Gündem

KPSS önlisans sınavı nedir? Ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?


Gündem

Üniversite ve iş yüksek okullarının 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olanlar memur olmak için KPSS önlisans sınavını bekliyor. Yüzbinlerce kişinin hazırlandığı KPSS önlisans sınavı nedir? Ne zaman? Müracaat nasıl yapılır? Sınavla ilgili önemli bilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz. KPSS ÖN LİSANS SINAVI NEDİR? NE ZAMAN?Önlisans mezunu halk personeli adaylarını yakından ilgilendiren Halk Personeli Seçme Sınavı […]Üniversite ve iş yüksek okullarının 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olanlar memur olmak için KPSS önlisans sınavını bekliyor. Yüzbinlerce kişinin hazırlandığı KPSS önlisans sınavı nedir? Ne zaman? Müracaat nasıl yapılır? Sınavla ilgili önemli bilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NEDİR? NE ZAMAN?Önlisans mezunu halk personeli adaylarını yakından ilgilendiren Halk Personeli Seçme Sınavı Önlisans başvuruları için kısa bir süre kaldı.

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları 2018 KPSS’ye müracaat işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Halk Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?KPSS önlisans sınavı müracaat işleminin yapılabilmesi için adayın müracaat merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Müracaat merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Müracaat merkezlerinin adresleri, müracaat tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar müracaat işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle beraber gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Namzet Müracaat Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecek. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekiyor.

*ÖSYM Namzet İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Namzet İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecek.

Bireysel olarak internet aracılığıyla müracaat hakkı olan adaylar, müracaat süresi içinde ÖSYM’nin Namzet İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve imtihan ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, müracaat süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecek.

KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI NEDİR?

Kamu kuruluş ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Kere Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, halk görevlerine ilk kere nakil yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve müstakil umumi müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel müsabaka sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, umumi ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve öbür halk kuruluş ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk kere halk hizmeti ve görevlerine nakil yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin takvimine göre, KPSS lisans saha bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz’da, ikincisi 29 Temmuz’da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018’de açıklanacak. KPSS öretmenlik saha bilgisi sınavı ise 5 Ağustos’ta gerçekleşecek ve sonuçları tekrar 31 Ağustos’da açıklanacak.

KPSS TESTLERİ

Genel Kabiliyet ve Kültür Testi: Bu imtihan cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Umumi Kabiliyet Testi’nde 60, Umumi Kültür Testi’nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi yekün 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Yekün 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu celse pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30’ar olmak üzere yekün 150 soru yöneltilir. Imtihan için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Halk Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu celse pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Yekün 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Saha Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK’ün imtihan kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Saha Bilgisi Testi, öteki de 10 soruluk Saha Eğitimi Testi. Yekün 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Saha Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel kabul görmüş kolay bir KPSS hesaplama sistemi var.

0.5 x (Genel kültür umumi kabiliyet neti) 40 ile – 5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testler?n Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri – 5 puan oynamaktadır.

Kpss puan hesaplama motoru ile 2017 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce namzet arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür umumi kabiliyet neti) 40 ile – 5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli şart olan, ‘’standart sapma’’yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM’nin açıkladığı KPSS puanı arasında -5 puan oynayabilmektedir.

.