Gündem

Asker harçlığı nedir? Kimler alacak? Kaç TL?


Gündem

Asker harçlığı nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi hakkında mühim açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirdiği konuşmasında en fazla dikkat çeken noktalardan biri de asker harçlıklarıydı. Askerlere verilecek olan asker harçlığından bahseden Akar’ın bu açıklamalarının ardından internette asker harçlığı hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki asker harçlığı […]Asker harçlığı nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi hakkında mühim açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirdiği konuşmasında en fazla dikkat çeken noktalardan biri de asker harçlıklarıydı. Askerlere verilecek olan asker harçlığından bahseden Akar’ın bu açıklamalarının ardından internette asker harçlığı hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki asker harçlığı nedir? Kimler alacak? Asker harçlığı ne kadar? Lise mezunları, üniversite mezunları, bedelliler asker harçlığı alacak mı? İşte bütün ayrıntılar…

İŞTE HULUSİ AKAR’IN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde fazla çalıştığımız ve olabildiğince çağdaş verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK’nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Bunun kalıcı olmasına çaba gösterdik. Aka ölçüde bunun modern, öngörülebilir, sürdürülebilir, TSK’nın caydırıcılığına katkı sağlayacak bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.

En mühim parçalar şunlar bir yükümlü kaynağımız var. Takriben her yıl 700 bin gencimiz askerlik çağına geliyor.

Lise mezunu gencimiz bir ay esas askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında harçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.

Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve vaziyet ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek zabit olacaklar. 2 ay esas ve derslik eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak vazife yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, dilek ve gereksinim durumuna göre.

İsteyenlere ise askerliği tanıyarak ve isteyerek biz zabit astsubay kitlesinin oluşmasını sağlayacak. Bugün detayları Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesine koyacağız. Bu yaptığımız bir çalışma, bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Maaş ve harçlık için rakamlar zabit maaşlarıyla tamamen orantılı olacak.”

ASKER HARÇLIĞI NEDİR?

2019 Asker harçlığı 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında, askerlerin esas ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına verilmektedir. Er maaşı 2019 yılında şark ya da garp yerleşkelerinde yapılan görevlere, askerliğin ne kadar süre yapılacağına göre değişiklik gösterecektir. 2018 yılında asker harçlığı olarak 100 ila 250 TL arasında maaş ödemesi yapılmaktaydı. Er maaşı ne kadar merak ediyorsanız, 2018 yılında ödenen ödenekler şu şekildedir;

Er maaşı şark bölgelerinde 220 TL olarak,Normal vazife kapsamında sayılan askerlikte 110 TL olarak,Görev tanımı normal ise onbaşı maaşı 130 TL olarak ödenmektedir.2019 yılında bu maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Askerlik dönemi 18 yaşını tamamlayan her genç için yapılması gereken vatani bir görevdir. Bu süreçte de mağduriyet yaşanmaması ve asker olan gencin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına devlet tarafından harçlık adı altında ödenekler verilmektedir.

Her askerin vatani görevini yerine getirirken, bu maaş ve desteklerden faydalanmak hakkıdır. Umumi olarak bakıldığında ödenen rakamlar sembolik gibi görünmesinde, askerlik yaparken çarşı izinleri dışında nakit harcanmaması aka rol oynamaktadır. Asker harçlıklarına her yıl vakit gelmekte olup 2019 yılı için olacak olan zamlar henüz belirlenmemiştir. Bu harçlıklara umumi olarak fazla aka zamlar gelmemekle beraber bazı seneler hiç zam gelmediği de görülmüştür.

Er maaşı ayın kaçında yatar, ne vakit yatar gibi soruların cevapları merak edilmektedir. şahıs askerliğe başlamadan evvel harçlık ve yolluk ödemelerinin yapılabilmesi için PTT banka kartı verilmektedir. Askerlik için yatırılan ilk harçlık bu banka kartına yatırılır ve bilgisiz birliğinde görülen eğitim bittikten sonra karta bloke gelir.

Acemi birliğinden sonra üstat birliklerine geçildiğinde artık ödenekler Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılır. Kişinin adına yatırılan ödenekler, nüfus cüzdanı ile şubelerden alınabilmektedir. Erler için yatırılan harçlıklar her ayın birinde hesaba gönderilmektedir. Ziraat Bankası’na gönderilen ödenekler yalnızca asker tarafından şahsi olarak çekilebilmektedir. Onun adına diğer biri tarafından çekilmesi olası değildir.

Devlet tarafından askerlerin esas ihtiyaçları için ödenen asker harçlıkları, askerlik süresinin uzun ya da kısa olmasına göre değişiklik göstermemektedir. Fakat oluşan farklılık kısa devre askerlikte, askerliğin çavuş olarak yapılmasından ötürü oluşmaktadır. Bu durumda bulunduğu bölgeye göre değişmekle beraber 30 ila 50 TL arası harçlık farklı bulunmaktadır.

Batı Bölgesinde Asker Harçlıkları Ne Kadardır?İllere göre er maaşları değişiklik göstermekte olup sağladığı imkanlardan ötürü garp bölgelerinde daha düşük verilmektedir. Garp bölgesinde asker harçlıkları 90 TL ila 150 TL arasında verilmektedir. Sağlanan imkanların durumuna göre, verilen askerlik harçlıklarının oranları da değişiklik göstermektedir.

Doğu Bölgesinde Asker Harçlıkları Ne Kadardır?Doğuda asker maaşı 2018 yılında arttırılmıştı ve 2019 yılında da arttırılacağı düşünmektedir. Bunun sebebi şark bölgelerinin çoğunda imkân ve şartların kısıtlı olması ve yaşanan emniyet sıkıntılarıdır. şark bölgelerinde yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle, garp bölgelerine göre daha yüksek harçlık ödenekleri yapılmaktadır. şark bölgesinde askerlik yapılan ile göre değişmekle beraber ödenen harçlıklar 400 ila 500 TL arasındadır.

Asteğmenlerle Kısa Devre Erlerin Asker Harçlıkları Aynı Mıdır?Kısa devre er maaşı ne kadar sorusunun yanıtı askerlik yapılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Fakat çoğu zamanda asteğmenlerle, kısa devre erlerin durumu karıştırılmaktadır. Özellikle uzun devre askerlerin bu konuyla ilgili fazla yanılgıya düştüğü ve hatalı davranışlarda bulunduğu konulardan biri asteğmenlerdir.

Asteğmenler lisans mezunudur ve gereksinim duyulması halinde kısa yerine uzun devre askerlik yaparlar. Uzun devre asteğmenlik yapan kişiler rütbe sınıfı olarak zabit sayılmaktadır. Bu durumu çoğu şahıs karıştırdığı için lüzumlu saygıyı göstermez ve bu nedenle disiplin cezası alırlar. Asteğmenlerle kısa devre erlerin aynı maaşı alması olası değildir. 2018 yılında asteğmenler 4564 TL maaş olmakta olup yalnızca eğitim sürelerin bu maaşı almazlar. Eğitim sürelerinde 250 TL talebe maaşı almaktadırlar.

Sözleşmeli Olan Er ve Erbaşların Maaşları Ne Kadardır?Türk Silahlı Kuvvetleri’nde vazife saha er ve erbaşlar sözleşmeli olarak çalıştığında maaşları farklı olarak verilmektedir. Bu maaşlar vazife alınan bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Garp bölgelerinde vazife saha er ve erbaşlar 2.500 TL ila 3.000 TL arasında maaş almaktadır. şark Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vazife yapan er ve erbaşlar, bu bölged
eki tehlikeli durumlar ve bölgenin zorlu şartları sebebiyle tazminat tutarlarıyla daha yüksek hale gelmektedir. Bu bölgelerde er ve erbaşların maaşları 4 bin TL’ye kadar yükselmektedir.

Rütbelere Göre Ne Kadar Maaş Ödenmektedir?Rütbelere göre asker maaşları farklılık göstermektedir. Bölgelere göre değişiklik gösteren maaşlar, rütbelere göre de değişmektedir. Askerlik hiyerarşisinde fazla fazla rütbe bulunmakta olup emir-komuta zincirine göre maaşlarda yükselmektedir. Bu kapsamda;

Komanda Er Maaşları: Farklı hususi yeteneklere ve fiziki avantajlara sahip olan birliklere komanda denilmektedir. Bu birlikler hususi olarak eğitim almaktadır ve fazla daha zorlu koşullarda görevlerini yerine getirmektedir. Komanda er maaşlarında herhangi bir standart bulunmamaktadır. Çünkü komando birlikleri kendi içlerinde de farklı sınıflara bölünmüştür. 2018 yılında en düşük komanda er maaşı 3100 TL olarak belirlenmiştir.

Uzman Çavuş Maaşları: Uzman çavuşlar 3500 TL ila 5200 TL arasında değişen maaşlar almaktadır. Uzman çavuşların vazife yerleri şark bölgesinde ise tazminatlarla aldıkları maaşlar 6 bin TL’ye çıkabilmektedir. Uzman çavuşlar yurtdışında da vazife yapabilmekte olup böyle bir durumda farklı maaşlar alabilmektedirler.

Astsubay Maaşları: 2018 senesinin Nisan ayında zam saha astsubay maaşları 4 ila 5 bin TL arasında ödenmektedir. Vazife yerine göre; tazminat, aile durumu, vazife yeri gibi kriterlere göre maaşın durumu değişmektedir.

Teğmen Maaşları: Teğmenler takım komutanlarıdır ve Harp Okullarında 4 yıl eğitim alırlar. Rütbe itibariyle üsteğmenin altında yer saha teğmenler, 4550 TL maaş almaktadır. Yine vazife yeri, tazminat gibi kriterlere göre maaşlarında yükselme olmaktadır.

.