Gündem

Regaib mi Regaip mi Regayip mi? Nasıl yazılır? İşte Cevabı!


Gündem

Regaib mi Regaip mi Regayip mi? Doğru yazılışı yıllardır tartışılan bir sözcük olan Regaib Kandili’nin nasıl yazıldığı internette araştırılıyor. Regaib mi, Regaip mi, Regayip mi olduğu konusunda birçok soru işareti bulunan bu kelimeyi sizler için inceledik ve haberimize ekledik. İşte TDK’ya göre Regaib Kandili’nin doğru yazılışı! Ayrıntılar haberimizde… REGAİB Mİ REGAİP Mİ REGAYİP Mİ? DOĞRU YAZILIŞI […]Regaib mi Regaip mi Regayip mi? Doğru yazılışı yıllardır tartışılan bir sözcük olan Regaib Kandili’nin nasıl yazıldığı internette araştırılıyor. Regaib mi, Regaip mi, Regayip mi olduğu konusunda birçok soru işareti bulunan bu kelimeyi sizler için inceledik ve haberimize ekledik. İşte TDK’ya göre Regaib Kandili’nin doğru yazılışı! Ayrıntılar haberimizde…

REGAİB Mİ REGAİP Mİ REGAYİP Mİ? DOĞRU YAZILIŞI NASIL?

Arapça “Rеğa-bе” kеlimеsindеn gеlmеktеdir. Kеlimе anlamı olarak onu еldе еtmеk, ona karşı mеylеtmеk, gayret harcamak, arzulamak, bir şеyi istеmеk gibi anlamlara gеlmеktеdir. Rеğabе kеlimеsindеn türеyеn Rеğib kеlimеsi isе; arzulanan, kеndisinе rağbеt еdilеn, talеp еdilеn şеy anlamına gеlir. Rеgaib isе kеlimе anlamı olarak; dеğеrli, kıymеtli, ihsan, nеfis, çokça rağbеt еdilеn” gibi manalara gеlir. Arapça kökеnli olduğu için dе özеlliklе Diyanеt İşlеri Başkanlığı’nın sitеsindе yazılış şеkli olarak ‘Rеgaib Kandili’ tеrcih еdilmiş.

TDK’YA GÖRE REGAİP KANDİLİ!

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde yer saha bilgiye göre doğru yazılışı Regaip Kandili şeklindedir.

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Regaib sözcük manası olarak pek fazla ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili mühim ve özeldir. Regaip Kandilinin önemi şu şekilde anlatılır, “Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği anlatım edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri istek etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği umut edilir.

REGAİB KANDİLİ

“Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, sözcük olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için gayret sarfetmek demektir.

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan muhtelif kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği anlam için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi muhtelif ibâdetlerle geçirmek, umumi olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek fazla önemlidir.

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı fazla büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten öbür hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Peygamberimiz şöyle buyurdular:

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

REGAİP GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Zamanın her hatıra değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi olası değildir. Bu nedenle insan ömrünün her hatıra fazla değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti öbür zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.

Sevgili Peygamberimiz Recep ayı girdiği vakit şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))

.