Gündem

LGS sınavı ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı tarihi ne zaman?


Gündem

LGS sınavı ne zaman? Liseye geçecek olan öğrenciler tarafından uzun süredir merakla beklenen sınavın tarihi bugün MEB tarafından açıklandı. LGS sınavı ne zaman, LGS imtihan tarihi ne vakit gibi sorulara cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için araştırdık. Peki LGS sınavı ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde… LGS SINAVI NE […]LGS sınavı ne zaman? Liseye geçecek olan öğrenciler tarafından uzun süredir merakla beklenen sınavın tarihi bugün MEB tarafından açıklandı. LGS sınavı ne zaman, LGS imtihan tarihi ne vakit gibi sorulara cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için araştırdık. Peki LGS sınavı ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde…

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi imtihan tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.

LGS’de sayısal saha oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

LGS

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmekle mesul olan bakanlıktır.

Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı cemiyet yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.

Eğitim ve öğretimin her kademesi için milli siyaset ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla lüzumlu çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.

Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına saha siyaset ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.

Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel alaka bekleyen öbür kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak siyaset ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla lüzumlu çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.Özel kabiliyet sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.Yükseköğretim kurumlan dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına ruhsat vermek ve denetlemek.

Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kuruluş ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.Yükseköğretim dışında kalan ve öbür kuruluş ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen öbür görevleri yapmak.

Bağlı birimlerMerkez teşkilatıTemel Eğitim Genel MüdürlüğüOrtaöğretim Genel MüdürlüğüMeslekî ve Teknik Eğitim Genel MüdürlüğüDin Öğretimi Genel MüdürlüğüÖzel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürlüğüHayat Boyu Öğrenme Genel MüdürlüğüÖzel Öğretim Kurumları Genel MüdürlüğüYenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlüğüÖğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel MüdürlüğüÖlçme, Değerlendirme ve Imtihan Hizmetleri Genel MüdürlüğüYükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel MüdürlüğüAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel MüdürlüğüPersonel Genel MüdürlüğüHukuk Hizmetleri Genel MüdürlüğüDestek Hizmetleri Genel MüdürlüğüTalim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıTeftiş Kurulu BaşkanlığıStrateji Geliştirme BaşkanlığıBilgi İşlem Dairesi Başkanlığıİnşaat ve Emlak Dairesi BaşkanlığıBasın ve Halkla İlişkiler MüşavirliğiÖzel Kalem MüdürlüğüTaşra teşkilatıİl Millî Eğitim Müdürlükleri ve OkullarYurtdışı TeşkilatıBüyükelçiliklerin Eğitim MüşavirlikleriMillî Eğitim Bakanları

YayınlarıBakınlar tarafından yayımlanan Tebliğler dergisinde, yönetmelikler ve tüzükler yer alır. Yayınlar Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olup Türkiye’de eğitim ile ilgili tüm yasal gelişmeleri sunar. Dergiler Türkiye sınırları içindeki bütün öğretmenler tarafından okunup imzalanır.

 

.