Gündem

Recep ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ilk gecesi ne zaman?


Gündem

Recep ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ilk gecesi ne zaman? Recep ayı ne zaman başlıyor? Müslüman aleminin kutsal dönemi olan, 1000 aydan daha kutsal olan 3 ayların başlamasına az bir süre kaldı. Bununla beraber internette 3 ayların ilki olan Recep ayı hakkında da araştırmalar yapılıyor. Recep ayı ne zaman başlıyor, Recep ayının ilk gecesi ne […]Recep ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ilk gecesi ne zaman? Recep ayı ne zaman başlıyor? Müslüman aleminin kutsal dönemi olan, 1000 aydan daha kutsal olan 3 ayların başlamasına az bir süre kaldı. Bununla beraber internette 3 ayların ilki olan Recep ayı hakkında da araştırmalar yapılıyor. Recep ayı ne zaman başlıyor, Recep ayının ilk gecesi ne zaman gibi sorulara cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Recep ayı ne zaman başlıyor? Recep ayının özelliği nedir? Hangi gün başlıyor? İşte bütün ayrıntılar…

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar bu sene 8 Mart 2019’da (1 Recep) başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayı da 6 Mayıs’ta başlayacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları kutsal aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize kutsal kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) öbür aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı uygun olup zor yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR DUALARI

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize kutsal kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); diğer bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Üç aylar kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile son bulan ayların toplu adıdır. Bir yılda bulunan beş kutsal kandil gecesinin dört tanesinin bu üç aylarda bulunması, üç ayların ne kadar faziletli ve kıymetli olduğunu bizlere göstermektedir.

Recep ayında bulunan iki kandil gecesi de Recep ayına ayrı bir paha ve fazilet katmaktadır. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Kutsal Regaip Kandilidir. Bu Kandil ile Müslümanlar üç aylara giriş yapmaktadır. Yirmi yedinci gecesi ise Kutsal Miraç Kandilidir. Bilindiği gibi Miraç Kandili, beş zaman namazın mü’minlere farz kılındığı, Bakara suresini son iki ayetinin indirildiği ve iman ile ölen mü’minlerin Cennete gireceğinin müjdelendiği kutsal bir gecedir.

RECEP AYINDA HANGİ İBADETLERİN YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR?

Bu ay Cenâb-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zât-ı İlâhi’yi bildiren İhlâs Sûresi’ni fazla okumak lâzımdır. özellikle bu aya hürmet olarak, ayrıca günde 11 kere İhlâs-ı Şerif okumalı, tevhid, istiğfar ve salavât-ı şerifeyi ihmâl etmemelidir.

Enes bin Mâlik (r.a.) Hazretleri anlattı:

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) ile Tebûk’te beraber idik. Güneş daha evvel hiç görmediğimiz kadar aydınlık, nurlu ve parlak doğdu. Resûlullâh Efendimize (s.a.v.) Cebrâîl aleyhisselâm geldiğinde: “Ey Cebrâil! Güneş öyle aydınlık, nurlu ve parlak doğdu ki bundan evvel böyle parlak doğduğunu görmemiş idik.Bunun sebebi nedir?” buyurdu. Cebrâîl aleyhisselâm:

“Muâviye bin Muâviye (r.a.) bugün Medîne’de vefât etti, ondandır.” dedi.

Ebû Ümâme (r.a.) Hazretleri buyurdu:

Biz Tebûk’te iken Hazret-i Cebrâîl, Resûlullâh’a (s.a.v.) geldi ve: “Yâ Muhammed -aleyhisselâm- Muâviye bin Muâviye (r.a.) vefât etti. Namazına sen de amade ol” dedi.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) geldi, Cebrâîl aleyhisselâm da yetmiş bin melekle indi. Sonra sağ kanadını dağlar üzerine koydu, dağlar alçaldı, sol kanadını da yer üzerine koydu, Mekke ve Medîne görünür oldu.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), Cebrâîl aleyhisselâm ve melekler namazını kıldılar. Sonra Resûlullâh (s.a.v.):

“Yâ Cebrâîl! Muâviye (r.a.) bu mertebeye ne ile kavuştu?” dedi. Cebrâîl aleyhisselâm:

“Kul hüvallâhü ehad’ı sevmek ve onu ayakta, otururken, bineğindeyken, yürürken ve her hal üzere okumakla” buyurdu

Bu ayda 2 kandil vardır:

1. İlk cuma gecesi “Regâib Kandili”,

2. Yirmiyedinci gecesi “Mî’rac Kandili”dir.

Bu ayin birinci gecesi bir tesbih namazı kılınır. Veya Receb-i Şerif’in ilk onu zarfında bir def’aya mahsus olmak üzere kılınan on rek’at namaz da kılınabilir.

Recep ayında her gün, başında ve sonunda 7’şer Fâtiha okumak suretiyle 100 İhlâs-ı Şerif okumak da fazla sevaptır. Bu ayda, olası olduğu kadar Hatm-i enbiyâ yapmalı ve oruç tutmalıdır. 13, 14, ve 15’inci günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i seniyyeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan sifa bulurlar

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer kere kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda ayrım vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve özellikle teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, dünyayı teşrifleriyle nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerifin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kulyâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 kere “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

` İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa: “İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.

` Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ â’tayte, velâ mû’tiye limâ menâ’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-âliyyi’l-â’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir

.