Gündem

Elektrik faturalarına devlet desteği! Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir? Nasıl başvuru yapılır?


Gündem

Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  imzalanan karara göre ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.İşte Elektrik faturalarına devlet desteği! Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir? Nasıl müracaat yapılır? Sorularının cevaplarını […]Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  imzalanan karara göre ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.İşte Elektrik faturalarına devlet desteği! Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir? Nasıl müracaat yapılır? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.

AA’nın haberine göre; bu kapsamda, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.

Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki şahıs sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.

Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan elektrik faturalarına temel tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı konuk abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin konuk haneler için uygulanan tavan oranları iç edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan ünite bedel dikkate alınacak.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİN FİNANSMANI

Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak.

Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ek ödenekten karşılanacak.

Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki şahıs sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin öbür hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, öbür sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile umumi sıhhat sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacak.

Elektrik Nedir?:

elektrik1Bütün cisimler moleküllerden veya atomlardan meydana gelmiştir. Yani bir cismi parçalara ayıracak olursak sonunda o cismin özelliğini taşıyan en küçük parçanın bir molekül veya bir atom olduğunu görürüz. Atom ise merkezdeki çekirdek ve bunun etrafında süratle dönen elektronlardan oluşmuştur.

Bazı cisimlere ait atomların hariç yörüngelerinde bulunan elektronlar ısı, manyetik alan, kimyasal reaksiyon gibi bazı etkilere maruz kaldıkları vakit kolaylıkla yörüngelerinden koparak serbest hale gelirler. Bu şekilde atomdan ayrılan elektrona serbest elektron adı verilir.

İşte elektrik akımını, elektrik voltajını meydana getirerek elektrik motorlarının dönmesini, elektrik ampullerinin ziya vermesini, elektrik fırınlarının aş pişirmesini sağlayan tamamı ile yukarıda bahsettiğimiz serbest elektronlardır ve bu serbest elektronların devinim etmesidir. Kısaca serbest elektronların elektrik akımını ve voltajını meydana getirmesine ve bunların kullanılmasına elektrik diyebiliriz.

Elektrik Akımı:

Elektrik akımı iletken bir cismin kesitinden geçen serbest elektron miktarıdır. Başka bir deyişle elektrik akımı serbest elektronların iletken madde içinden akmasıdır.

Elektrik akım şiddet birimine Amper denir. Bir devreden elektrik akımının akabilmesi için o devrenin Kapalı Dönem olması gerekir.

Eğer dönem açık olursa serbest elektronlar havada geçemeyecekleri için elektrik akımı akmaz. Bu şekilde ki devrelere de Açık Dönem denir.

 Elektrik Voltajı:

Bir su borusundan akan suyun hareketini bir iletkenden akan elektronların hareketine yani elektrik akımının akmasına benzetebiliriz. Borudan akan sudur, buna rağmen iletkenden akan ise elektronlardır. Su borusu içinden suyun akabilmesi için mutlaka bir basınç farkı gereklidir. Örneğin bir su pompası ile su basılmalıdır ki su borudan akabilsin. Benzer bir şekilde elektrik devresinden de akımın akması için mutlaka bir kuvvete ihtiyaç vardır. Bu güç olmadığı takdirde serbest elektronlar devinim edemez yani elektrik akımı akmaz. İşte serbest elektronları devinim ettirerek devreden elektrik akımının akmasına neden olan kuvvete Voltaj denir. Voltaj birimi Volt’tur. Kısaca (V) veya (E) harfi ile gösterilir.

 Direnç (Rezistans):

İletken cisimlerin üzerlerinden geçen akıma karşı gösterdiği mukavemete direnç veya rezistans denir. Yine su devresinden örnek verecek olursak; nasıl ki su borusunun çeperleri (iç yüzeyi) suyun akışına karşı bir mukavemet gösterir yani suyun borunun içinden akmasını zorlaştırırsa bir iletken içindeki atomlar ve elektronlar da serbest buna Direnç veya Rezistans denir. Elektrik akımına karşı olan bu mukavemet nedeniyle tel ısınmaya başlar ve akımın değeri büyüdükçe telin sıcaklığı da artar. Rezistans (Direnç) birimi Ohm’dur. Rezistans (R)sembolü ile gösterilir.

 Elektrik Enerjisi:

Bir direncin üzerinden akım geçtiği vakit elektrik enerjisi hararet enerjisine dönüşür. Devreye uygulanan voltajla devreden geçen akımı çarparsak elektrik gücünü bulmuş oluruz. Elektrik gücü ile de zamanı yani (saati) çarparsak elektrik enerjisini bulmuş oluruz. Birimi de Watt/Saat’tir (Kw/h).

.