Gündem

2019 AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim oldu?


Gündem

Samsun AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak. Bir sürpriz olmazsa il il adayların isimleri belli oldu. Peki Samsun AK Parti Belediye Başkan adayı kimdir? Tüm ayrıntılar haberimizde… MUSTAFA DEMİR KİMDİR? 1959 yılında Dicle’de doğdu.İlkokulu Ergani’de, orta ve idadi eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı.1979’da eğitime başladığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden […]Samsun AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak. Bir sürpriz olmazsa il il adayların isimleri belli oldu. Peki Samsun AK Parti Belediye Başkan adayı kimdir? Tüm ayrıntılar haberimizde…

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

1959 yılında Dicle’de doğdu.İlkokulu Ergani’de, orta ve idadi eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı.1979’da eğitime başladığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora programına devam etmektedir. 

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalında ‘Fahri Doktora’ unvanına layık görüldü.2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan mesul İl Başkan Yardımcısı oldu. 

2004 Mahalli Seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Mahalli Seçimlerinde ise Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih’in 2. kez Belediye Başkanı oldu. 2014 Mahalli Seçimlerinde de yine namzet gösterilerek, Fatih’e 3. kez Belediye Başkanı seçildi.Ayrıca dönemsel olarak Haliç Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı da yürüttü. 

Göreve geldiği ilk günden bu yana ‘Sürekli yaşanabilir bir Fatih’ hayaliyle yola çıkan Mustafa Demir, insanın kimliğine ve kişiliğine katkıda bulunacak bir kent oluşturma idealiyle belediyecilikte hizmet anlayışını farklı bir boyuta taşıdı. 

Kentsel yenileme, eğitim, bilişim, tarihi eserlerin restorasyonu, sosyal belediyecilik gibi birçok alanda ilk ve örnek olacak projelere imza atan Demir, ‘Marka ve Akıllı Şehir’ oluşturma yönünde çalışmaya devam ediyor. 

Yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli üniversitelerde mahalli yönetimler, halkla ilişkiler, kent bilgi sistemleri, kentsel yenileme, restorasyon gibi konularda ders veren Demir, tecrübelerini ve politika hayatında geçirdiği 17 yılın birikimini Ak Parti Politika Akademisi’nde de gençlerle paylaşıyor. 

Başkan Demir, 2013-2016 yılları arasında UCLG-MEWA-Birleşmiş Kentler ve Mahalli Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı Kongresi ‘Konseyi ve Yönetim Kurulu’ üyeliğine layık görüldü. 

Sportif kişiliğiyle de tanınan Demir, 2012 ve 2013 yıllarında İstanbul Boğazını yüzerek geçti ve ‘Boğazı yüzerek geçen ilk belediye başkanı’ unvanının sahibi oldu. 

Diş hekimi mesleğine halen aktif olarak devam eden Şule Hanım’la evli olan Demir, iki çocuk babası. 

SAMSUN TARİHİ

Samsun’un târihi Hititlere dayanır. Anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran Hititler, bu bölgeye hâkim olup, Orta Karadeniz’deki eyâletlerine “Gasgas” ismini vermişlerdir. M.Ö. 8. asırda Miletliler, Samsun limanında ticârî bir koloni olarak “Amisos” şehrini kurdular. Kafkaslardan gelen Kimmerler, bu bölgeyi ele geçirdiler. Frikyalılar bu toprakların bir kısmına sâhip oldular. M.Ö. 6. asırda Persler, Anadolu’nun büyük kısmı gibi bu bölgeyi de ele geçirdiler.M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender, Persleri yenerek Anadolu ve İran’ı istilâ etti. Yunanlaşmış Pers asıllı Pontus kralları, Kuzey Karadeniz ve Kırım’a hâkim oldular. Pontus Kralı Mitridates, Roma İmparatorluğu ile savaştı. Roma İmparatorluğunun gâlibiyeti üzerine, M.Ö. 1. asırda bütün Anadolu gibi bu bölge de Roma İmparatorluğunun eline geçti.M.S. 395 senesinde Romaİmparatorluğu ikiye bölününce, bütün Anadolu gibi bu bölge de, Doğu Roma (Bizans)nın payına düştü. Bizans İmparatoru Justinianus devrinde M.S. 4. asırda kent gelişti ve Piskoposluk merkezi oldu. Muhtelif târihlerde İslâm orduları bu bölgeye akınlar yaptılar. Fakat sürekli kalmadılar. İranlı Sâsâniler de, vakit vakit bu bölgeye akınlar yaptılar. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Selçuklu Türklerinden Anadolu fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman Şâhın komutanlığındaki Türk ordusu bütün Anadolu gibi bu bölgeyi de fethetti. Bizansın tahriki ve Roma kilisesinin teşvikiyle başlayan Haçlı Seferlerinin birincisinden sonra Selçuklular, bâzı sahil şehirleri gibi bu şehri de terk ederek Anadolu içlerine çekildiler. Dördüncü Haçlı Seferinin sonunda başkent Trabzon olmak üzere Pontus Rum İmparatorluğu kuruldu. Cenevizlilerin Karadeniz ticâretini ele geçirmeleri üzerine Samsun limanının önemi arttı.Selçuklu sultanlarından Sultan Keykâvus ve kardeşi Sultan Alâeddin Keykubât, Trabzon Rum İmparatorluğunu doğuya doğru iterek küçülmesine neden oldu. Samsun ve Sinop’u yeniden fethettiler. Samsun limanı Sinop yanında sönük kaldı. Bu devirde iki Samsun bulunuyordu: Bugünkü Samsun’un bulunduğu yerde “Müslüman Samsun” ile 2-3 km ötede ve çoğunluğunu gayri müslimlerin teşkil ettiği Ceneviz ticâret sitesi olan “Gâvur Samsun” veya “Kara Samsun” idi. Ceneviz sitesi olan Samsun, 14. asırda Osmanlı hâkimiyetini kabul etmekle beraber, 15. asırda kati olarak Osmanlı Devletine katılmıştır. Bugün Gâvur Samsun’dan birşey kalmamıştır. Müslüman Samsun ise, Anadolu Selçuklu Devleti çökmek üzereyken Canik Beyliğinin başşehri oldu. 1398’de Yıldırım Bâyezîd Han Samsun’u alarak, Toroslara ve Fırat’a kadar Anadolu’yu Osmanlı hâkimiyetinde birleştirdi. 1402 AnkaraSavaşında Tîmûr’a karşı yenilmesinden sonra Timur, Samsun’u Kubadoğlu Cüneyd Beye verdi. Birkaç sene sonra Tâceddinoğlu Hasan Bey, Cüneyd Beyi öldürerek Samsun’u aldı. Az sonra Samsun, Kastamonu’da oturan İsfendiyar (Candar) oğullarının eline geçti. 1413’te Çelebi Sultan Mehmed Samsun’u alarak kati bir şekilde Osmanlı Devletine kattı. Osmanlı Devrinde Samsun, “Canik Sancağı” (vilâyeti) adıyla Rumiye-i Suğra Beylerbeyliğinin (eyâletinin) bir vilâyetiydi. Tanzimattan sonra Trabzon vilâyetinin (eyâletinin) 4 sancağından biri oldu. 6 kazâsı vardı. Samsun, Osmanlı devrinde, Sinop ve Trabzon limanları yanında ikinci derecede bir Karadeniz limanı olmuştur. Bu şehirde askerî ve sivil tersâneler bulunuyordu. Anadolu’ya açılan bir sahil şehri olarak sâkin bir târihi vardır. Ancak bu sâkin târihî hayat, merkezi Trabzon’da olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Sinop şehirlerini içine alacak şekilde kurulmak istenen “Rum Pontus Devleti”nin teşkili için girişilen vahşet ve katliâmlarla, vakit vakit bozulmuş ve yüzlerce köy haritadan tamâmen silinirken, on binlerce Müslüman Türk, Pontusçu Rum Çeteleri tarafından öldürülmüştür. İstiklâl Harbinde, Samsun’un mühim yeri vardır. Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmış, bu târih, Millî Mücâdelenin başlangıcı sayılmıştı. Cumhûriyet devrinde 1924’te, Samsun il olmuştur. 1932’de demiryolunun gelişiyle güneye bağlandı. Samsun limanı, yeni tesislerle Karadeniz’in en mühim limanlarından biridir.

Demir, İngilizce biliyor. Siyasete, tarihe, sanata ve spora alaka duyuyor.

.