Gündem

Senet nedir? Ne işe yarar? Senet nasıl doldurulur?


Gündem

Senet nedir? Son dönemde bilhassa CHP Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘Sahte senet’ kullandığı yönünde ortaya atılan iddialarla beraber yeniden gündeme gelen ve araştırma konusu olan senet hakkında akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Senet nedir, ne işe yarar, nasıl doldurulur gibi sorulara cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki […]Senet nedir? Son dönemde bilhassa CHP Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘Sahte senet’ kullandığı yönünde ortaya atılan iddialarla beraber yeniden gündeme gelen ve araştırma konusu olan senet hakkında akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Senet nedir, ne işe yarar, nasıl doldurulur gibi sorulara cevap aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki senet nedir? Ne işe yarar? Çek ile senet arasındaki ayrım nedir? İşte ayrıntılar…

SENET NEDİR?

Bir borçluluk karşısında, iki şahıs arasında imzalanan ve değerli evraklar içerisinde yerini saha belgeye senet denir. Bulunan iki tarafa verilen isimler ise; muhatap ve lehtardır. Yani borçlu ve alacaklı şeklindedir. Değerli evrakların içerisinde yerini alması da belli bir biçim ve düzeni beraberinde getirmiştir. Yani senetlerin kendilerine göre özellikleri vardır. Bu özellikler dikkate alınarak düzenlenmezse şayet geçersiz sayılırlar. Bu sebeple senet düzenleyecek ya da alacaklı olarak bulanacak kişilerin bu konuya dikkat etmesi gereklidir.

Senedin Özellikleri Nelerdir?Senet kullanıldığında sahiplerine birçok şekilde özellik verir. Bunların en başında da alacaklılık hakkı gelir. Yani senet kimin adına düzenlenmişse onun düzenleyen kişiye karşı hakkı mevcuttur. Üstelik bu hak sadece millet içerisinde değil uluslararası düzeydedir. Yani senet kullanımı global olarak mümkündür. Senede baktığımızda da bir borç ilişkisinin kurulduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi ise senedin olması için lüzumlu olan iki taraftır. Yani alacaklı ve borçlu taraflar var olduğu için borç ilişkisi vardır.

Senetlerde mühim olan öbür bir vaziyet ise imzalar ve beyanlardır. Bunların müstakil olması senedin özelliklerinden biridir. Ayrıca ibrazı da zorunludur. Bu sebeple senetlerin biçim ve şartlara müsait olarak hazırlanması ve özelliklerinin de dikkate alınması gereklidir. Senetlerde en fazla dikkat edilmesi gereken konu; şayet senet üzerinde kefil olarak bile imza bulunsa tam mesuliyet mevcuttur. Yani, senet üzerinde bulunan tüm imzalar koşulsuz ve tam bir şekilde sorumludur.

Senetlerin biçim ve şartına bakmak gerekirse bulunması mecburi olan alanlar mevcuttur. Bunların en başında senedin geçerli olabilmesi için ‘poliçe’ kelimesi yer almalıdır. Ödeme karşısında kayıtsız ve şartsız havaleyi mecburi kılar. Ödeyecek ve ödenecek kişilerin bilgilerinin senette istenildiği gibi yazılması şarttır. Ayrıca ödeme yeri, vade, düzenlenme tarihi gibi alanlarda mutlaka doldurulmalıdır. Son olarak imzaların atılması da fazla önemlidir. Takdir edersiniz ki imza olmadığı sürece senedin herhangi bir hükmü bulunmaz.

Senet Nasıl Kullanılır?Özellikle ticari faaliyetlerde kullanılan senetler, kişisel borç ya da alacaklarda da kullanılabilir. Borçlu yan parasını ödeyeceği zamanı senet üzerinde belirterek, lüzumlu olan öbür bilgileri de doldurur. İmza işlemleri de bittikten sonra, lüzumlu kontroller yapılarak alacaklıya verilir. Alacaklı da kontrollerini yaptıktan sonra vadesini beklemeye çekilir. Daha sonra senedin vadesi geldiğinde, belirtilen ödeme yerine gidilir ve senedin borcu öğrenim edilir. şayet borçlu şahıs borcu ödemiyorsa bu senet ile hukuksal işlemleri başlatabilirsiniz. Bu sebeple alacakların temini için mühim bir araçtır.

Sonuç olarak; borçlar karşısında alacaklılık hakkı veren ve alacakları hukuksal düzenlerde de değerlendirebileceğini ön gören değerli evraka senet denir. Düzenlenmesinde ki biçim ve şartlarına dikkat ettiğiniz aynı zamanda özelliklerini iyi bildiğiniz sürece senet kullanımınız daha doğru olur. Böylelikle hem alacaklı hem de borçlu olarak hukuksal anlamda kendini anlatım etmek daha da kolaylaşır. Bu sebeple senet kullanmak istiyorsanız, yukarı da sıraladıklarıma dikkat etmeniz ve işlemlerinizi ona göre gerçekleştirmeniz gereklidir.

Senetlerde olması gereken şartlar nelerdir

– Bir alacak hakkını içerir.- Uluslararası bir kalite taşır.- Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir.- İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.- Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir.- Lüzumlu biçim şartlarına müsait olmalıdır.- Emre yazılı senetlerdir.- Senedi imzalayanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar dahi müteselsil borçlu durumundadır.

Senetlerde bulunması gereken şartlar:- Senet metninde “Poliçe” kelimesini ve şayet senet Türkçeden diğer bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,- Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,- Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını,- Vadeyi,- Ödeme yerini,- Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,- Düzenleme tarihi ve yerini,- Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.

.