Gündem

YKS üniversite sınavı başvuruları nasıl yapılır? YKS 2019 kılavuzu!


Gündem

Milyonlarca namzet için yeni YKS maratonu yarın başlıyor. Üniversite adayları günlerdir sabırsızlıkla başvuruların başlamasını bekliyordu ve büyük gün geldi çattı. YKS kılavuzu yayınladı ve imtihan başvuruları yarın itibariyle başlıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı, ne zamana kadar devam edeceği  ve YKS kılavuzu sınava girecek olan adaylar tarafından büyük merakla araştırılıyor. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne […]Milyonlarca namzet için yeni YKS maratonu yarın başlıyor. Üniversite adayları günlerdir sabırsızlıkla başvuruların başlamasını bekliyordu ve büyük gün geldi çattı. YKS kılavuzu yayınladı ve imtihan başvuruları yarın itibariyle başlıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı, ne zamana kadar devam edeceği  ve YKS kılavuzu sınava girecek olan adaylar tarafından büyük merakla araştırılıyor. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? YKS kılavuzu! Tüm detaylarıyla haberimizde…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 1. Oturum Esas Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde gerçekleşecek. Bu üç oturumun müracaat tarihleri 12 Şubat’ta başlayıp 6 Mart 2019’da sonra erecek. Öte yandan YKS kılavuzu da yayınlandı. Imtihan ücreti her bir imtihan için 50 TL olarak belirlendi. Geç müracaat ücreti ise 75 TL…

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Namzet Müracaat Formuna müracaat süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Imtihan Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan müracaat merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Namzet İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Namzet İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Imtihan Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan müracaat merkezlerinin birinden yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir müracaat merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

ÖSYM YKS KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

DİKKAT:

Eğitim bilgisi: Adayların müracaat ekranına yansıyan eğitim bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi veya ÖSYM Namzet İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.

1) Eğitim bilgisi MEB e-okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken; son derslik öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde var bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava müracaat süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda bu adaylar, 2018-YKS’ye var bilgileriyle müracaat yapabileceklerdir.

2) Aşağıdaki durumlar, MEB e-okul sistemi dışındadır:

Askeri okullar,

KKTC ortaöğretim kurumları,

MEB’e bağlı olmayan vatan dışı okullar,

ÖSYM Namzet İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylar. Bu adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM müracaat merkezlerince müracaat esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Müracaat tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi alanında ekleme/düzeltme/değişiklik vb. taleplere ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

c) Müracaat Yapılacak Merkezler: Sınava müracaat merkezlerinin adresleri müracaat tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Namzet Müracaat Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Namzet Müracaat Formunu dolduracaklardır.

e) Imtihan Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, müracaat bilgileri sisteme kaydedildikten sonra imtihan ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Imtihan ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan müracaat bilgileri silinecek, müracaat kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Namzet Müracaat Formunun Müracaat Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, vatan dışı, askeri mektep mezunları ile ÖSYM Namzet İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan müracaat merkezinde müracaat aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Namzet Müracaat Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini müracaat merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı müracaat merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde müracaat merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Bunun dışında müracaat merkezlerine Namzet Müracaat Formu veya herhangi bir vesika (sağlık kurulu raporu, vatan dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek lüzumlu hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, vatan dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), namzet tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

ÖSYM

Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde adaya imtihan hizmeti sunan ve bu ölçekte ülkemizde ve dünyada tek imtihan merkezi olan ÖSYM, uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kuruluş olma misyonu ile yoluna devam etmektedir.

Kurumun esas felsefesi; kendini sürekli yenileyerek ve değişime hızla ahenk sağlayarak, tüm çalışmalarını bilimsel yöntemler doğrultusunda planlayıp, geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Herkes için her yerde olmak, engeli, sıhhat sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları ilde hizmet verebilmek, imtihan süreçlerinde yenilikçi olmak, hesap verebilir olmak ve cemiyet nezdindeki güvenilirliği sürdürmeyi var oluş nedeninin esas ilkeleri olarak gören ÖSYM, bu amaçla tüm paydaşları ile beraber ekip anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversiteler, 1960’lı yıllara gelinceye kadar idadi mezunlarının ancak bir kısmını sınavsız olarak kabul etmiştir. Kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işini, genellikle şu yollardan birini izleyerek gerçekleştirmiştir.

• Müracaat sırasına göre ihtiyaç kadar adayı kabul etmek.• Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da yazın kolu mezunlarını kabul etmek,• Başvuranları idadi bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci almak.Lise mezunlarının artması ve idadi dengi mektep mezunlarına da yükseköğretime müracaat hakkı verilmesiyle birlikte, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca yanıt veremez duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına müsait giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır. Öğrenciler, sınavlara katılabilmek için ülke içerisinde şehirden şehire koşuşturmak zorunda kalmış; aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerin
e katılamama durumu, adaylar ve velileri arasında önemli şikâyetlere yol açmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren bazı üniversiteler önce kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamış; sonrasında ise bazı üniversiteler beraber devinim etme yoluna gitmiştir.

Aday sayısındaki artış, sınavlarda çok sorulu ve objektif testlerin hazırlanmasını, başvurma, puanlama, seçme ve yerleştirme, sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilişim yöntem ve araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir. 1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasına karar vererek 19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM) kurmuştur. Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, 1981 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.

1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. ve 45. maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline dönüştürülmüştür. Devam eden süreçte 3 Mart 2011 tarih ve 6114 sayılı Kanun ile Kuruluş idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir halk kurumuna dönüşmüş, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” adını almıştır.

Dünyada ortaöğretimden yükseköğretime geçiş ile ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır. Ülkemizde de üniversiteye giriş sisteminde tarihsel süreç içinde değişiklikler ile sistem geliştirilmiş ve 2017 yılında üniversiteye giriş sistemine son biçim verilmiştir.

Başkanlığımız yukarıda söz edildiği üzere, kuruluşunda üniversitelere öğrenci seçme görevini yürütürken, tarihsel gelişime ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her sene yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

• Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)• Dikey Geçiş Sınavı (DGS)• Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)• İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)• Halk Personel Seçme Sınavı (Lisans – Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)• Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı• Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)• Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)• Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

.