Medya

A'la Suresi meali! A'la Suresi oku ve dinle!


Medya

A’la Suresi meali! İnternette araştırılan konulardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasının ardından A’la Suresi’nin meali oldu. Yeni Rakı ‘Ala’ olarak bilinen rakının kaldırılması gerektiğini savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, markanın iptali talebinde bulundu. İşte A’la suresinin meali! A’la Suresi dinle ve oku! İşte tüm ayrıntılar… A’LA SURESİ MEALİ! Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci […]A’la Suresi meali! İnternette araştırılan konulardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasının ardından A’la Suresi’nin meali oldu. Yeni Rakı ‘Ala’ olarak bilinen rakının kaldırılması gerektiğini savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, markanın iptali talebinde bulundu. İşte A’la suresinin meali! A’la Suresi dinle ve oku! İşte tüm ayrıntılar…

A’LA SURESİ MEALİ!

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer saha ve Allah Teâlâ’yı niteleyen

1. Yüce Rabbinin adını tespih et.2. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.3. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.4, 5. O, yeşil nebat örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.6. Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.7. Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.8. Biz seni en basit olana kolayca ileteceğiz.9. O halde, şayet öğüt yarar verirse, öğüt ver.10. Allah’a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.11, 12. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.13. Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.14, 15. Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.16. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.17. Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.18, 19. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

A’lâ Suresi

HakkındaMekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer saha ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

Nuzül Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 492).

Konusu Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

FaziletiKaynaklarda, Hz. Peygamber’in A‘lâ sûresini okumaktan büyük beğeni aldığı; vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 310-311).

A’LA SURESİ’NİN OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm1: Sebbihısme rabbikel a’lâ.2: Ellezî halaka fesevvâ.3: Vellezî kaddere fe hedâ.4: Vellezî ahrecel mer’â.5: Fe cealehu gusâen ahvâ.6: Senukriuke fe lâ tensâ.7: İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.8: Ve nuyessiruke lil yusrâ.9: Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.10: Seyezzekkeru men yahşâ.11: Ve yetecennebuhel eşkâ.12: Ellezî yaslen nârel kubrâ.13: Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.14: Kad efleha men tezekkâ.15: Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.16: Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.17: Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.18: İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.19: Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

A’LA SURESİ DİNLE!

.