARF NOTLARI NASIL VERİLİR

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI

Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları belirler.

Bu esaslar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda normalleştirilmiş “z değerleri” ve “Harf Notu” karşılıkları

Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli 1 ara imtihan ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla beraber dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri ilgili ünite yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili ünite yönetim kurulu kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev ve uygulama gibi değerlendirmeler de yapılabilir.

Öğrenci sayısının 30’un altında olduğu durumlarda kullanılacak “Başarı Notu” ve “Harf Notu” karşılıkları

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak imtihan notu hesaplanır. Imtihan notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.“Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu imtihan notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara imtihan notunun 0’u, dönem sonu imtihan notunun p’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara imtihan notunun 0’u, ödev notunun ’si, dönem sonu imtihan notunun P’sidir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara imtihan notunun 0’u, dönem sonu imtihan notunun ise p’idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; ara imtihan notunun @’ı, dönem sonu imtihan notunun ise `’ıdır.“Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt hudut değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi’nde uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliğindeki İngilizce dersler hariç derslerde geçme notu 30’dur. Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda; Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.

AÖF PUAN / NOT HESAPLAMA

Peki AÖF öğrencileri için yeni imtihan sistemi ve AÖF yeni not sistemi nasıl işliyor. Vize ve final sınavlarında alınan notlar ortalamaları nasıl etkiliyor? Sınıf geçme kuralları nelerdir? Bu soruların cevabı merak ediliyor. AÖF yeni ders sistemi ve not sistemi hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntıları haberimizde sizler için hazırladık. Ayrıca havadis, bilgi, salık linklerine tıklayarak AÖF puan hesaplama robotuna ulaşabilirsiniz.

Öncelikle AÖF not sistemine bir bakalım:

AÖF not sistemi

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 3 DERS SINAVI NEDİR, KİMLER KATILIR?

AÖF öğrencileri son sınıfta 3 dersten kalmışlarsa 3 ders sınavına girip mezun olabilecekler. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, tek ders sınavlarının bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları iç
in uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders imtihan hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri saha ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof. Dr. Gündoğan, üç ders imtihan hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu saha öğrenciye üç ders imtihan hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders imtihan hakkı tanınmaz. Üç ders imtihan notu, dönem sonu imtihan notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders imtihan sonucu temel alınarak hesaplanır.

AÖF’TE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF ders sistemi iki farklı döneme ayrılıyor bir sene içerisinde. İlk sene birinci dönemde kalınan ders ancak ikinci yılın ilk döneminde alınabiliyor. Aynı şekilde ikinci dönem kalınan bir ders için bir sene sonraki ikinci dönemi beklemek gerekiyor. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize 1 Final olarak yapılıyor. Yani bundan sonrası için AÖF’te imtihan takvimi senede 2 defa Vize 2 Defa final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize0 ve Finalp olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Sene 1. yarı sene (dönem) 2. yarı sene (dönem)2. Sene 3. yarı sene (dönem) 4. yarı sene (dönem)3. Sene 5. yarı sene (dönem) 6. yarı sene (dönem)4. Sene 7. yarı sene (dönem) 8. yarı sene (dönem)

AÖF’TEN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

AÖF sınava girecek öğrencilere bazı önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Sınava girilecek olan binanın bir gün öncesinden gidip görüşmesi gerekiyor uyarısında bulunan AÖF, imtihan giriş belgesi ve güncel fotoğraf bulunan kimlik kartının da öğrencilerin yanında bulunması konsunda sıkı uyarıda bulunuyor.

Sınava girebilmeniz için lüzumlu belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye ruhsat verilmemektedir. Imtihan saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında amade bulunun. Bilindiği üzere sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan kara kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz. Yanıt kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya ani çok kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

AÖF PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede abecesel tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları abes bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF not hesaplama robotu ve Açıköğretim Fakültesi ders geçme notu ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Üniversiteyi açıktan okuyarak bitirmek isteyen adaylar AÖF sınavlarını geride bıraktı. Adaylar ‘AÖF puan hesaplama robotu 2018, puan hesaplaması nasıl yapılır?’ konularında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki AÖF ders geçme notu kaç? Notlar nasıl hesaplanır? Puanını öğrenmek isteyen adaylar için puan hesaplama robotu ve AÖF ders geçme puanı gibi merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF not hesaplama robotu ve Açıköğretim Fakültesi ders geçme notu ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Üniversiteyi açıktan okuyarak bitirmek isteyen adaylar AÖF sınavlarını geride bıraktı. Adaylar ‘AÖF puan hesaplama robotu 2019, puan hesaplaması nasıl yapılır?’ konularında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki AÖF ders geçme notu kaç? Notlar nasıl hesaplanır? Puanını öğrenmek isteyen adaylar için puan hesaplama robotu ve AÖF ders geçme puanı gibi merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

.