Gündem

TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İŞKUR TYP başvurusu linki


Gündem

İŞKUR‘un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yaptığı alımların ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım tamir ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri, Vadi ve dere ıslahı ve Erozyon engelleme çalışmalarında alım […]İŞKUR‘un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yaptığı alımların ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım tamir ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri, Vadi ve dere ıslahı ve Erozyon engelleme çalışmalarında alım yapılan TYP‘ye girenler en çok kaç ay çalıştırılıyor? Yeniden iş başvurusu yapabiliyor mu? TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İŞKUR TYP başvurusu linki ve merak edilen soruların yanıtları bu haberde bir araya getirildi.

İŞKUR’un Cemiyet Yararına Programı (TYP) kapsamında yaptığı alımların detayları merak ediliyor. Asgari ücret ve SGK güvence şartları ile istihdam edilecek TYP’li çalışanlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabiliyor. Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer saha TYP’nin katılım şartları ve ayrıntıları belli oldu.

TYP BAŞVURUSU İÇİN BAŞVURU LİNKİ

İŞKUR TYP NEDİR?İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile cemiyet yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?Kuruma kayıtlı işsiz olmak18 yaşını tamamlamış olmakEmekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmakÖğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

TYP PERSONEL SEÇİMİ Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve iş danışmanlığı sonucu katılımları müsait görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TYP ÖDEMELERİAsgari ücretVergi ve sosyal güvenlik prim giderleri

TYP’NİN UYGULANDIĞI ALANLARÇevre temizliğiKamusal altyapının yenilenmesiMilli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesiMilli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım tamir ve temizlik işleri yapılmasıRestorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunmasıAğaçlandırmaPark düzenlemeleriVadi ve dere ıslahıErozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİTYP uygulama süresi, her bir program için en çok 9 aydır.

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİTYP’de haftalık çalışma süresi en çok kırk beş saattir.

TYP’DEN YARARLANAMAYANLARİŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kuruluş tarafından öneri edilen niteliklerine müsait en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye yine katılamaz.

İKİNCİ KEZ YARARLANMATYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en çok 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bir katılımcı aynı kuruluş veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en çok 18 ay yararlanabilir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK SINIRIKatılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kuruluş ve yükleniciden tasdik almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz ruhsat kullanabilmektedirler. Ücretsiz ruhsat kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sıhhat sorunları, evlenme, doğum ve birinci radde yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir. 

TÜRKİYE İŞ KURUMU – İŞKURTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR[2]), Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine muavin olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş,[3] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir halk kuruluşudur.

TarihçeII. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye’de de bir halk istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı yasa ile “İş ve İşçi Bulma Kurumu” adı ile bir kuruluş kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan esas istihdam hizmeti yanında özellikle 1960’lardan itibaren yoğun olarak vatan dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.

Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. nesil insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu tesir ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı yasa ile Türkiye İş Kurumu’na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000’lerden itibaren bir sosyal siyaset aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR’a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.

2008 Dünya Ekonomik Krizi dolayısıyla işsizlik sigortası hizmetlerinin yanı dizi Ücret Garanti Fonu, İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği hizmetlerinin fiilen uygulamaya girmesi ile yetki ve sorumluluğu genişlemiştir. Öte yandan bu dönemde İşgücü Yetiştirme Kursları ve Cemiyet Yararına Çalışma Programları (TYÇP) ile işgücü piyasasında etkisi artan kurumun özellikle 665 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan Bölge Çalışma Müdürlüklerinin lağvedilerek İŞKUR il müdürlüklerine katılması[8] ile genişleyen insan kaynakları, 2012 yılında yapılan 4000 benlik iş ve iş danışmanı (kısaca İMD) alımları ile bambaşka bir çehre kazanarak 8000 kişiye kadar çıkmıştır.

HizmetlerBaşlıca kuruluş hizmetleri: İş ve Iş
Danışmanlığı: İşkur’un esas hizmetlerini tek masadan düzenlemek ve yönetmek üzere kayıtlı her iş arayana ve işverene bir iş ve iş danışmanı atanmaktadır. Danışmanlar iş arayanla danışmanlık görüşmesi yapmak, düzenli işyeri ziyaretlerinde bulunmak, okullar, cezaevleri ve öbür eğitim-rehabilitasyon kuruluşları ile koordineli olarak iş arama süreci, iş seçimi noktasında birebir veya toplu programlar düzenlemek gibi pek çok görevleri ifa etmektedirler. Danışmanlar iş arama sürecinde danışma görüşmesi ile kişinin ilgi, kabiliyet ve eğitim durumlarını -gerekirse testlerle- tespit ederek kişiyi en müsait işe yönlendirmek, bunun için işgücü ahenk programları (kurs, staj vs.), iş arama becerileri konusunda destek vermek, kısacası şahıs işe yerleştirilinceye kadar ona muavin olmakla görevlidirler.

İstihdam: İş arayan ve kanunen çalışma yaşında olan herkes işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunabilir, yani işsiz olmak koşul değildir. İş arayan şahıs bizzat kuruluş birimlerine gelerek veya resmi internet sayfasına kayıt yaptırıp özgeçmiş düzenlemek suretiyle kuruluş hizmetlerini takip edebilir. İşkur kanalıyla işe girmek, ilanda işçi talebinde bulunan işverene ulaşarak yapılacak iş görüşmesi sonucu işverenin de kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu süreç boyunca iş ve iş danışmanlarından yardım alınabilir.

Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru gibi dezavantajlı grupların istihdamları ve bu konudaki mükellefiyet, müeyyide ve teşvikler İşkur tarafından takip edilmektedir.

İşsizlik Ödeneği: İşkur, kendi isteği dışında işini kaybetmiş olanlara yeni işe girinceye kadar maddi destekte bulunmaktadır. Alınacak ödenek, yatırılan sigortanın süre ve miktarına göre değişmekle birlikte 6-10 ay arasında sürmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için çıkıştan önce 120 gün kesintisiz olmak kaydıyla son 3 sene içerisinde 600 gün sigortalı olmak, müsait bir çıkış kodu ile ayrılmış olmak ve İşkur’a 30 gün içerisinde başvurmuş olmak gerekmektedir. Ücret Garanti Fonu: İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato duyuru etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur’a başvurarak almaları mümkündür. İş Kaybı Tazminatı: Özelleştirme sonucu işlerini kaybedenler için öngörülmüş bir destektir. Kısa Çalışma Ödeneği: Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla birlikte işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir. İşgücü Yetiştirme Kursları: İşgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan veya mesleğini değiştirmek isteyenler İşkur’un koordinatörlüğünde düzenlenen işgücü ahenk programlarından yararlanabilirler. İstihdam garantili, engellilere, işsizlik ödeneğinden yararlananlara, tutuklu ve hükümlülere, eski hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Kurs süresi boyunca kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi cep harçlığı ödenmekte ve kaza sigortası yapılmaktadır. İşbaşı Eğitim Programları: Mesleki bir eğitim ihtiyacı olmadığı halde iş tecrübesi kazandırmak için işyerlerinde çalışmakla düzenlenen staj programlarıdır. Cemiyet Yararına Çalışma Programları: Yararlananların asgari ücret üzerinden maaş ve sigortalarının tamamının bizzat İşkur tarafından üstlenildiği geçici istihdam niteliğindeki programlardır. Halk kurumları (özellikle okullar ve belediyeler) bünyesinde temizlik, çevre ve orman işleri gibi hizmetleri görmek suretiyle yararlanılabilmektedir. Girişimcilik Programları: KOSGEB ile işbirliğinde kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak girişimcilik, iş fikri, yatırım, proje hazırlama konularında yapılan eğitim programlarıdır. Başarılı olarak tamamlayanlar daha sonra KOSGEB’e başvurularında ek destekler alabilmektedir. Çalışma İlişkileri Hizmetleri: Eski Çalışma Müdürlüklerince yerine getirilen bu hizmetler arasında çalışma hayatı ile ilgili olarak şikâyet ve sendika servisleri görev yapmaktadır. Bir yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamada işçiler alamadıkları haklarını İşkur şikâyet masasına bildirerek kurumun yardımı ile işverenlerden alabilmektedirler. İşgücü Piyasası Hizmetleri: İşverenlerin çalışma hayatına dair devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için İşkur’a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel istihdam bürosu kurmak, işe yerleştirmeye aracılık etmek, internette kariyer sitesi işletmek, vatan dışına işçi götürmek, ziraat aracılığı gibi faaliyetler için İşkur’dan ruhsat alma zorunluluğu bulunmaktadır. Yarım Çalışma Ödeneği: Doğum sonrası 2 aylık süt izninden sonra 1. Çocuk için 2, 2. çocuk için 4, 3. Çocuk için 6 ay süreyle asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilen ödenektir.

 

.