GÜNDEM
Giriş Tarihi : 16-07-2021 16:57   Güncelleme : 16-07-2021 16:57

Hayvancılıkta yerli üretime teşvik

Et üretiminde dışa bağımlılığın önüne geçmek için ‘Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli’ başlatıldı.

Hayvancılıkta yerli üretime teşvik

Bundan böyle yeni model kapsamında et sığırcılığına uygun düve alımına yüzde 30 hibe verilecek. Tarım Bakanlığı sistemlerine kayıtlı her buzağı için sağlanan destek ise 750 TL’ye çıkarılacak. 

Refah düzeyindeki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişim, hızlı kentleşme ve turizm sektöründeki büyüme kırmızı ete olan talebi her geçen gün artırıyor. Bu sebeple et ihtiyacını karşılayabilmek için yıllık ortalama 500 bin büyükbaş hayvan ithalatı yapılması gerekiyor. Yerli et üretimini artırmak ve yeterli hale getirmek için Milli Tarım Projesi'nin ikinci ayağı olan Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli oluşturuldu.

Bu yeni model ile artan kırmızı et talebini karşılamak, damızlık üretimini geliştirmek, yetiştirici bölgelerini belirlemek, meraları rasyonel kullanmak, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele etmek, buzağı kayıplarını azaltmak, süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı büyümek stratejik hedef olarak belirlendi.

BUZAĞI İHTİYACIMIZ KARŞILANACAK
Üstün verimli damızlıklardan elde edilecek embriyolar 15 bin baş düveye nakledilerek Türkiye'nin buzağı ihtiyacı karşılanacak. Doğacak dişiler damızlık düve ve gebe düve ihtiyacı için, erkek buzağılar ise damızlık ve besi materyali olarak kullanılacak. Bu amaçla “Embriyo Transferi ile Kombine Irkı Damızlık Sığır Üretim Projesi” uygulamaya konuldu. Hayvansal ürünlerde ihtiyaçları yerli üretimle karşılayan ve ihracat potansiyeli yüksek bir Türkiye hedefleniyor.

941 HAVZADA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
Kaba yem ihtiyacını karşılamak ve meralar üzerindeki aşırı otlatma baskısını azaltmak amacıyla yem bitkileri üretimine destek veriliyor. Türkiye'de hayvan varlığının yıllık kaba yem ihtiyacı 62,9 milyon ton. Milli Tarım Projesi ile ülkenin ihtiyacı olan kaliteli kaba yemin tamamı üretilecek. Milli Tarım Projesi kapsamında belirlenen 941 havzanın tamamında yem bitkileri desteklenecek. Mera varlığı, dikkate alınarak çoğu Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde olan 30 il, Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgesi olarak belirlendi. Üç yılda 350 bin hektar mera alanında ıslah çalışması yapılarak hayvancılığın hizmetine sunulacak.

350 BİN GEBE DÜVE SÜRÜYE KATILACAK
Hayvancılık işletmelerinin altyapılarının iyileştirilmesi ve ölçeğin büyütülmesi hedefleniyor. Et sığırcılığına uygun düve alımına yüzde 30 hibe desteği verilecek. Böylece mera hayvancılığı yetiştirici bölge illerinde 3 yılda 250 bin baş, altyapısı uygun diğer illerde ise 100 bin baş olmak üzere, toplamda 350 bin baş et verimi yüksek gebe düve ülke sürüsüne katılmış olacak. 35 ilde damızlık gebe düve üretim merkezleri kurulacak. En az 500 baş kapasiteli bu merkezlerin inşaat yatırımlarına, alet-ekipman ve buzağı alımına yüzde 50 hibe desteği verilecek. Yılda en az 20 bin baş damızlık değeri yüksek gebe düve üretilecek.

HER BUZAĞI İÇİN 750 TL DESTEK
Bakanlık sistemlerine kayıtlı, her buzağı için 200 TL prim ödenerek toplamda buzağı desteği 750 TL'ye çıkarılacak. Türkiye, buzağı ölüm oranlarını da azaltacak, böylece her yıl 400 bin baş buzağı kurtarılarak yaklaşık 100 bin ton ilave et üretimi sağlanmış olacak.

KOÇ-TEKEYE %50 HİBE VERİLİYOR
26 il için projelendirilen Koç-Teke Üretim Merkezi ile en az 500 baş kapasiteli ağıl yapılacak. Yetiştirilen koç-tekeye yüzde 50 hibe desteği verilecek. Bu sayede koç-teke üretim merkezlerinde, yılda en az 10 bin baş damızlık koç- teke yetiştirilmesi sağlanacak.

DOĞU'YA KAZ TESİSLERİ YOLDA
Kaz Üretiminin Artırılması projesiyle Kars'ta bin adet kapasiteli 1 tane damızlık işletmesi kurulacak. Ayrıca Ardahan ve Muş illerinde 500'er adet kapasiteli toplam 4 tane ticari kaz işletmesi kurulacak. Bingöl'de de hindi yetiştiriciliği için yüzde 75 hibe destekli, 2 işletme devreye alınacak.