Medya

Bekçi alımı 2019 başvuru formu doldurma! Süleyman Soylu bekçi alımı açıklaması


Medya

Bekçi alımı 2019 müracaat formu doldurma! Son dakika bekçi alımı açıklaması bekçi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Mevzu, bahis ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bakan Soylu’nun açıklamasına göre 8 bin bekçi alımı yapılacağı yer aldı. Peki bekçi alımı 2019 müracaat formu doldurması nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde… İçişleri Bakanı Süleyman […]Bekçi alımı 2019 müracaat formu doldurma! Son dakika bekçi alımı açıklaması bekçi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Mevzu, bahis ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bakan Soylu’nun açıklamasına göre 8 bin bekçi alımı yapılacağı yer aldı. Peki bekçi alımı 2019 müracaat formu doldurması nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

 BEKÇİ ALIMLARI VE BEKÇİLİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, müracaat yerleri, müracaat ve imtihan tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen öbür bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Umumi Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da öbür müsait iletişim araçlarıyla duyurulacak.

Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda imtihan ücreti alınacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü imtihan yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, yaşam bilgisi, matematik ve umumi kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan saha başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi imtihan yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Sözlü sınavda adaya, umumi kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya mevzu, bahis hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, anlatım etme yeteneği ve gövde dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına temel giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı imtihan ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü imtihan puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

Asıl namzet listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Müsait görülenlerden sıhhat kurulu raporu istenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları için https://www.pa.edu.tr/duyurular.html adresini takip ederek belirlenen gün içerisinde müracaat formunu doldurarak gerçekleştirebileceksiniz.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine müracaat yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) En az idadi veya dengi mektep mezunu olmak,c) En az 167 cm boyunda olmak,d) Gövde kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.e) Müracaat yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerindedüzeltmeden önceki ıslak dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığıtarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesindedoğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde vesonrasında doğmuş olmak) olmak,h) Ağır hapis veya altı aydan çok hapis veya affa uğramış olsalar bilezimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı diğer bir fiilden ötürü hapiscezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk cemiyet telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,j) Halk haklarından mahrum olmamak, halk hizmetlerinden mahrumiyetcezası ile mahkûm bulunmamak,k) Memuriyete mani bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,m) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartlarıtaşımak.n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, umumi ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüşveya görüyor olmamak

p) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarınıneylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış,desteklememiş ve katılmamış olmak,r) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yankuruluşlarına üye bulunmamak,

.