Gündem

2019 Regaip Kandili ne zaman başlıyor? Hangi gün? Üç aylar ne zaman başlıyor?


Gündem

2019 Regaip Kandili ne vakit başlıyor? İslam dünyası için önemli günler arasında yer saha Üç aylar başlıyor. Diyanet İşleri tarafından açıklanan bu özel günler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Hicri olarak art arda denk gelen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam Dünyası’nda üç aylar olarak adlandırılmaktadır. 2019 Regaip Kandili ne vakit başlıyor? sorusu gündemin ilk sırasında yer almaya devam […]2019 Regaip Kandili ne vakit başlıyor? İslam dünyası için önemli günler arasında yer saha Üç aylar başlıyor. Diyanet İşleri tarafından açıklanan bu özel günler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Hicri olarak art arda denk gelen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam Dünyası’nda üç aylar olarak adlandırılmaktadır. 2019 Regaip Kandili ne vakit başlıyor? sorusu gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.İşte 2019 Regaip Kandili ne vakit başlıyor? Hangi gün? Üç aylar ne vakit başlıyor? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Üç aylar başlıyor. Hicri olarak art arda denk gelen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam Dünyası’nda üç aylar olarak adlandırılmaktadır. Büyük öneme sahip birbirini takip eden bu 3 ayda eller gök yüzüne çevrilip inanalar Allah’a niyazda bulunuyorlar. Peki; Recep Ayı ne vakit başlıyor? Üç aylar ne vakit başlıyor? Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı yani üç aylar Regaib kandili ile başlamaktadır. İşte üç ayların ve Regaib kandilinin başlama tarihi…

Regaib Kandili: 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece

Üç Ayların başlangıcı: 8 Mart

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç aylar Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır.

Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk’ın Rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar.

Üç Aylar girdiği vakit Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz.Peygamber (S.A.V.); öbür bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Ülkemizde de asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.

Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaib gecesi, yirmiyedinci gecesi Mirac Gecesidir.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NEDİR?

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili orucu ile ilgili Nihat Hatipoğlu takipçilerinin sorularını yanıtlandı. Hatipoğlu Regaip Kandili orucu bir gün sonrada tutulabilinir veya öncede tutulabilinir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir öbür husus orucu tek gün tutmamanızdır. Regaip Kandili orucu perşembe ve cuma günü olarak iki gün tutmalısınız. Nihat Hatipoğlu Regaip kandiline özel bir oruç olmadığını anlatım ederek nafile orucunun tutulabileceğine işaret etti.

NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir.Bu oruç farz olmayıp sünnettir.Bugün oruç tutanlara 1 sene oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

RECEP AYI İBADETİ VE NAMAZI

Üç ayların ilki olan Recep, “yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay” ve “hazırlanmak” manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif’in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

-”Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ’ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.”

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 kere “Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 kere “ya Allah” diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 kere la ilahe illallah100 kere Muhammedürresulullah100 kere ya Allah111 kere Allahümme salli ala Muhammed

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, sözcük olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Sözcük olarak “Regâib’in aslı budur.

kandillerden biri olan mevlid kandili nedir?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah’ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir.

İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir tebrik örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk kere hicretten yaklaşık üç yüz elli sene kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, “doğum zamanı” demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam’da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak duyuru etmişlerdir

Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu tebrik gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla beraber kandil adını almıştır. Kadir gecesinden öbür kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

.