Gündem

OBM Almanya hemşire alımı!


Gündem

OBM Almanya hemşire alımı! Vatandaşlar gündemin sıcak gelişmelerinden biri olan OBM firmasının İŞKUR ortaklığıyla Türkiye’den Almanya’ya işçi götüreceğini öğrendikten sonra internette araştırmalara başladı. Almanya’da ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olan hemşire alımlarının ne vakit yapılacağı, nasıl yapılacağı, müracaat şartlarının ne olduğu ve hemşire maaşlarının ne kadar olacağı sorularına cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik. […]OBM Almanya hemşire alımı! Vatandaşlar gündemin sıcak gelişmelerinden biri olan OBM firmasının İŞKUR ortaklığıyla Türkiye’den Almanya’ya işçi götüreceğini öğrendikten sonra internette araştırmalara başladı. Almanya’da ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olan hemşire alımlarının ne vakit yapılacağı, nasıl yapılacağı, müracaat şartlarının ne olduğu ve hemşire maaşlarının ne kadar olacağı sorularına cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik. Peki 2018 Almanya hemşirelik müracaat şartları nedir? İŞKUR hemşire alımı! OBM Almanya hemşire alımı! Maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar…

OBM ALMANYA HEMŞİRE ALIMI!

10 yıldır Almanya’da 15 farklı hava limanıyla bağlantılı çalışan, aktif olarak 3 büyük hava limanında yer hizmetleri alanında binlerce kişiye istihdam sağlayan OBM Türkiye binlerce Türk vatandaşına Almanya’da çalışma imkanı olduğunu duyurdu.

Almanya’da sağlayabilecekleri iş imkanları ile ilgili bir toplantı düzenleyen İstanbul merkezli OBM Türkiye Genel Müdürü Osman Taş, “Türkiye’ye gelme sebeplerimizdeki en büyük sebep Türk olmam. Kendi milletimin Almanya’ya gitmesine muavin olma amacıyla buraya geldim. Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık.

Yabancı işçi yasası 1961’den bu yana mevcut. 2010’da yeni bir düzenleme yapıldı kölelik gibiydi ama yasa yürürlüğe girmedi. Projeler üzerine konuştuk, araştırmalar yaptık. İki senedir bu mevzu, bahis üzerine konuşuyoruz ve geçen hafta bütün onayları aldık ve şansımıza Almanya da bunun açıklamasını yaptı. Artık 3. Devletlerden vasıflı ve vasıfsız işçi getirebileceğiz ” açıklamalarında bulundu.

“MASRAFLARIN TAMAMINI KENDİMİZ KARŞILIYORUZ”

İşçileri kendi bünyelerine alacaklarını söyleyen Taş, “Bütün masrafların tamamını kendimiz karşılıyoruz. Üzerine basarak söylüyorum, nakit talep etmiyoruz ve kimseye 1 kuruş nakit kaptırmasınlar. Sözleşme 18 ay. Bu sürede eleman 18 ay boyunca yalnızca bizim yanımızda çalışır. Çalışma vizesini de bu şekilde alıyoruz. O nedenle Almanya kendisini garantiye alıyor ve bu nedenle işsizlik parası hakkı olmuyor. Şu anda Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelip 2 gün çalışıp işsizlik parası alıyorlar. Bu vaziyet kanunen böyle. Eğer öbür yerle anlaşırsa, 6 sonra bizden ayrılıp Türkiye’ye gelip aynı kontratını yeniden yapabilir” şeklinde konuştu.

Kaynakçı, hemşire ve yer hizmetlerinde Almanya’da çalışma imkanı var

“Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamada yardımımız olsun isteriz” diyen Taş, “Zaten vatan dışına işçi olarak gidecekleri için, bunun yüzde 70-80’i döviz olarak art dönecek. Kanunen işçinin parası yüzde 50 Almanya’ya yüzde 50 de Türkiye’ye yatıyor” dedi.

Ankara’da İŞ-KUR la diyalog halinde olduklarını söyleyen Taş, “Sürekli danışıyoruz. Listemizi hazırlıyoruz ve onlar da bize isimleri gönderiyor. İsimlerin üzerinden geçip ona göre devinim ediyoruz. Çok müracaat olacağını düşünüyorum. Vize çabuk çıkıyor ama başvurular çok olacağı için burada yoğunluk sebebiyle aksamalar olur” dedi.

ALMANYA’YA GÖNDERİLEN HEMŞİRELER NE KADAR MAAŞ ALACAK? ALMANYA HEMŞİRE MAAŞLARI!

Hemşire maaşı 3 bin euro’dan başlıyor.

Almanya’daki çalışma koşullarına da değinen Taş, “Hemşirelerin 3 bin euro maaşı olacak, kamyon şoförlerinin de 2 bin 500 euro artı mesaileri olacak. Toplamda 4 bin euro’yu buluyor. Yer hizmetleri, havalimanı maaşları da 2 bin euro’yu buluyor. “ dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

20-45 ıslak aralığında her Türk vatandaşı, sıhhat engeli olmadığı sürece “www.obm-turkiye.com” adresine girip müracaat formunu doldurarak müracaat edebiliyor.

HEMŞİRE

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine muavin olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir halk kuruluşudur.

TarihçeII. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye’de de bir halk istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı yasa ile “İş ve İşçi Bulma Kurumu” adı ile bir kuruluş kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan esas istihdam hizmeti yanında özellikle 1960’lardan itibaren yoğun olarak vatan dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.

Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. nesil insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu tesir ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı yasa ile Türkiye İş Kurumu’na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000’lerden itibaren bir sosyal siyaset aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR’a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.

2008 Dünya Ekonomik Krizi dolayısıyla işsizlik sigortası hizmetlerinin yanı dizi Ücret Garanti Fonu, İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği hizmetlerinin fiilen uygulamaya girmesi ile yetki ve sorumluluğu genişlemiştir. Öte yandan bu dönemde İşgücü Yetiştirme Kursları ve Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) ile işgücü piyasasında etkisi artan kurumun özellikle 665 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan Bölge Çalışma Müdürlüklerinin lağvedilerek İŞKUR il müdürlüklerine katılması[8] ile genişleyen insan kaynakları, 2012 yılında yapılan 4000 benlik iş ve iş danışmanı (kısaca İMD) alımları ile bambaşka bir çehre kazanarak 8000 kişiye kadar çıkmıştır.

HizmetlerBaşlıca kuruluş hizmetleri şunlardır:

İş ve Iş Danışmanlığı: İşkur’un esas hizmetlerini tek masadan düzenlemek ve yönetmek üzere kayıtlı her iş arayana ve işverene bir iş ve iş danışmanı atanmaktadır. Danışmanlar iş arayanla danışmanlık görüşmesi yapmak, düzenli işyeri ziyaretlerinde bulunmak, okullar, cezaevleri ve öbür eğitim-rehabilitasyon kuruluşları ile koordineli olarak iş arama süreci, iş seçimi noktasında birebir veya toplu programlar düzenlemek gibi pek çok görevleri ifa etmektedirler. Danışmanlar iş arama sürecinde danışma görüşmesi ile kişinin ilgi, kabiliyet ve eğitim durumlarını -gerekirse testlerle- tespit ederek kişiyi en müsait işe yönlendirmek, bunun için işgücü ahenk programları (kurs, staj vs.), iş arama becerileri konusunda destek vermek, kısacası şahıs işe yerleştirilinceye kadar ona muavin olmakla görevlidirler.İstihdam: İş arayan ve kanunen çalışma yaşında olan herkes işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunabilir, yani işsiz olmak koşul değildir. İş arayan şahıs bizzat kuruluş birimlerine gelerek veya resmi internet sayfasına kayıt yapt
ırıp özgeçmiş düzenlemek suretiyle kuruluş hizmetlerini takip edebilir. İşkur kanalıyla işe girmek, ilanda işçi talebinde bulunan işverene ulaşarak yapılacak iş görüşmesi sonucu işverenin de kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu süreç boyunca iş ve iş danışmanlarından yardım alınabilir.Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru gibi dezavantajlı grupların istihdamları ve bu konudaki mükellefiyet, müeyyide ve teşvikler İşkur tarafından takip edilmektedir.

İşsizlik Ödeneği: İşkur, kendi isteği dışında işini kaybetmiş olanlara yeni işe girinceye kadar maddi destekte bulunmaktadır. Alınacak ödenek, yatırılan sigortanın süre ve miktarına göre değişmekle birlikte 6-10 ay arasında sürmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için çıkıştan önce 120 gün kesintisiz olmak kaydıyla son 3 sene içerisinde 600 gün sigortalı olmak, müsait bir çıkış kodu ile ayrılmış olmak ve İşkur’a 30 gün içerisinde başvurmuş olmak gerekmektedir.

Ücret Garanti Fonu: İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato duyuru etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur’a başvurarak almaları mümkündür.

İş Kaybı Tazminatı: Özelleştirme sonucu işlerini kaybedenler için öngörülmüş bir destektir.Kısa Çalışma Ödeneği: Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla birlikte işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir.

İşgücü Yetiştirme Kursları: İşgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan veya mesleğini değiştirmek isteyenler İşkur’un koordinatörlüğünde düzenlenen işgücü ahenk programlarından yararlanabilirler. İstihdam garantili, engellilere, işsizlik ödeneğinden yararlananlara, tutuklu ve hükümlülere, eski hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Kurs süresi boyunca kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi cep harçlığı ödenmekte ve kaza sigortası yapılmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programları: Mesleki bir eğitim ihtiyacı olmadığı halde iş tecrübesi kazandırmak için işyerlerinde çalışmakla düzenlenen staj programlarıdır.Toplum Yararına Çalışma Programları: Yararlananların asgari ücret üzerinden maaş ve sigortalarının tamamının bizzat İşkur tarafından üstlenildiği geçici istihdam niteliğindeki programlardır. Halk kurumları (özellikle okullar ve belediyeler) bünyesinde temizlik, çevre ve orman işleri gibi hizmetleri görmek suretiyle yararlanılabilmektedir.Girişimcilik Programları: KOSGEB ile işbirliğinde kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak girişimcilik, iş fikri, yatırım, proje hazırlama konularında yapılan eğitim programlarıdır. Başarılı olarak tamamlayanlar daha sonra KOSGEB’e başvurularında ek destekler alabilmektedir.Çalışma İlişkileri Hizmetleri: Eski Çalışma Müdürlüklerince yerine getirilen bu hizmetler arasında çalışma hayatı ile ilgili olarak şikâyet ve sendika servisleri görev yapmaktadır. Bir yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamada işçiler alamadıkları haklarını İşkur şikâyet masasına bildirerek kurumun yardımı ile işverenlerden alabilmektedirler.İşgücü Piyasası Hizmetleri: İşverenlerin çalışma hayatına dair devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için İşkur’a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel istihdam bürosu kurmak, işe yerleştirmeye aracılık etmek, internette kariyer sitesi işletmek, vatan dışına işçi götürmek, ziraat aracılığı gibi faaliyetler için İşkur’dan ruhsat alma zorunluluğu bulunmaktadır.[2]Yarım Çalışma Ödeneği: Doğum sonrası 2 aylık süt izninden sonra 1. Çocuk için 2, 2. çocuk için 4, 3. Çocuk için 6 ay süreyle asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilen ödenektir.

.