Gündem

Cemre düşmesi nedir? Ne demek? Cemre düşünce ne olur?


Gündem

Cemre düşmesi nedir? Yarın ilk cemrenin düşecek olması vatandaşlara baharın müjdesini verdi. 19 Şubat 2019 tarihinde havaya düşecek olan cemre sırasıyla suya ve toprağa da düşecek. Peki cemre düşmesi nedir? Ne demek? Cemre düşünce ne olur? Ne anlama geliyor? Cemre düşmesi ne demek? İşte detaylar… CEMRE DÜŞMESİ NEDİR? Cemre kelimesi arapça kökenli bir kelimedir. Cemre kelimesinin […]Cemre düşmesi nedir? Yarın ilk cemrenin düşecek olması vatandaşlara baharın müjdesini verdi. 19 Şubat 2019 tarihinde havaya düşecek olan cemre sırasıyla suya ve toprağa da düşecek. Peki cemre düşmesi nedir? Ne demek? Cemre düşünce ne olur? Ne anlama geliyor? Cemre düşmesi ne demek? İşte detaylar…

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre kelimesi arapça kökenli bir kelimedir. Cemre kelimesinin sözlük anlamı kor yani ateştir. Kamu arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinmektedir.

Arapça kökenli olan cemre kelimesinin hikayesi vardır. Arap insanlar havalar ısındığı vakit yüksek yerlerde yaşarlar. Kış ayları geldiğinde ise düzlük yerlerde yaşamaktalardı. Düzlük yerlerde ortaya büyük bir çadır yapılır. Bu çatırda beraber yaşarlardı. Çadırın derhal dışında küçükbaş hayvanlar daire şeklinde yerleştirilir. Küçükbaş hayvanların dışına da develer yerleştirilirdi. Kış geldiğinde birisi kendileri için öbür ikiside küçükbaş hayvanlar ve develer için olmak üzere üç ateş yakarlardı. Havaların ısınmasıyla beraber bu ateşler birer hafta arayla dışta içe doğru söndürülmüştür. Böylece havaların ısınması kamu dilinde havaların ısınması anlamına gelmiştir.

Cemrenin ilkbahar başlamadan derhal önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

19-20 Şubat tarihlerinde havaya 26-27 şubat tarihinde suya 5-6 mart tarihinde ise toprağa cemre düştüğüne inanılmaktadır.

Halk cemrenin düşüş sırasına göre önce havanın ısındığına sonra su ve yerin ısındığına inanır. Ancak bu coğrafi bilgilerle çatışmaktadır. Çünkü; güneş ışınları önce toprağı ısıtmaktadır. Yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtır. Bunu örnekleyecek olursak dağların yüksek kısımlarının kar olması ve buralarda havanın soğuk olmasını verebiliriz. Kamu arasında cemre düşmesiyle beraber Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve yazın alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

Meteoroloji olarak ele alacak olursak ısınma sırası toprak, hava ve su şeklinde gerçekleşmektedir. Cemre düşmesi tecrübelere dayanan bir inanış olsa da kimi cemrenin düştüğü günlerde havalar soğuyabilmektedir. Ülkemiz incelendiğinde özellikle Marmara Bölgesinde cemre düştüğü vakit havaların �’e varan oranlarda ısınmaktadır.

Sonuç olarak cemre düşmesinin çağdaş meteroloji ile ilgisi çok bulunmamaktadır. Küresel ısınma ve atmosfer olayları mevsimlerin değişmesine neden olmuştur. Bu tür olaylar cemrenin geçerliliğini yitirmesine neden olmuştur. Ancak belirtmek isterim ki cemre düşmesi olayı yüzyıllar öncesinden itibaren kamu tarafından gözlenilmiş ve tecrübelere dayandırılmış bir olaydır.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre, sözcük karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. öbür bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.

Cemrenin ilk olarak havaya düşeceği tarih 19 – 20 Şubat. İkinci olarak suya düşeceği tarih 26 – 27 Şubat. Son olarak toprağa düştüğü gün ise 5 – 6 Mart tarihi…

Cemrenin Düşme Tarihi

Cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, 26-27 Şubat tarihinde suya, 5-6 Mart tarihinde ise toprağa düştüğüne inanılmaktadır. Kamu cemrenin düşüş sırasına göre önce havanın ısındığına sonra su ve yerin ısındığına inanır. Ancak bu coğrafi bilgilerle çatışmaktadır. Çünkü; güneş ışınları önce toprağı ısıtmaktadır. Yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtır.

Üç adet cemre vardır. Bunlar sırayla önce havaya, sonra suya sonra da toprağa düşer. Her cemrenin arasında bir haftalık vakit vardır.

Birinci cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşer. İlk cemreyle hava bir miktar ısınır.

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer.

Üçüncü cemre ise 6-7 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Cemre, sözcük karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. öbür bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir vaka olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

Bazı kaynaklara göre, cemre sözcüğüyle adlandırılan sayılı günlerin, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmiyor. Cemrelerin, yılın 180 gün süren soğuk yarısı olarak ayırt edilen Kasım döneminin 100.gününden sonra, sıcaklığın yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynağıyla açıklama düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. Birinci cemrenin 20 Şubat’ta havaya, ikinci cemrenin 27 Şubat’ta suya , üçüncü Cemre’nin 6 Mart’ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır. İstanbul’da 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur. Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde B olasılıkla, iki cemre dikkate alındığındaysa t olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş. Cemrenin tıptaki anlamı ise kamu arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban olarak tanımlanıyor.

.