Medya

Teravih namazı saat kaçta kılınacak? Nasıl kılınır?


Medya

Teravih namazı saat kaçta kılınacak? 11 ayın sultanı kutsal Ramazan ayı heyecanı Müslüman alemi için yaşanmaya başladı. ” teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.İslam aleminin heyecanla beklenen ayların en hayırlısı Ramazan ayı için art sayım başladı. Birlik, huzur, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde geçirilen bu kutsal ay da teravih namazı […]Teravih namazı saat kaçta kılınacak? 11 ayın sultanı kutsal Ramazan ayı heyecanı Müslüman alemi için yaşanmaya başladı. ” teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.İslam aleminin heyecanla beklenen ayların en hayırlısı Ramazan ayı için art sayım başladı. Birlik, huzur, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde geçirilen bu kutsal ay da teravih namazı saatinde camiler dolup taşacak. İşte Teravih namazı saat kaçta kılınacak? Nasıl kılınır? Merak edilen detaylar haberimizde…

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan evvel teravih kılınsa geçerli olur mu?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından evvel kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, camekan kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).i

İlk teravih ne zaman?

2019 yılında ilk teravih namazı, 5 Mayıs’ta kılınacak. İlk teravih namazı İstanbul’da 21.44’te, İzmir’de 21.41, Ankara’da 21.24’te kılınacak.

TÜM İLLERİN İLK TERAVİH NAMAZINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Teravih namazı kaç rekattır?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

Resûlullah’ın (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır.” (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Diğer bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. öbür taraftan Hz. Âişe’nin, Allah’ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında sürekli olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur’an-ı Kerim’de de, “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye paha bir makama gönderir.” (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.

Yukarıda zikredilenlerden, laf konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) öbür ibadetlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe’den rivayet edilen, “Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, öbür aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan’ın son on gününde ise fazla daha fazla bir çaba gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı.” (Buhârî, Fazlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) hadisi bu görüşü desteklemektedir. öbür yandan, bu hadisin teravihin meşru kılınmasından evvel mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir.

Öte yandan Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla beraber daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği anlatım edilmiştir (Bkz. İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 516, 521).

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek fazla İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla beraber şunu da anlatım etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Teravih namazı kılınışı: (Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)

– Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

– Namaz kıldıracak imam: “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum” diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

– İmam’ın arkasında kılan cemaat da “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” diyerek niyet fiyat ve imamın tekbirinden sonra “Allahü Ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

– Bundan sonra imam ve cemaat gizlice “Sübhâneke”yi okur. Sübhaneke’nin okunması bitince, (Cemaat ayakta diğer bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle beraber rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

– Burada imam gizlice Besmele’yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat “Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik” okur ve üçüncü rekata kalkarlar..- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke’yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

– İmam gizlice Besmele’yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak tekrar rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

– Bu son oturuşta da imam ve cemaat “Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli” okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

– Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tanım ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

– Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.

.