GÜNDEM
Giriş Tarihi : 12-07-2021 16:56   Güncelleme : 12-07-2021 16:56

Büyükbaş Hayvan Kredisi Nasıl Alınır?

Hükümet tarafından desteklenen ve bankaların kolaylık sağladığı hayvan üreticiliği destek kredileri giderek artıyor. İşte o kredilerden bazıları...

Büyükbaş Hayvan Kredisi Nasıl Alınır?

Hükümetin üretim ve yetiştirme konularına teşvik için geliştirdiği projeler giderek artıyor. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda bir çok teşvik desteği sağlayan devlet, büyükbaş hayvancılık içinde şartların tamamlanmasıyla çeşitli destekler verme vaadinde bulunuyor.

2014-2015 Yılında ağırlık verilmeye başlanan ve 2021 yılında da devam eden teşvikler ve geri ödemesiz hibe ödenekleri de yine hükümet tarafından yürürlüğe konulan tasarılar arasında yer alıyor. Büyükbaş hayvancılıktan, hayvan alımına, barınak yapımından, hayvan yetiştiriciliğine kadar bir çok konuda teşvik desteği veren hükümet 2021 yılında da Büyükbaş İnek-Dana kredisi vermeye devam ediyor.

İsteyen hayvan yetiştiricilerinin uzun vadeli ve düşük faizli destek kredilerinden yaralanarak modern tesislere kavuşabilmeleri mümkün. Hükümetin bankalar aracılığıyla düşük faiz ve farklı ödeme imkanlarıyla sunduğu kredilerle hayvan yetiştiriciliğine olan destek ilgi görüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde büyükbaş hayvancılık ile ilgili devam eden projelerin yanı sıra yeni projelerde geliştirildiğini söylemiş ve desteklerin devam edeceğini açıklamıştı. 2021 yılında uygulanmaya başlayacak yeni projelerle buzağı ölümlerinin engellenmesinden bölgesel damızlık hayvan tesislerine kadar bir çok projeden söz ederek, hayvan yetiştiricilerinin en çok şikayet ettiği yem ücretleri hakkında da yorumda bulundu. 

2021 yılında başlanacak olan bu uygulamadan yararlanmak isteyenler arasında bu işe yeni başlayacak ama nakit parası bulunmayanlar için bankalar Büyükbaş İnek-Dana Kredisi başlatıyor. İşte o kredilerden bir kaçı...

ŞEKERBANK HAYVANCILIK KREDİLERİ

Hayvancılık Yatırım Kredileri
* Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hem süt hayvancılığı hem de besicilik alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerimizin hayvan alımı dahil, hayvan barınaklarının yapımı, yem hazırlama üniteleri, kaba yem depoları, silaj, posa ve gübre çukurlarının yapımı, buzağı ve düve bölümleri, sabit veya mobil sağım üniteleri, süt depolama ve soğutma tankları gibi sektöre özel yatırım giderleri;
* Tavukçuluk alanında faaliyet gösteren üreticilerimizin tesis yapımı, mevcut tesisin modernize edilmesi veya büyütülmesi ile bu alanda yapılacak yeni yatırımlara konu olan kümes binası, yardımcı üniteler, yemlik, suluk, ısıtma, jeneratör ve yem ünitesi gibi giderleri;
* Su ürünleri avcılığı ya da yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin anaç balık, balık kafesi, balık havuzu yapımı, makine, donanım, jeneratör, ağ, tekne alımı gibi sabit yatırım giderleri;
* Arıcılık alanında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve TAB’a bağlı olarak faaliyet gösteren İl Arı Yetiştiricileri Birlikleri’nin aktif olarak arıcılıkla iştigal eden üyelerine veya arıcılık faaliyetiyle iştigal eden tüzel kişilere yönelik olarak kovan, ana arı, balmumu alımı, ambalaj, tamir bakım, şeker, petek, çerçeve, ilaç, vitamin, maske, tulum, eldiven ile gezginci arıcılıkta nakliye ve konaklama gibi faaliyet giderlerinin finansmanları için Hayvancılık Yatırım Kredileri ürünleri kullanabilmektedir. 

Süt Sığırcılığı ve Besicilik Kredisi
Süt hayvancılığı yapan üreticilerin ve tarımsal işletmelerin, hayvan alımı dahil, hayvan barınaklarının yapımı, yem hazırlama üniteleri, kaba yem depoları, slaj, posa ve gübre çukurlarının yapımı, buzağı ve düve bölümleri, sabit veya mobil sağım üniteleri, süt depolama ve soğutma tankları gibi sektöre özel yatırım kalemleri için proforma fatura bedelinin %75’ine kadar kredi tahsis edilebilmektedir. Besi hayvancılığı yapan üreticilerin ve tarımsal işletmelerin, besi barınaklarının yapımı, yem hazırlama üniteleri, kaba yem depoları, silaj, posa ve gübre çukurlarının yapımı gibi bir proje dahilinde gerçekleştirilmesi gereken yatırımları için proforma fatura bedelinin %75’ine kadar kredi tahsis edilebilmektedir.

* 60 aya varan vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanır.
* Besi Hayvancılığı kredisinde hayvan alımlarının kredilendirilmesi 18 ay vade ile sınırlıdır.
* Kredi ile temin edilecek hayvanların Türkvet Kayıt Sistemine kayıtlı, Damızlık Belgesine sahip olması gerekir. 
* Süt hayvancılığında en az 5 baş ve üzeri, besicilikte en az 10 baş ve üzeri hayvana sahip olan ya da kredilerimiz ile kapasitesini minimum bu seviyeye çıkartacak işletmelere kullandırılır.


ZİRAAT BANKASI HAYVANCILIK KREDİLERİ

Hayvansal Üretim Kredisi
Çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için sunulan Ziraat Bankası kredilerinden olan Hayvansal Üretim Kredisi, Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık (besi, süt hayvancılığı; damızlık hayvancılık vb.), kanatlı hayvancılık (tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık vb.), arıcılık vb. konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanılabilmektedir.

Kredi Özellikleri
Hayvansal üretim kapsamında ihtiyaç duyulan;
* Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş/küçükbaş/kanatlı hayvan alımına ilişkin giderlerinizi, İşletme Kredileri ile

* Ahır/ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla/arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş/küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderlerinizi, Yatırım Kredileri ile,

* Koşullar ve üretim yapılan konu uygunsa ve Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsa, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânı sağlanmakta.