Politika

‘Hayat tarzlarına müdahale riski var’


Politika

Teklifi Anayasa’ya karşıtlık açısından inceleyen CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, itirazlarını Mililyet’e şöyle sıraladı …Teklifi Anayasa’ya karşıtlık açısından inceleyen CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, itirazlarını Mililyet’e şöyle sıraladı:

Teklifte bekçilere tanınan geniş ve keyfiliğe açık salahiyetler, devletin ahlak polisliği yapmasve bireylerin hayat şekline müdahale etmesi riskini içermektedir. Teklifteki birçok düzenleme; tüzel bellilik ve güvenlik unsurlarına terstir ve keyfi durumlar yaratmaya elverişlidir.

Kamu tertibini bozacak mahiyetteki şov, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi hedefiyle bekçilere “önleyici tedbir” alma salahiyeti veren husus 6/1-ç de, keyfi sonuçlar doğurabilecektir. Neyin kamu sistemini bozacak mahiyette olduğunun tespiti, bir yardımcı kolluk mensubuna bırakılmamalıdır.

Bekçinin, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve diğerlerini rahatsız edenleri engellemek formundaki vazifesindeki “engellemek” sözcüğünün ne tıp önlemleri içerebileceği müphemdir.

Kimlik sorma yetkisinin, genişletilmesi de keyfi durumlara yol açabilecektir. Bekçinin, ‘durdurma” salahiyetini kullanabileceği bir durum olan “bir kabahat yahut kabahatin işlenmesini önlemek” ölçüsü de meçhuldür.

Unsur 7/2, “makul” bir sebebin bulunması halinde bekçinin durdurma salahiyetini kullanabileceğini belirtmektedir. Polisin makul sebebi belirleme salahiyetine ait olarak koyulmuş ölçütler, yardımcı kolluk için öngörülmemiştir.

Bekçiye verilen, kimliğini ispatla(ma)yan kimseyi tutma salahiyeti, Anayasa’da düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına münafi sonuçlara yol açabilecektir.

Bekçiye, durdurulan kişi üzerinde el ile dıştan denetim salahiyeti vermektedir. Bu, kişinin üstünü aramaktır. Bu salahiyet, Anayasa’ya terstir.