Kültür Sanat

Dikmen Gürün’e sevgi ve saygıyla


Kültür Sanat

“Çağdaş, aydın, bilim kişisi, dost, öğretmen, çok cepheli bir kültür kişisi, yenilikçi, öncü, gösterim sevgisiyle dolu, coşkulu, titiz, ihtimamlı …“Çağdaş, aydın, bilim kişisi, dost, öğretmen, çok cepheli bir kültür kişisi, yenilikçi, öncü, gösterim sevgisiyle dolu, coşkulu, titiz, ihtimamlı, değerli, sorgulayan…”

Yukarıdaki tariflerin hepsi, konuşmacıların Dikmen Gürün’ü anlatırken kullandıkları sözcükler. Moderatörlüğünü Kerem Karaboğa’nın yaptığı “Türk Tiyatrosu’nun ve İstanbul Temaşa Festivali’nin 1980’lerden Günümüze Yolculuğu” başlıklı panelde Genco Erkal, Şahika Tekand, Kerem Kurdoğlu, Tahassür Hemiş, Yeşim Özsoy ve Leman Yılmaz konuşmacı olarak bölge aldı.

İstanbul Üniversitesi Temaşa Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’ne kuruluşundan itibaren evvel tedrisat üyesi ve akabinde kısım yöneticisi olarak büyük emek veren temaşa müellifimiz Dikmen Gürün, 20 yıl boyunca da İKSV İstanbul Gösterim Festivali’nin yöneticiliğini yaptı. Türk temaşasını yerküreye açan, yerküre gösterimini da Türk gösterimiyle tanıştıran bu kıymetli ismi anlatan kitapta; talebelerinin, yurtiçi ve yurtdışından dostlarının metinleri yan alıyor.

TİTİZ BİR ARAŞTIRMACI

Konuşmasında, Türk temaşasının içine kapanık yapısının yıllarca sürdüğünü ve bu durumun İstanbul Gösterim Festivali’yle değiştiğini anlatan Genco Erkal şunları söyledi: “Bu şenliklerden bahsederken aklımıza gelen en kıymetli isim Dikmen Gürün. Şenliğin 20 yılına yönetici olarak damgasını vurmuş, çok istikametli bir kültür kişisi. Düşünün ki 40 yıl boyunca Türk gösteriminin gelişimine oyun oyun tanıklık etmiş, ilmek ilmek örmüş bir isim. Onun ne kadar titiz bir araştırmacı olduğunu ve eleştirmenlik konusunda nasıl ince eleyip sık dokuduğunu metinlerini okuyan herkes çok uygun bilir.”

Dikmen Gürün’ün hayatlarındaki noktası ve Türk oyunu için ehemmiyetini anlatan konuşmacıların umumî olarak üzerinde birleştikleri bir nokta var: “Gürün, Türk gösterimi ve yerküre temaşası arasındaki hadleri ve mahzurları kaldıran isim.”

Panelde Zehra İpşiroğlu ve müellifimiz Zeynep Oral’ın da Gürün hakkında yazdıkları mektupları okundu.

‘TİYATRO RUHU ZENGİNLEŞTİRİYOR’

Panelin akabinde teşekkür konuşması yapan Dikmen Gürün, topluluğun karamsar, umutsuz ve gergin bir devirden geçtiğinden bahsederek “Her şeye rağmen bu türlü periyotlarda gösterim tasavvurları, ruhları zenginleştiriyor. Ve bizde de perdeler çoğalarak açılıyor, uygun ki de açılıyor. Oscar Wilde ‘sahne sanatın yaşama döndüğü alandır’ der. Temaşanın çok katmanlı yapısı onu hayata dair tartışmaların yaşandığı bir sanat olarak yüceltiyor. Bu süreçte dinamik bir genç seyirci kuşağıyla karşılıklı bir etkileşim yaşanıyor. Fakat oyunlarımız zorlanıyor. Sansürden devlet desteğine, mekân sıkıntısına kadar uzanan zincirin halkaları ket vurmak istiyor oyunlarımıza. Ne var ki temaşa, her periyotta özgürlükler ismine, acılar, sevgiler ve umutlar ismine ortaya koyduğu ürünlerle kuvvetini koruyor ve koruyacak.”