Kıbrıs

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak? MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik yerleri 2019


Kıbrıs

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak? MEB tarafından sözleşmeli öğretmen nakil takvimi yayımlandı. Takvime göre ise sözlü mülakat yerleri bugün açıklanacak. Heyecanla yerlerinin açıklanmasını bekleyen öğretmen adayları saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde… SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat […]Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak? MEB tarafından sözleşmeli öğretmen nakil takvimi yayımlandı. Takvime göre ise sözlü mülakat yerleri bugün açıklanacak. Heyecanla yerlerinin açıklanmasını bekleyen öğretmen adayları saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri 3 Aralık tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen alımına ilişkin süreç 7 Şubat 2019’da sona erecek.

15 Ocak 2019’da sözlü imtihan sonuçlarını duyuru edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak.

Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019’da yapacak.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da edevlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,-Orta Öğretim Saha Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin vesika veya bu belgenin onaylı örneği,-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin vatan içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu vesika pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),-Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin vesika istenmeyecek, Elektronik Müracaat Formunda beyan alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen umumi şartları taşımak,-Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),-Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre nakil yapılacak alana müsait olmak,-Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Saha Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin vatan içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,-2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı saha için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,-Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,-657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, müracaat tarihinin son günü itibarıyla bir sene bekleme süresini tamamlamış olmak.

. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB’in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı dizi sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için

2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.

3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.

5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.

6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sıhhat Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sıhhat özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.

7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?Sözleşmeli öğretmenin eşi şayet memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. şayet eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 sene sözleşmeli çalışmak durumunda. şayet 4 sene boyunca çalışmaya devam edilir ve müspet bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer saha maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta yarar var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?Sözleşmeli öğretmenler 4 sene sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 sene sonra eş durumu, 2 sene sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.

10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 misli kadar namzet sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

11. Sözleşmeli Öğretmenlikte İş Güvencesi Var mıdır?Özlük haklarının sözleşmeli öğretmenlikte maalesef dip yaptığını söylemiştik. Bu özlük haklarının en başında ise iş güvencesi gelmektedir. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığınızda kesinlikle iş güvencesine sahip olmayacaksınız. Her an bir soruşturma ya da bir sıkıntıda işinize son verilebilecek.

12. Sözleşmeli Öğretmenler Sadece şark ve Güneydoğu’ya mı Atanacak?Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın konuşmalarında sözleşmeli öğretmenlerin bu bölgelere atanacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak önceki yıllarda da olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir ağırlığının bu bölgelere atanmaları beklenmekle beraber öbür bölge ve illere de atamaların yapılacağı öngörülmektedir. Sonradan Milli Eğitim Komisyonunda geçen maddeye göre kalkınmada öncelikli illere sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

13. Bundan Sonra Sadece
Sözleşmeli Öğretmen Ataması mı Yapılacak?Hayır. Muhtemelen bakanlık öğretmen açığına göre bir nakil kontenjanı belirleyecek. Faraza: Bakanlık 25 bin nakil kontenjanı belirledi ve bunların 10 bininin kadrolu nakil olacağı belirtildi. İlk önce kadrolu öğretmenlik alımları yapılır ve isteyenler başvurularını tamamlar. Kadrolu öğretmenlik alımlarından sonra geriye kalan 15 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı başvuruları başlar. Yine başvurular alınır ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılır.

14. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışılan Süre Zorunlu Çalışma Süresi (Doğu) Görevinden Sayılır mı?Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin şark görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen şark görevinden sayılmayacaktır.

15. Sözleşmeli Atandım, Sonraki Kadrolu Öğretmen Alımlarına Başvurabilir miyim?(Önceki sözleşmeli öğretmenlikte bu vaziyet böyleydi. Şimdiki sözleşmeli öğretmenlikte bu durumla ilgili henüz bir açıklama yok. Bu nedenle bu maddeyle ilgili yorumumuza dikkate almayın lütfen.) Sözleşmeli atansanız dahi sonraki kadrolu atamalarına aynı KPSS puanıyla ya da sonraki KPSS puanlarıyla başvurabilir ve atanacağınız okulda kadroya geçebilirsiniz.

16. Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları her ile yapılacak mı?Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sadece kalkınmada öncelikli illere yapılacaktır. Bu iller TBMM Milli Eğitim Komisyonunda belirlenmiştir.

17. Sözleşmeli Öğretmenlikte hizmet süresi, radde ve kıdem ilerlemesi sayılacak mı?Evet. KHK’da yer saha maddeye göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları sürelerin hizmet puanını, derecesini alabilecekler.

18. Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarında mülakat süreci nasıl işleyecek?Sözlü imtihan için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 misli kadar namzet mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü imtihan merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınacaklar.

Sözlü imtihan 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü mülakatta 60 puan üstü saha adaylar başarılı sayılıp tercih yapabilecekler. Sözlü imtihan puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılabilecek.

19. Sözlü mülakat sonrasında tercih yapacak mıyız? Nakil yerleştirmeleri sözlü puana göre mi yapılacak?Evet, sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.

Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.

20. Atamam gerçekleştikten sonra göreve nasıl başlayacağım?Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.

21. Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.

22. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, hangi durumlarda görevime son verilebilir?Sözleşmeli öğretmenlerin her sene sözleşme yenilemesi yapması şarttır. Bu sözleşmeler yenilenirken sözleşmeli öğretmenin aşağıdaki durumlardan ötürü görevine son verilebilir:

Her sene sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar,Sonradan öğretmenlik şartlarını taşımadığı anlaşılan,Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde görevlerine son verilir.

23. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, istifa edebilir miyim?Evet, sözleşmeli öğretmenler bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde sözleşmelerini feshedebilecekler.

24. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, doğum-askerlik izni kullanabilir miyim?Bu izinleri kullanmak istediğinizde sözleşmenizi bu nedenlerden ötürü feshetmeniz gerekmektedir. Daha sonra görevinize dönebilmeniz için;

Sözleşme feshinden ötürü tazminat almamanız,Doğumdan sonra en geç 1 sene içerisinde,Askerlik görevinden sonra en geç 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenliğe yine başvurmanız gerekiyor.

Bu durumda olup yine sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik görevine başlatılır.

25. Sözlü mülakat soruları hangi konulardan çıkacak?Sözlü imtihan konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, anlatım yeteneği ve muhakeme gücü: %,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %.

26. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında puan sınırı var mı?Evet, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olması şarttır.

27. Sözleşmeli Öğretmenlikten istifa ettim, bir sonraki sözleşmeli öğretmen alımına başvurabilir miyim?

MEB’in yaptığı açıklamaya göre, öbür devlet kadrolarında sözleşmeli bir pozisyonda çalışırken istifa edilip sözleşmeli öğretmenliğe müracaat yapılabilecek. Ancak sözleşmeli öğretmen pozisyonundayken çalışıp sözleşmeli öğretmenliğe müracaat için 1 (bir) sene beklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

-Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava çağrı edilmek üzere yapılacak müracaat elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır.

-Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

-Mezuniyetleri ani çok alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alanabaşvuruda bulunabilecektir.

-Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden, öbür alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Ani çok sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı müracaat formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

.