Gündem

Alzheimer nedir? Alzheimer tedavi yöntemleri neler?


Gündem

Özellikle ıslak ilerledikten sonra ortaya çıkan Alzheimer hastalığı 65 yaşın üzerinde 15 kişiden birinde görülüyor. Alzheimer günlük yaşamın getirdiklerini uygulayamama gibi problemler yaratabiliyor. Alzheimer hastalığının ne olduğu, belirtilerinin ve tedavi yöntemlerinin neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında. Peki, Alzheimer nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Tüm detaylarıyla haberimizde… 80-85 yaşın üzerindeki, her iki kişiden […]Özellikle ıslak ilerledikten sonra ortaya çıkan Alzheimer hastalığı 65 yaşın üzerinde 15 kişiden birinde görülüyor. Alzheimer günlük yaşamın getirdiklerini uygulayamama gibi problemler yaratabiliyor. Alzheimer hastalığının ne olduğu, belirtilerinin ve tedavi yöntemlerinin neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında. Peki, Alzheimer nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Tüm detaylarıyla haberimizde…

80-85 yaşın üzerindeki, her iki kişiden birinde alzheimer görülmektedir. Alzheimer hastalığı genellikle kırk ve ellili yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Alzheimer unutkanlık olarak bilinir ancak her unutkanlık Alzheimer hastalığı anlamına gelmez. Dünyada 20 milyondan çok alzheimer hastası olduğu biliniyor. Bu hastaların yaklaşık 300 bini ülkemizdedir. Alzheimer nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir kısaca açıklayalım…

ALZHEIMER NEDİR?

Alzheimer hastalığı çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilen, kişinin gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerinin yıkımına sebep olan bir beyin hastalığıdır. şahıs yavaş yavaş çevre ile iletişim kurma, karar verme yeteneğini kaybeder. Günlük hayat aktivitelerini yerine getiremez. Anormal davranışlarda bulunur. Kişiliği değişmeye başlar, endişe artar en sonunda kendisini dahi tanıyamaz duruma gelir.

ALZHEİMER OLMAMANIN PÜF NOKTALARI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, 60’lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artan ve halk arasında “unutkanlık” olarak bilinen alzheimere yakalanmamanın yapılacak bazı uğraşlarla mümkün olabildiğini belirtti.

ALZHEIMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her unutkanlık bu hastalığın habercisi değildir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Unutkanlık ile birlikte beceri kaybı görülüyor ve benlik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor.

Alzheimer belirtileri şöyle seyreder:

 Beyindeki sinir hücreleri yok olmaya başlamıştır. Kısa süreli unutkanlıklar şeklinde ortaya çıkar.(Örneğin, hasta bir gün önce ne yaptığını, ne yediğini hatırlayamaz.) Kelimeleri bulurken zorlanır. Tarihleri ve bilinen yolları hatırlayamaz. Hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çekme başlar. Eşyaların yerlerini karıştırır(koyarken öbür yere koymak) Hastalık ilerledikçe, kişinin günlük işleri aksamaya başlar. Sorduğu bir şeyi yine sorar, yakınlarını tanıyamaz hale gelir. Karakter özellikleri değişir, insanları suçlar. Psikolojisi bozulur. Psikolojisi bozulan hasta, içine kapanık bir hale gelir. Sorumluluk sahibi olmaktan kaçar. Konuşma, yürüme, tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve yatağa mahkum olur.

ALZHEİMER TEDAVİSİ

Alzheimer hastalığının kati bir tedavisi yoktur. Yani yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve semptomları azaltılır. Amaç, hastanın hayat kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Fakat bu ilaçlar mutlaka hekim kontrolünde alınmalıdır. Alzheimer konusundaki çalışma ve gelişmelerde vaziyet karamsar değildir. 1990’ların sonundan itibaren hastalığın tedavisinde kullanılan 4 önemli ilaç piyasaya çıkmıştır. Bu ilaçlar erken dönemde kullanıma başlanırsa etkili olmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 500 bin civarında Alzheimer hastası belirtilen ilaçları kullanarak tedavilerini sürdürmektedirler. Alzheimer hastalarında sosyal yaşamı hareketlendirmek, çeşitli hobiler edinilmesi büyük yararlar sağlayacaktır.

TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil cemiyet örgütüdür ve Türkiye genelinde 13 şubesiyle hizmet vermektedir. İkisinin Istanbul’un iki yakasında yer aldığı şubeler, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Denizli, Samsun, Kayseri, Bursa, Konya ve Antalya’da yekün 1500 üyeyle etkinlik göstermektedir.

Derneğin çalışmalarında en büyük öncelik, halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan mustarip şahıs ve ailelerin hayat kalitesinin arttırılması konularına verilmektedir. Bu bağlamda Türkiye Alzheimer Derneği:

Alzheimer Hastalığı (bunama) olan hastaların teşhisini, tedavi ve rehabilitasyonu sağlayıcı girişimlerde bulunmakta;

Alzheimer Hastalığının bilinirliğini artırmak amacı ile belediyeler, sivil cemiyet kuruluşları, üniversiteler ve gönüllüleri ile bilinçlendirme faaliyetleri yürütmekte;Hastaların kısa ve uzun süreli kaliteli zaman geçirmeleri ve bakımları için gündüz bakımevleri, yatılı bakımevleri, ve rehabilitasyon merkezleri oluşturma çabası içerisinde: Okmeydanı’nda bir model olarak “Gündüz Hayat Evi’ni” hayata geçirmiş olup, şehrin ve ülkenin öbür bölgelerinde de gündüz bakımevleri açılması için liderlik faaliyetlerini sürdürmekte;Alzheimer Hastalığı konusunda uzman hekimlerin ve gönüllülerin desteğiyle Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına her türlü sosyal destek ve eğitimler vermekte;Alzheimer hastalarının hastalık sürecinde doğru ve kaliteli bakılabilmeleri için doktor, hemşire ve sıhhat personellerini eğitmekte;

Alzheimer hasta yakınlarına, uzman psikologların yönetiminde psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlemekte;

Alzheimer hastalığıyla ilgili özel dal merkezleri açıp bu merkezler için alt yapı, tıbbi araç ve gereçler, cihazlar, rehabilitasyon gereçleri ve personel temin etmekte;

Açılacak olan huzurevi/bakımevlerine nitelik danışmanlığı vermektedir.Türkiye Alzheimer Derneği, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sıhhat alanında eğitim ve hizmet veren öbür hastaneler, halk ile ilişkili özel ve tüzel sıhhat kurumları ve mahalli, mülki ve idari teşkilatlarla yoğun işbirliği yapmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yakın ilişkiler içinde ihtiyar sağlığı ve Alzheimer Hastalığı, huzurevi/bakım evi standardizasyonu çalıştaylarına katılmış ve raporlar hazırlamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ihtiyar Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı danışma kurulunda da görevini sürdürmektedir.

Istanbul’da Bağcılar, Çekmeköy, Bahçelievler belediyeleri ile, Istanbul Müftülüğü ile işbirliği içinde Fatih, Eyüp, Ümraniye, Kağıthane gibi bölgelerde halka yönelik bilinçlendirme toplantıları yapılmış, öbür ilçe belediyeleri ile organizasyon çalışmaları devam etmektedir. Şubeler de kendi bölgelerinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Türkiye Alzheimer Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü ile ortak, üç (3) aylık hasta bakıcı kursları düzenlemiştir; bu kurslarda hem işsiz kişilere iş edindirilmiş hem de Alzheimer hastalarına doğru şekilde bakabilecek elemanlar yetiştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü ile ortaklaşa, halka yönelik “süreğen engellilik” yaratan Alzheimer hastalığı ile ilgili bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Özellikle hasta ve hasta yakınlarının sosyal güvenceleri, yasal yükümlülükleri, yasal hakları konusunda bilgilendirilmeleri için toplantı ve paneller düzenlenmiştir. 2014 yılı içinde bu toplantı
lardan üç tane daha gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Alzheimer Derneği, dünyada Alzheimer hastalığı ile mücadelede en etkin sivil cemiyet örgütü olan ve 1994 yılında kurulan Alzheimer’s Disease International’ın (ADI) seksen dört (84) üyesinden biridir. ADI, 2005 yılında Twinning Programme’ı uygulamaya koyarak üyeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek için eşleştirmeler yapmaya başlamıştır. Üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamayı amaçlayan bu program çerçevesinde, Türkiye Alzheimer Derneği, Almanya Alzheimer Derneği ile eşleşmiştir.

Bu iki (2) kardeş organizasyon arasında, finansal yardım, destek malzemeleri, rehberlik ve eğitim gibi yardımlaşma çalışmaları başlatılmıştır. İlk etapta, Almanya’da yaşayan Türklerin kendi ana dillerinde bilgilendirilmesi, hastalık ve bakımı konusunda eğitim verilmesi ihtiyacını dile getiren Almanya Alzheimer Derneği’nin, Türkiye Alzheimer Derneğinden yardım talep etmesi üzerine, Berlin Şehitlik camiinde bu kentte yaşayan Türklere Alzheimer Hastalığı konusunda seminer verilmiştir. Karşılık olarak, Türkiye’de yaşayan Alman vatandaşlarına Türkiye Alzheimer Derneğinin Mart 2015 tarihinde Alanya’da düzenlediği bir seminerde Almanya’dan çağrı edilen bir uzman katılımcılara ana dillerinde bilgi vermiştir.

Türkiye Alzheimer Derneği, otuz altı (36) Avrupalı Alzheimer organizasyonunun üyesi olduğu ve demansın her türü hakkında farkındalık yaratmak için etkinlik gösteren bir sivil cemiyet kuruluşu olan Alzheimer Europe’ın da üyesidir. Bu bina içerisinde Avrupa’da etkinlik gösteren Alzheimer dernekleriyle koordinasyon ve işbirliği çalışmaları yapma imkanı elde etmektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalarının ülkemizdeki durumu hakkında en geniş ve detaylı bilgiye sahip kurumdur, bu bağlamda öbür uluslararası kurumlara ve kuruluşlara bilgi ve veri akışını sağlamaktadır. Bu veriler “Avrupa Birliği Sıhhat Politikalarının” geliştirilmesi ve oluşturulmasında kullanılmaktadır.

 

.