Gündem

Belediyeden sürgün edilen mimar için yeni karar!


Gündem

Mühübe Keskin, 15 Ağustos 2009- 31 Aralık 2011 arasında Yalova Belediyesi’nde mimar olarak çalıştı. Tezine nazaran, haksız münasebetlerle işten …Mühübe Keskin, 15 Ağustos 2009- 31 Aralık 2011 arasında Yalova Belediyesi’nde mimar olarak çalıştı. Tezine nazaran, haksız münasebetlerle işten çıkarıldı. Keskin, Bursa 3’üncü Yönetim Duruşması’na açtığı davayla işe iade edildi. Duruşma ayrıca 7 yıllık maddi ve manevi tüm özlük haklarının ödenmesine karar verdi. Keskin, 20 Şubat 2018 tarihinde tekrar Yalova Belediyesi’nde işe başladı. 2009 yılında birlikte işe girdiği mesai arkadaşları 2013 yılında memur statüsüne geçirilen Mühübe Keskin, bu hakkın kendisine de verilmesini istedi. Ancak bu talebi reddedildi.

Mühübe Keskin de yıllık müsaade alarak durumu görüşmek üzere Işçi Daire Başkanlığı’na başvurdu. Işçi Daire Başkanlığı, Keskin’e Yalova Belediyesi tarafından gerekli müracaatın yapılması halinde memuriyetinin gerçekleşeceğini bildirdi. Keskin, durumu birçok defa dilekçe ile Yalova Belediyesi’ne bildirdi. Gelgelelim tüm teşebbüsleri sonuçsuz kaldı. Mimar Keskin, Yalova Valiliği’nin araya girmesi ile 15.06.2018 tarihinde memuriyet takımına alındı.

YAZDIĞI ONLARCA DİLEKÇEYE YANIT ALAMADI

Mühübe Keskin, kendisiyle 2009 yılında işe giren çalışma arkadaşlarının 2013 yılında memur takımını almasını münasebet göstererek, geçmişe dönük 7 yıllık özlük haklarını ödemesini istedi. Tekraren talebini dilekçe ile bildiren Keskin’e Yalova Belediyesi yasal karşılık müddeti 30 gün olmasına karşın cevap vermedi.

Keskin de konuyu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı. Duruşma kararıyla Yalova Valiliği, Keskin’in dilekçelerine yanıt vermeyen Yalova Belediyesi İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Şefi hakkında, ‘görevi berbata kullanmak, bilinçli olarak düşmanlık yapmak, dilekçeye yasal mühlet içinde karşılık vermemek’ kabahatlerinden soruşturma müsaadesi verdi. Soruşturma ahir dava açıldı. 

1 AY SONRA MUVAKKAT GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Yalova Belediye Lideri Vefa Salman ve yardımcıları ise Devlet Memurlarının Muvakkat Görevlendirme Yönetmeliği’ne dayanarak Mühübe Keskin ile 4 çalışanı, farklı ortamlardaki CHP’li belediyelere gönderme kararı aldı.

15 Kasım 2019 tarihinde Yalova’da gerçekleştirilen ve 15 CHP’li belediye liderinin katıldığı içtimada, işçisi birbirlerine göndererek, onları emekliliğe ve iş bırakmaya zorlanma kararı alındığı sav edildi. Yalova Belediyesi’ndeki muvakkat görevlendirmeler ise çalıştaydan 1 ay sonra yapıldı.

Mühübe Keskin ve 4 çalışma arkadaşı, 15 Aralık 2019 ile 15 Haziran 2020 arasındaki mühlet için geçici görevle Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderildi. Yalova’dan 666 kilometre uzaklıktaki Sinop’a görevlendirilen Keskin, Bursa 2’nci Yönetim Duruşması’na dava açtı. Duruşma de yürütmeyi dururdu. Duruşma kararında, ‘Hukuka karşıtlığı açık olan dava konusu sürecin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunu’n 27. hususu uyarınca teminat almaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın bildirimi izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Kesim Yönetim Duruşması’na itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi’ dedi. Keskin’in, Sinop’a olan görevlendirilmesi iptal edildi.

MİMAR OLMASINA KARŞIN, BELEDİYENİN BASIN ÜNITESINDE GÖREVLENDİRİLDİ

Yalova Belediyesi’nde kaldığı için Belediye Lideri ve idaresinde bulunan bireylerin mobbingine maruz kaldığını öne süren Keskin, mimar olmasına karşın belediyenin Basın-Yayın Müdüriyeti ve Yazı İşleri Müdüriyeti üzere birimlerde görevlendirildi. Vazife noktasında kendisine masa, sandalye, kalem dahi verilmediğini belirten Mühübe Keskin, Yalova Belediyesi’nden habersiz Sinop Belediyesi’ni arayarak süreksiz hizmet konumunun orası olup olmadığını öğrenmek istemesi üzerine disipline sevk edildi. Keskin hakkındaki disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi.