Gündem

Regaip Kandili gecesi kaç rekat namaz kılınır? Hangi namaz kılınır? Hangi dualar okunur?


Gündem

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil geceleri çoğunlukla kılınan Hâcet namazı 4 veya 12 namazı rekat olarak kılınır. Regaib sözcük manası olarak pek fazla ihsan demektir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili’ne denk geliyor. Peki Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Merak edilen detaylar haberimizde… REGAİP KANDİLİ’NDE HANGİ NAMAZ KILINIR? En önemli hususlardan biri, […]Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil geceleri çoğunlukla kılınan Hâcet namazı 4 veya 12 namazı rekat olarak kılınır. Regaib sözcük manası olarak pek fazla ihsan demektir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili’ne denk geliyor. Peki Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Merak edilen detaylar haberimizde…

REGAİP KANDİLİ’NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?

En önemli hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Regaib Gece’sinde (yâni Regaib Kandili’nde) akşam ile yatsı arasında on iki rek’at “Hacet Namazı” kılınır. Gecenin ilk üçde birinde (teheccüd vaktinde) de kılınabilir.

İslâm âlimleri, bu on iki rek’at namaza “Hacet Namazı” adını vermişlerdir. Kılınan bu on iki rek’at namaz Hâcet Namazıdır.

Bu gecede kılınacak namaz 12 rek”attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:Her rek”atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek”atta bir selam verilerek 12 rek”at tamamlanır.

Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Regaib Gecesinde Nafile Namazı kılmaya” diye niyyet edilir.

Beş zaman kıldığı namazlara nasıl başlıyorsa öyle namaza başlar! Yani tekbir alır, “Sübhaneke”yi okur. Eûzü Besmele çekerek Fatiha Sûresini okumaya başlar.1.nci rek’atta bir defa “Fâtiha Sûresi’ni okuyup Amin! der. Ve üç defa “Kadir Sûresi’ni okur. Veya bir defa okusa da olur.

KADİR SURESİ OKUNUŞUBismillahirrahmânirrahîm.1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr2- Ve ma edrake ma leyletülkadr3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

ANLAMIRahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Rüku ve secdeler yapılıp ikinci rek’ata kalkılır. 2.nci rek”atta bir defa “Fatiha suresi okunup âmin denir. Ve on iki defa “İhlâs suresi okunur veya üç defa okusa da olur.

İhlas Suresi OkunuşuBismillahirrahmânirrahîm.1- Kul hüvellâhü ehad2- Allâhüssamed3- Lem yelid ve lem yûled4- Ve lem toplam lehû küfüven ehad

AnlamıRahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.1- De ki; O Allah bir tektir.2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, ama O, hiç bir şeye muhtaç değildir).3- Doğurmadı ve doğurulmadı4- O ‘na bir denk de olmadı.

Rukûlar, secdeler yapılıp “Ettehiyyât, Allâhümme salliler” okunup, selâm verilir. Böylece 12 rek”at “Hacet Namazı” kılınıp biter. Yani, ikişer rek”at, ikişer rek”at selâm verilerek kılınır.

REGAİP KANDİLİ GECESİ TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Gecesi kılabileceğiniz bir öbür namaz ise tesbih namazıdır. Tesbih namazı pek fazla kandil gecesi kılınabilir ve nafile bir ibadettir. Akşam ve yatsı arasındaki vakitte kılınabileceği gibi, gecenin her saati de kılınabilir.

TESBİH NAMAZI 4 REKAT OLARAK KILINIR.

Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

TESBİH NAMAZI ŞÖYLE KILINIR;

“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:-“Sübhâneke…”‘den sonra 15 kere,-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,-Rükûdan doğrulunca 10 kere,-Secdede 10 kere,-Secdeden doğrulunca 10 kere,-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden evvel tekrar 15 kere, öbür yerlerde de, tanım edildiği gibi 10’ar defa okunarak 4 rek’at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonra, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

REGAİP KANDİLİ GECESİ HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet Namazı 2017 Regaip Kandili’nde kılabileceğiniz nafile bir namazdır. Bu namaz pek fazla kandil gecesinde kılınabilir.

Hacet Namazı’na niyet etmek için “Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya” diye niyet ederiz

Hacet Namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır. 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınabilir. İlk rekatında Subhaneke, Fatiha Suresi ve ardından 4 tane Ayet’el Kürsi okunur.

Hacet namazı ikinci rekatında ise Fatiha Suresi’nin ardından İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri okunur.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda Ettehiyyâtü salli barik okunur.

Hacet namazı 3. Rekâtta ise Subhaneke, Fatiha Suresi ardından Ihlâs, Felâk ve Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta ise Fatiha Suresi’nin ardından Ihlâs, Felâk ve Nas sureleri okunur.

4.Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü Allahümme salli Allahümme bârik Rabbenâ duaları okunur.

Eğer 12 Rekat kılmak isterseniz yukardaki kılınışı 12 rekata tamamlayın.

FATİHA SURESİ’NİN OKUNUŞU

1- Bismillahirrahmânirrahîm.2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin3- Errahmânir’rahim4- Mâliki yevmiddin5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în6- İhdinessırâtel müstakîm7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ’NİN ANLAMI

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.2- Hamd o âlemlerin Rabbi,3- O Rahmân ve Rahim,4- O, din gününün maliki Allah’ın.5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.6- Hidayet eyle bizi doğru yola,7- O kendilerine nimet verdiğin mesut kimselerin yoluna; o gazaba uğramışlarınve o sapmışların yoluna değil.

.