Gündem

2019 Ales ne zaman yapılacak? 2019 ALES sınav tarihleri!


Gündem

2019 Ales ne vakit yapılacak? Ales imtihan tarihleri ve sınava kimlerin gireceği konusu her yeni yılın başında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.ÖSYM tarafından her sene yüksek lisans yapacak olan adaylar için gerçekleştirilen ALES sınavının bu sene ne vakit yapılacağı belli oldu.Sınava girecek adaylar konuyu detaylıca soruşturmaya başladı.Sözel, sayısal ve eşit ağırlılk alanlarında sınava […]2019 Ales ne vakit yapılacak? Ales imtihan tarihleri ve sınava kimlerin gireceği konusu her yeni yılın başında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.ÖSYM tarafından her sene yüksek lisans yapacak olan adaylar için gerçekleştirilen ALES sınavının bu sene ne vakit yapılacağı belli oldu.Sınava girecek adaylar konuyu detaylıca soruşturmaya başladı.Sözel, sayısal ve eşit ağırlılk alanlarında sınava hazırlanan adaylar imtihan kayıt tarihi ve imtihan tarihleri için detayları sizler için bir araya getirdik.Peki 2019 Ales ne vakit yapılacak? 2019 ALES imtihan tarihleri hakkında detaylar haberimizde…

ALES NE ZAMAN? 2019 ALES SINAV TARİHLERİ

ALES sınavına kimler girer? ALES’te kaç soru var, kaç soru yapmak gerekiyor? ÖSYM’nin her sene gerçekleştirdiği ALES sınavları bu sene da 3 kez yapılacak.

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs’ta açıklanacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Adayların dikkat etmeis gereken nokta imtihan kayıt tarihleri. Söz konusu imtihan için başvurular 5 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart’ta son bulacak. ALES’e başvurular ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2019 ALES İlkbahar:

Başvuru Tarihleri: 05 Mart 2019 – 13 Mart 2019 / Geç Başvuru: 28 Mart 2019Sınav Tarihi: 05 Mayıs 2019

2019 ALES 2:

Başvuru Tarihleri: 09 Temmuz 2019 – 17 Temmuz 2019 / Geç Başvuru: 31 Temmuz 2019Sınav Tarihi: 22 Eylül 2019

2019 ALES Sonbahar:

Başvuru Tarihleri: 17 Eylül 2019 – 25 Eylül 2019 / Geç Başvuru: 08 Ekim 2019Sınav Tarihi: 17 Kasım 2019

YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK?

ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kati yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada mana bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer saha soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan esas dilbilgisi becerilerinin yanı dizi daha çok sözel us yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; esas matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer saha soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal us yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla beraber yekün imtihan süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin imtihan stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin \P, Sözel Testinin de \P etkili olmasına karar verilmiştir.

2017 Ekim ayında ALES’te yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlandı.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu imtihan sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde imtihan puanının, \% 50’den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Esas Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal us yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel us yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Imtihan Türkçe olacaktır.

ALES imtihan tarihleri sınava hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. Adayların özellikler imtihan kayıt tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. ALES 2019 sınavları ne zaman? ALES ilkbahar imtihan kayıt tarihleri ne zaman? ÖSYM imtihan takviminde ALES’in yılda üç farklı dönemde üç kez yapılacağı belirtiliyor.

.