Gündem

2019 Ehliyet sınavı ne zaman? Ücreti ne kadar? Direksiyon sınavı ve ehliyet sınavı ne zaman?


Gündem

2019 Ehliyet sınavı ne zaman? Her sene çok sayıda vatandaşın katıldığı ve Ehliyet almak için uğraştığı imtihan yılın sonu yaklaşırken tekrar araştırılıyor. 2018 Ehliyet sınavı ne zaman, ücreti ne kadar, Aralık ayı ehliyet sınavı tarihi ne zaman, direksiyon sınavı ve ehliyet sınavı ne vakit yapılacak gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için araştırdık […]2019 Ehliyet sınavı ne zaman? Her sene çok sayıda vatandaşın katıldığı ve Ehliyet almak için uğraştığı imtihan yılın sonu yaklaşırken tekrar araştırılıyor. 2018 Ehliyet sınavı ne zaman, ücreti ne kadar, Aralık ayı ehliyet sınavı tarihi ne zaman, direksiyon sınavı ve ehliyet sınavı ne vakit yapılacak gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için araştırdık ve haberimize ekledik. Peki 2018 Ehliyet sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı ve ehliyet sınavı ücretleri ne kadar? İşte Aralık ayı ehliyet imtihan tarihi ve öbür tüm detaylar…

2018 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan saha adaylar ikinci imtihan olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı imtihan baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan saha adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kursiyer, 2018 yılında her imtihan dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen imtihan ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen müracaat süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise mesuliyet kursiyerin olacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİSınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Imtihan Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek imtihan sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kuruluş kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

MTSKS takviminde belirtilen imtihan ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

2018 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

4 – 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

5 – 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

6 – 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Sınav itiraz hakkı

İtirazlar, soru ve yanıt anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.Kursiyerler, imtihan sorularına, imtihan sonuçlarına ve imtihan uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve imtihan adının teorik olduğu dilekçe ile beraber yapacaklardır.Sınav ücretini yatırıp imtihan başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner kapital işletmesi tarafından herhangi bir müracaat talep etmeksizin yapılacaktır.Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM umumi evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

EHLİYET SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“M”, “A1” ve “B1″ sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.”A2”, “B”, “BE”, C1″, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.”A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

“C”, “CE”,”D1″ ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.”D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.Pratisyen hekim veya uzman hekim tarafından verilen “sürücü olur” sıhhat raporu almış olmak.”Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.Sürücü belgesi süresiz olarak art alınmamış olmak.Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) tane biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu kursiyerler için müracaat şartları;

Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesiÖğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan çok kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesiÖğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesiPratisyen hekim veya uzman hekim tarafından verilen sürücü olur sıhhat raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesiSon 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) tane biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

EHLİYET

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından yönetim edilebilmesine imkan tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

Sürücü Belgesi Sınıfları1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

1 Ocak 2016 itibarıyla yeni sürücü belgesi sınıfları. Bu Listede bulunmayan F (Traktör) ve G (İş Makinesi) sınıfları da yeni ehliyet sınıflarının içerisinde yer almaktadır.

KökeniArapça’da bir işi yapmak için elzem olan yetkinlik ve bilgiyi barındırma manasına gelen “ehil” kelimesinden gelir. Bir işin gerçekleştirilebilmesi için lüzumlu özelliklerin, işi yapacak kişide bulunup/bulunmama durumudur.

TarihçeDünyadaki ilk sürücü belgesinin sahibi günümüz otomobillerinin mucidi olarak görülen, Karl Benz’dir. İcat etmiş olduğu Motorwagen’in çıkarttığı gürültü ve rahatsızlık yüzünden Mannheim vatandaşları Benz’den şikayetçi olmuş bunun üzerine Benz, yetkili kurum
lardan halk alanlarında arabasını kullanabilmesine imkan tanıyan bir ruhsat belgesi almıştır.

Taşıt kullanılabilmesi için sürücü belgesini mecburi kılan ilk ülke Prusya’dır – 29 Eylül 1903.

.