Gündem

Bağ-Kur borcu nasıl silinir İpuçları Neledir? 2019 Bağ-Kur borç silme işlemi nasıl yapılır?


Gündem

Bağ-Kur borcu nasıl silinir İpuçları Neledir? 2019 Bağ-Kur borç silme işlemi nasıl yapılır? Bağ-Kur borcu nasıl silinir? Vatandaşlar ödedikleri primlerle emekli olduktan sonra alacakları maaşın temelini atarlar.Bağ-Kur’da da insanlar prim ödeyerek sıhhat hizmeti alabilirler ve emeklilik gibi hizmetlerini ömürlerinin art kalanında garantiye alırlar.Bağ-Kur borcu nasıl silinir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor.Bazı […]Bağ-Kur borcu nasıl silinir İpuçları Neledir? 2019 Bağ-Kur borç silme işlemi nasıl yapılır? Bağ-Kur borcu nasıl silinir? Vatandaşlar ödedikleri primlerle emekli olduktan sonra alacakları maaşın temelini atarlar.Bağ-Kur’da da insanlar prim ödeyerek sıhhat hizmeti alabilirler ve emeklilik gibi hizmetlerini ömürlerinin art kalanında garantiye alırlar.Bağ-Kur borcu nasıl silinir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor.Bazı durumlarda Bağ-Kurluların borcu da olmaktadır ve devlet onlara borç sildirme hakkı tanımıştır.Peki Bağ-Kur borcu nasıl silinir? 2019 Bağ-Kur borç silme nasıl yapılır? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Bağ-Kur, yani 4/B devlette ve özelde çalışmayan kişilerin mensup olduğu sigorta kolu olarak bilinir. Sanatkarlar, esnaflar, muhtarlar Bağ-Kur kapsamında prim ödemesi yapar ve emekli olurlar. Bağ-Kur’lu olan vatandaşların ödedikleri primler asgari ücretin üzerinden hesaplanmaktadır. Prim ödemelerinin yanında Bağ-Kur’lu olan kişilere yaşlılık, malullük gibi sigortalar da yapılmaktadır. Sigortalı olan şahıs vefat ederse toplu ödeme de alabilir.

Son zamanlarda birçok Bağkur’lu biriken borçlarından yakınmaktaydı. Faiz oranlarının de giderek artması borçların sabit kalması yerine onları daha da artırıyordu. Ama bu borçlar silinebiliyor.

2018 Bağ-Kur borçları silinecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu prim borcu 12 aydan çok olan 4b Bağkur’luların 12 aydan çok olan prim borçlarının silineceği, hizmetlerin de dondurulacağı müjdesini vermişti.

Bağ-Kur borç sildirme şartları neler?

Bağkur borç sildirme hakkından faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bağkur borç sildirme kapsamında borcunu sildirebilmek için kişinin borç süresi iki seneden çok olmalıdır. Yani borçlu olma süresi 2 yıldan az olanlar Bağkur borç sildirme işleminden faydalanamaz.

Yapılan incelemeler sonucunda Bağkur prim borcu iki yıldan çok olan kişilere belirli bir süre tanınmaktadır. Bu süre içinde prim borcu olan sigortalılar, Bağ-Kur borç yapılandırması yaparlar. Bağkur borç sildirme kapsamında borcu yapılandırılmış olan kişiler için ödeme dönemi başlamaktadır.

Bağkur borç sildirme ile borcu silinen Bağkurlu vatandaşların bu sürelik hizmetleri de maalesef silinmektedir. Bu vaziyet emeklilik sırasında mesele çıkarsa da daha sonradan prim gün sayısına ihtiyacı olan kişiler borçlarını ödedikleri takdirde bu hizmetleri yine alabilecekler. Böylece emeklilik hakları da yanmayacaktır.

Kimler Bağ-Kur borcu sildirebilir?

Bilindiği gibi Bağkur borç yapılandırma ya da öbür bir adıyla Bağ-Kur borç sildirme Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe girmiş oldu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi herkes Bağkur borç sildirme yani Bağkur affı işlemini yapamamaktadır. Bu işlemi belirli kişiler yaptırabilir. Bağkur borç sildirme hakkına sahip olan kişileri şöyle sıralayabiliriz:

12 aydan daha çok prim borcuna sahip olan Bağkurlular.

Sanatkarlar.

Esnaflar.

Tarım Bağkurlu olan kişiler.

Önceden Bağkur prim borcu yapılandırması yapmış olanlar.

Yapılandırma iptali yapmış olan Bağkur’lular Bağkur borç sildirme işleminden faydalanabilir.

Bağkur borç sildirmeye başvurmak için bulunduğunuz yerdeki kurumlara dilekçe ile talep başvurusunda bulunmalısınız. Bundan sonra incelemeler sonucunda yapılandırma işleminiz sonuçlanacaktır.

Bağkur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borç sildirme kapsamında bütün borçlarınız silinmez. Burada silinen kısım borcun üzerine eklenmiş olan rötar faizidir. Devlet, daha önceden var olan borçları silmez, bu durumda kişiler bunu yanlış maksatla kullanabilir. Bunun yerine, borçtan ötürü oluşmuş olan faizler silinmektedir. Böylece Bağ-Kur’luların ödeyeceği borç oranında azalma olacaktır.

Bağ-Kur borç sildirme sonucunda oluşan plana sadık kalmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, ödeme yapmadığınız vakit bu ihlal durumlarından sayılır ve borç sildirmeniz iptal edilir.

1 AY BORÇ OLSA DA SİLİNECEK

Daha önceki prim gün ve borç silmelerinde 60 ay ve 12 ay borç şartı aranırken bu torba yasada 1 ay bile olsa borç silme işlemi yapılacaktır. Torba yasadaki ilgili maddenin tam hali:

“Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına müstakil çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına müstakil çalışanlardan 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve öbür Müstakil Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek(*/1) bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında (*/2)bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’ Maddesi ile yasanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde müracaat yapma halinde silinen bu sürelerin primlerinin cari günlük 23,34 TL üzerinden hesaplama yerine enflasyon farkıyla ödeme hakkı getiriliyor. Silinen günler için enflasyon farkı ile ödeme yapmak büyük avantajdır ve bu avantajı değerlendirmek gereklidir.

2014 YILINDA GECİKME FAİZİ SİLİNİYORDU

2014 yılına kadar olan yapılandırma kanunlarında silinen bu sürelerdeki primlerin ve günlerin sigortalı tarafından ihyası istendiğinde rötar zam ve cezası kaldırılıp yerine enflasyon (Yİ-ÜFE) farkıyla beraber üç ay içinde ödenmesi halinde canlandırılıyordu.

2015 YILINDA KÖTÜ UYGULAMA GETİRİLDİ

2015 yılındaki 6645 sayılı Kanunun getirdiği hükümle ihya hesaplaması değiştirildi ve ihyası istenen sürede müracaat tarihinde cari bulunan en düşük günlük prim tutarı üzerinden hesaplama yöntemi getirilmişti. Bu da 4-b’liler için büyük mesele olmuştu. Eski anapara rötar zamlı sistemde 1987 ve 1999 yıllarına ait yekün borç 50-60 bin TL civarında iken 2015 yılında gelen sistemle 150-200 bin TL ödeme rakamları tahakkuk ettiğinden ötürü başarısız bir yapılandırma dönemleri olmuştu ihya işlemlerinde.

 

.