Gündem

Bugün kandil mi? 7 Mart Perşembe günü ne kandili?


Gündem

Bugün kandil mi? 7 Mart Perşembe günü ne kandili? Bugün kandil mi? İnternette günün en fazla merak edilen ve araştırılan konularından biri de bugünün ne kandili olduğu yönünde oldu. 7 Mart ne kandili, 3 Aylar ne vakit başlıyor, bugün ne kandili gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki […]Bugün kandil mi? 7 Mart Perşembe günü ne kandili? Bugün kandil mi? İnternette günün en fazla merak edilen ve araştırılan konularından biri de bugünün ne kandili olduğu yönünde oldu. 7 Mart ne kandili, 3 Aylar ne vakit başlıyor, bugün ne kandili gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki bugün kandil mi 7 Mart? Bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman? İşte bütün ayrıntılar…

BUGÜN NE KANDİLİ?

7 Mart 2019 bugün Regaip Kandili.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için “regâibiye” denilen şiirler yazılmıştır. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek muhtelif ibâdetlerle geçirmek, umumi olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir.

Regaibin öbür kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regâib kelimesi Kur’an’da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan muhtelif kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği anlam için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Regaib Kandil ibadetleri hakkındaki bilgilere geçmeden evvel Regaib ne demek sorusunun yanıtı ile başlayalım. Regaib sözcük manası olarak pek fazla ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Her sene Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili mühim ve özeldir.

Regaip Kandili gecesi namaz kılıp dua ederek geçirmek gerekir. Regaib kandili gecesinde kılınacak namaz 12 rek’attir.

Regaip Kandili namazının 12 rekat kılınışı ve duası şöyledir:

Her rek’atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır. On ikinci rek’at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş defa ‘ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi’ denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş defa ‘ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi’ denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş defa ‘Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü’ dedikten sonra yine secde edilir. Secdede yetmiş defa ‘ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi’ dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid’attir. Zaten terâvihten öbür hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği anlatım edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri istek etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği umut edilir.

Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya ‘Recebü’l-asabb’ da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına ‘tövbe’ ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve bilhassa de Regaip Kandili’nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Recep haram aylardandır çünkü : Tövbe suresinin 36. ayeti Recep ayına işaret eder. Ayet şöyledir; “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse bu aylarda kendinize zulmetmeyin.” Değişik hadislerde haram ayların (yani günahın ve kusurların bilhassa daha feci olduğu, savaşlara bile ara verilmesi gereken ayların) içinde Recep de sayılmıştır. Haram aylar. ‘Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir.’

Regaip kandilinde, öbür zamanlarda olduğu gibi gönülden ve samimi dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim’de bu hususa müsait sureler;

“Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” A’râf Sûresi 55

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına yanıt veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Bakara Sûresi 186

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi mesul tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara Sûresi 286

Bu dört gecede rahmet yağar : Rabbimizin rahmeti her vakit vardır. Ama nasıl ki her gece güzel olmakla birlikte Kadir gecesi bin geceye denktir. (Kadir Suresi) ve nasıl ki Kudüs’teki Mescidi Aksa öbür mekânlardan farklıysa Recep ayının ilk perşembesi ve belli zamanlar da öylece özeldir.

Dört geceye hususi rahmet yağar:- Kurban Bayramı’nın gecesi- Ramazan Bayramı’nın gecesi- Şaban ayının 15. gecesi (Beraat Kandili gecesi)- Recep ayının ilk perşembe gecesi (Regaip Kandili gecesi)

Receb ayında fazla istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı ara kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. [Ebu Muhammed]

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili, 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece idrak edilecek.

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

*7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

*2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

*19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

*8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 08 Mart 2019’da başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu kutsal ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah”ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır.”(Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah’ım! Recep ve şabanı bize kutsal kıl, bizi
ramazana kavuştur.”(Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)“Allah’ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!”

REGAİB KELİME ANLAMI NEDİR?

Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, sözcük olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için gayret sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Sözcük olarak “Regâib”in aslı budur. Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir.

REGAİB KANDİLİ’NİN ÖNEMİ?

Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki değerli gece bir araya gelince, daha değerli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar> yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

 

.