Gündem

Tıp Bayramı resimli güzel mesajlara bak! 14 Mart kutlama sözleri!


Gündem

Tıp Bayramı resimli mesajları! Sıhhat sektöründe çalışanların hususi günü geldi çattı. 14 Tıp Bayramı’nda yakınlarının gününü kutlamak isteyenler güzel mesajlar arıyorlar. Uzun senelerdir kutlanan Tıp Bayramı’nda muhtelif etkinliler yapılıyor. Sosyal medyada da Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. İşte Tıp Bayramı resimli mesajları! Merak edilen detaylar haberimizde… TIP BAYRAMI RESİMLİ MESAJLARI! Sağlıklı cemiyet olabilme yolunda […]Tıp Bayramı resimli mesajları! Sıhhat sektöründe çalışanların hususi günü geldi çattı. 14 Tıp Bayramı’nda yakınlarının gününü kutlamak isteyenler güzel mesajlar arıyorlar. Uzun senelerdir kutlanan Tıp Bayramı’nda muhtelif etkinliler yapılıyor. Sosyal medyada da Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. İşte Tıp Bayramı resimli mesajları! Merak edilen detaylar haberimizde…

TIP BAYRAMI RESİMLİ MESAJLARI!

Sağlıklı cemiyet olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sıhhat hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, bütün sıhhat personelimizin 14 mart tıp bayramını kutlarım.

Tüm acil sıhhat çalışanlarının ve sıhhat personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) bütün sıhhat birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sıhhat sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, bütün insanlık için sıhhat ve huzur dolu bir hayat temenni ederim.

Tüm acil sıhhat çalışanlarının ve sıhhat personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı gaye edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği aka özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı anlatım eden 14 mart tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en samimi duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sıhhat alanında kıymetli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve bütün sıhhat çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Tıp bayramlarını kutlar, bütün insanlık için sıhhat ve huzur dolu bir hayat temenni ederim.

Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

TIP

 Tıp, sıhhat bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme), hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt ilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – gövde sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

Tıp için kullanılan bir diğer sözcük de, bugün eskimiş olan, tababettir. Merriam-Webster tıbbı şöyle tanımlamıştır: “Sağlığın korunması ve hastalığın giderilmesi, yatıştırılması veya önlenmesi ile ilgilenen ilim ve sanat (dalı)”. (Merriam-Webster).

Birçok kültürde tıbbın ilk hali bitkilerin (Herbalizm) ve hayvani bazı unsurların şifa amaçlı kullanılmasına dayanmıştır. Her ne kadar her toplumda tıp veya tıbbî gelenekler ortaya çıkmış olsa da, sistematik bir biçimde gelişim gösteren ve bir ‘meslek’ olmaya doğru gelişen tıp Mısır, Hindistan, Çin, Yunanistan ve İran başta olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkmıştır. Tıbba bakış, tıbbın uygulanışı ve tıbbın üzerine oturtulduğu kavramsal bina her bölgede yoğun farklılıklar göstermektedir. Bazı bölgelerde binlerce yıldır uygulanan tıp sistemleri bugün hâlâ biyotıbbın yanında kendine yer edinmektedir. Bugünün en yaygın tıbbî sistem olan çağdaş (biyo)tıp aka oranda 18. yüzyılın sonlarında Avrupa bazlı olarak gelişmiştir. 1900’lerin başında kliniksel tıbbın gelişiminin odağını oluşturan ülkeler Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.

Yakın zamanda ikinci bir değişim ve gelişim evresinden geçen çağdaş tıp, bugün sıklıkla kanıt-bazlı tıp (evidence-based medicine) olarak anılan akımla beraber bilimsel metodu ve küresel bilgi birikimini kullanarak belirli bir mevzu, bahis hakkındaki bütün kanıtı toparlayıp bundan standart protokollerin geliştirilmesi ehemmiyet kazanmıştır. Bu bağlamda özelikle meta-analiz (meta-analysis) ve rastgele kontrollü deneyler (random controlled trial) önemlidir. Bununla birlikte, kanıt-bazlı tıbba da eleştiriler gelmiş, bilhassa kullandığı metotların muhtelif sınırlamaları ve mümkün kavramsal hataları öne sürülmüştür; mesele bir meta-analizde sadece yayımlanmış makalelerin ‘kanıt’ olarak masaya yatırılmış böylece negatif sonuçlar elde edilmiş, yani başarısızlığa uğramış, ama doğru bir sonuca ulaşabilmek için ehemmiyet taşıyabilecek yayımlanmamış makalelerin ‘kanıt’ içerisinde yer almamasının yaratacağı sistematik hatalar gibi.

Genetik ve moleküler biyolojideki gelişmeler sosyal açıdan tıpta farklı bir nazar açısının ve farklı akımların oluşmasını sağlarken, meslekî olarak da tıpta farklı etkileşimlere yol açmıştır.

 TIP DALLARI

İçinde birçok farklı disiplini(bilim dalı) barındırmasının yanı sıra, tıbbın meslekî uygulanışı sırasında birçok farklı disiplinden profesyoneller beraber çalışırlar; hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, diyetisyenler, odyologlar gibi. Bunun dışında her ne kadar ayrı birer iş olsalar da diş hekimliği (veya bir diğer deyişle diş doktoru), baytar hekimliği ve psikoloji de tıbbî birer saha olarak ele alınır.

Aşağıdaki listelerde tıp mesleği içindeki interdisipliner veya tıbbî saha içerisinde sayılan bazı dallar yer almaktadır. Bu listede bütün disiplinler ve dallar yer almadığı gibi, belirli disiplin ve dalların kendi içlerinde barındırdıkları alt dallar da yer almamaktadır. Ayrıca her ülkede ve çağdaş tıbbın mahalli geleneklerinde (örneğin millî tıp geleneklerinde) dallar arası ayrışma aka farklılıklar gösterebilir.

Diyagnostik dallarKlinik laboratuvarPatolojiRadyolojiKlinik disiplinlerAcil tıpAdli tıpAile hekimliğiDermatolojiDahiliye – (İç hastalıkları):GeriatriEndokrinolojiGastroenterolojiHematolojiNefrolojiOnkolojiRomatolojiİmmunolojiEnfeksiyon hastalıklarıGöğüs hastalıkları – (Pulmonoloji)KardiyolojiGenel cerrahiKalp ve damar cerrahisiÜrolojiFizik tedavi ve rehabilitasyonHalk sağlığıKadın hastalıkları ve doğumJinekoloji – (Kadın hastalıkları uzmanlığı)Obstetrik – (Doğum uzmanlığı)Jinekolojik onkolojiJinekolojik endokrinolojiNörolojiNöroşirurji – (Beyin ve sinir cerrahisi)OrtopediPediatriPlastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahiPratisyen hekimlikPsikiyatriRadyasyon onkolojisiTıbbi araştırmalar ve tıp eğitimi ile ilgili dallarFizyolojiAnatomiHistolojiBiyokimyaBiyofizikMikrobiyolojiTıp eğitimiTıbbi biyolojiTıp tarihiFarmakoloji

.