Gündem

Alper Tunga öldü mü şiiri!


Gündem

Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır? diye devam eden ve derhal herkesin bildiği bu büyük destanın ilk 4 dizesinden pek çok bilinmiyor. Biz de Alper Tunga öldü mü destanının sözlerini arayan ve şiirin devamını merak edenler için bu konuyu araştırdık. Alper Tunga öldü mü şiiri! Alper […]Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır? diye devam eden ve derhal herkesin bildiği bu büyük destanın ilk 4 dizesinden pek çok bilinmiyor. Biz de Alper Tunga öldü mü destanının sözlerini arayan ve şiirin devamını merak edenler için bu konuyu araştırdık. Alper Tunga öldü mü şiiri! Alper Tunga öldü mü tenha acun kaldı mı? Destanın sözleri ve Türkçe çevirisi! Detaylar haberimizde..

ALPER TUNGA ÖLDÜ MÜ ŞİİRİ!

Erler çıkmış meydana,Ağıt yakarlar Han’a.Haykırırlar cihana,Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır?

Dokunur kanımıza,Od düştü canımıza.Ne oldu Hanımıza? Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır?

Türkler başını eğer,Alpler bağrını döğer,Hanımız ölmüş meğer,Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır?

Bozkurtlar ona ağlasın,Göz yaşları çağlasın.Millet siyah bağlasın,Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır?

Yusuf Türk olan duydu,Hanımız yiğit beydi.Yüreğime ok değdi,Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır?

ALPER TUNGA

Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga)[1], efsanevi bir Türk hakanıdır. Alp” (alp, yiğit, kahraman, bahadır)[2], Er” (er, erkek, adam) ve tonğa” (babür/bebür) anlamındadır. Vakit vakit Saka Hanı olarak bahsedilir.

Tunga sözcüğü aslında leopar cinsinden yırtıcı bir hayvanın adıdır. Bir yiğitlik simgesi olarak alplara ad diye verilir. Uzun saçlı olmak Tunga’yı çağrıştırdığı için alpler saç uzatırlar. Ayrıca cengaverler yırtıcı hayvanların özellikle de aslan, kaplan, pars, tunga gibi hayvanların postlarını giyerler. Bu postlar savaşçılığın sembolüdür. Alpar Tunga Han, yanında iki adet tunga (leopar) ile resmedilir, sırtında da bir post vardır, postun dişleri başının üzerinden görünür. Tüm Türk Dünyasında olduğu kadar, İran ve Ortadoğu halklarının pek çoğu tarafından tanınır. Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır. Yeraltındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşar. Alpar (Alper) sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer.

Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga’nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divân-ı Lügati’t-Türk’te ve Kutadgu Bilig[6]’de, İran destanı Şehnâme’nin kahramanlarından Efrasiyab (Afrasyab)’la aynı şahıs olduğu belirtilir. Şehname’ye göre İran – Turan savaşları sırasında Zaloğlu Rüstem ile giriştiği mücadele sırasında pusuya düşürülüp öldürülmüştür. Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagusu, Divân-ı Lügati’t-Türk’ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verildiği söylenmektedir.

Alp Er ismi, Altay Dağlarından bulunan eski runik Türk yazıtlarında da bahsedilmiştir. Orhun Yazıtlarıında (i, kuzey. 7, ii, doğu. 31), Kül Tigin 714 yılında Oğuzlara karşı beşinci kere yaptığı seferi başarı ile kazanınca, hitabeye şöyle yazdırmıştır.

Divânu Lügati’t-Türk’te Alp Er TungaKaşgarlı Mahmud’un kızı olduğunu belirttikten sonra; “Çünkü Kaz’ın babası olan “تنكا الب ار Tonğa Alp Er” Afrasyap demektir; “مءرڤ Merv” şehrini yapan zattır” sözleriyle Efrasiyab ve Alp Er Tunga’nın aynı kişiler olduğunu bildirir.

Kutadgu Bilig’de Alp Er TungaYusuf Has Hacib’in Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a hediye olarak sunduğu Kutadgu Bilig adlı eserinde dünya hükümdarları içinde en adaletli olanların Türk hükümdarları olduğunu ve onların içinde adı ünlü olanın Taciklerin (İranlıların) Efrasiyab dedikleri Alp Er Tonga olduğunu belirtir.

Ayrıca Efrasiyab’dan şu sözlerle bahseder: “Kent: Şeher. Bu kelmeden alınaraq Qaşqar üçün “Ordu Kend” derlər. Hanın oturduğu şeher demekdir. Çünkü Afrasiyab, havası gözel olduğu üçün burada otururdu.”

Alp Er Tunga Ağıtları (Saka Türkçesi)

Alp Er Tunga öldi mü?Isız ajun kaldı mu?Ödlek öçin aldı mu?Emdi yürek yırtılur.

Ödlek yırag közetti.Oğrun tuzağ uzattı.Begler begin azıttı.Kaçsa kah kurtulur?

Begler atın urgurup.Kadgu hatıra turgurup.Mengzi yüzi sargarup.Korkum angar türtülür.

Uluşıp eren börleyü.Yırtıp yaka urlayu.Sıkrıp üni yırlayu.Sığtap közi örtülür.

Könglüm için ötedi.Yitmiş yaşıg kartadı.Kiçmiş ödig irtedi.Tün kün kiçip irtelür.

(Günümüz Türkçesi)

Alp Er Tunga öldü mü?Dünya tenha kaldı mı?Felek öcünü aldı mı?Şimdi yürek yırtılır.

Felek fayda gözetti.Gizli tuzak uzattı.Beylerbeyini kaptı.Kaçsa nasıl kurtulur?

Beğler atlarını yordular.Kaygı onları durdurdu.Benizleri yüzleri sarardı.Safran sürülmüş gibi oldular.

Erler kurt gibi uludular.Hıçkırıp yaka yırttılar.Kısık seslerle haykırdılar.Ağlamaktan gözleri kapandı.

Gönlüm içten yandı.Yetmiş ıslak yaşlandı.Geçmiş vakit arandı.Tüm günler geçse de,Yine de aranır.

.