Medya

Babil ne demek? Babil nedir? İşte kelime anlamı…


Medya

Babil, Mezopotamya’da, ismini aldığı Babil kenti etrafında kurulmuş eski bir imparatorluktur. Garpta bilinen ismi Babylon, Akadcadaki Babilu …Babil, Mezopotamya’da, ismini aldığı Babil kenti etrafında kurulmuş eski bir imparatorluktur. Garpta bilinen ismi Babylon, Akadcadaki Babilu sözünün Yunanca varyantıdır. Kuran-ı Kerim’de kentin ismi Babil olarak makbul. İşte Babil nedir, ne demek sorusunun yanıtı…

BABİL NE DEMEK?

Babil, Mezopotamya’da ismini aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde nokta almaktadır. Babil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halklar oluşturmuştur. Ortamda konuşulmuş en yaygın lisan Akadca olmuş olmasına karşın Sümerce dinsel lisan olarak kullanılmıştır. Aramice ise ilerleyen yıllarda nahiyenin lingua francası konumuna gelmiştir.

Başlangıçta Akad İmparatorluğu’nda mahal alan değersiz ve güçsüz bir kent iken, kentin Amori hükümdarı Hammurabi tarafından kısa mühlet içinde büyüyen ve gelişen kent kısa ömürlü de olsa ortamdaki en güçlü imparatorluklardan biri haline gelmiştir. Bu periyottan sonra tüm Güney Mezopotamya’ya Babil denilmeye başlanmış, devletin kutsal kenti Nippur olmuştur. Hammurabi’nin oğlu altında güçten düşen devlet uzun vade boyunca Asur, Kassit ve Elam egemenliği altında kalmıştır. Kent Asurlular tarafından yıkılıp tekrar inşa edilmiştir. MÖ 609-539 yılları arasında karar sürmüş Yeni Babil İmparatorluğu bağımsızlığını Asurlulardan Keldani Nebupolassar önderliğinde kazanmıştır. Bu devletinde çökmesi ile Babil kenti Ahameniş, Seleukos, Part, Roma ve Sasani egemenliği altında kalmıştır.