Ekonomi

Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı


Ekonomi

Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde cari yıl sonu tüketici pahalılığı (TÜFE) beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 10,01 iken, bu anket …Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde cari yıl sonu tüketici pahalılığı (TÜFE) beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 10,01 iken, bu anket periyodunda yüzde 10,06 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına nazaran, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 9,54 iken, bu anket periyodunda yüzde 9,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise tıpkı anket periyotlarında sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,52 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Şubat ayı anket devrinde, iştirakçilerin 12 ay sonrasına ait mümkünlük iddiaları değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 8,00 – 8,99 aralığında, yüzde 35,4 olasılıkla yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 31,3 olasılıkla ise yüzde 10,00 – 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Birebir anket devrinde nokta iddialar esas alınarak yapılan değerlendirmeye nazaran ise, iştirakçilerin yüzde 14,3’ünün beklentilerinin yüzde 8,00 – 8,99 aralığında, yüzde 41,1’inin beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 21,4’ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 – 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

2020 yılı Şubat ayı anket periyodunda, iştirakçilerin 24 ay sonrasına ait mümkünlük kestirimleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 7,00 – 7,99 aralığında, yüzde 41,3 olasılıkla yüzde 8,00 – 8,99 aralığında, yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 10,1 olasılıkla ise yüzde 10,00 – 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Tıpkı anket devrinde nokta varsayımlar esas alınarak yapılan değerlendirmeye nazaran, 24 ay sonrası TÜFE pahalılığı beklentileri değerlendirildiğinde, iştirakçilerin yüzde 14,3’ünün beklentilerinin yüzde 7,00 – 7,99 aralığında, yüzde 42,9’unun beklentilerinin yüzde 8,00 – 8,99 aralığında, yüzde 14,3’ünün beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, öbür yüzde 14,3’ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 – 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Nema Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik getiri orantısı beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 11,43 iken, bu anket periyodunda yüzde 10,83’e geriledi. TCMB Yüklü Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 11,31 iken bu anket periyodunda yüzde 10,91 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo tefviz nema orantısı cari ay sonu beklentisi ise birebir anket periyotlarında sırasıyla yüzde 11,53 ve yüzde 11,02 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın vade kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik getiri orantısı beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 10,75 iken, bu anket devrinde yüzde 10,40 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın müddet kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik getiri orantısı beklentisi ise tıpkı anket periyotlarında sırasıyla yüzde 10,77 ve yüzde 10,51 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir evvelki anket devrinde 6,41 TL iken, bu anket devrinde 6,45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise tıpkı anket devirlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,51 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 3,4 iken, bu anket periyodunda yüzde 3,5 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise tıpkı anket devirlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.