Gündem

Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu nereli? Ne iş yapıyor?


Gündem

Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti’de Belediye Reis adaylarının isimleri netleşmeye başlıyor.Büyük bir aksilik olmazsa isimler belli olmaya başladı.Vatandaşlar belediye reis adayları araştırmaya başladı.Peki Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon belediye reis adayı Murat Zorluoğlu nereli? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde… MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR? 1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon […]Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti’de Belediye Reis adaylarının isimleri netleşmeye başlıyor.Büyük bir aksilik olmazsa isimler belli olmaya başladı.Vatandaşlar belediye reis adayları araştırmaya başladı.Peki Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon belediye reis adayı Murat Zorluoğlu nereli? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde…

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Mülki yönetim amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Umumi Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Hariç İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Mahalli ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Mahalli ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı. 15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği görevi yaptı. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valiliği görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir. 2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Mahalli ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye’de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Mahalli Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Mahalli Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. EĞİTİM DURUMU 2007 Ocak- Nis. Yüksek Lisans – Birmingham Üniversitesi (İngiltere), Avrupa Araştırma Kuruluşu, Çağdaş Avrupa Çalışmaları Genişleyen Avrupa Birliğinin kuruluşları, Avrupa Birliğinde siyaset belirleme süreçleri ve Avrupa Birliğinde Uyum, dayanışma ve mahalli yönetimlerin rolü konularında hem akademik hem de uygulamalı eğitim aldı. 2004–2005 Yüksek Lisans- Nottingham Üniversitesi (İngiltere), Kamu Yönetimi Bölümü (Üstün başarılı radde ile) Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Mahalli ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tez kapsamında Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 1989–1993 Lisans- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1986–1989 Lise- Hayrullah Kefoğlu Lisesi (İstanbul) 1983–1986 Ortaokul- İmam Hatip Lisesi (Trabzon) 1978–1983 İlkokul- Kumlu Köyü İlkokulu (Trabzon- Çaykara) İŞ DENEYİMİ 2015-2017 Elazığ Valiliği 2013-2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili 2012-2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 2008–2012 Mahalli İdareler Umumi Müdürlüğü Daire Başkanı 2003- 2008 Mahalli İdareler Umumi Müdürlüğü Şube Müdürü 1999–2003 Bingöl/Genç Kaymakamı 1997–1999 Mersin/ Gülnar Kaymakamı 1994–1997 Trabzon Kaymakam Aday

TRABZON

Trabzon, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer saha merkezii bir şehirdir.

Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzüölçümü açısından az bir saha kaplar.Batısında Giresun’a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane’ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize’ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri, kuzeyi Karadeniz ile çevrili antik çağ’dan beri varlığı bilinen il ve il merkezinin adıdır. Şehrin yekün nüfusu 2009 yılında Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi(ADNKS) sonuçlarına göre 765.127’tur.1935’te 30.000 olan nüfusu 1990’da 361.886’ya, 2000’de 975.137’ye çıkmıştır. 2007’de 740.569’e düşmüştür.

Coğrafya Dar bir kıyı şeridinin ardında denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahip olan ilin merkezi Boztepe (antik Minthrion tepesi) üzerine kurulmuştur. İl topraklarının % 22,4 yayla, % 77,6 si ise tepelerden oluşmaktadır.

Dereler: Değirmendere (Piksidis), Yanbolu, Fol, Ağasar, İskefiye, Kalenima, Karadere (Araklı), Küçükdere, Koha, Sürmene (Manahos), Solaklı, Baltacı deresi, Sera Deresi…

Nüfus Yekün nüfusu 765.127’dur. Bu nüfusun yaklaşık T’ü şehir ve ilçe gibi merkezlerde,F’sı ise kırsal kesimlerde yani köylerde yaşamaktadır.Yıllara göre nüfus verileri2009 765.1272007 740.5692000 975.1371990 795.8491985 786.1941980 731.0451975 719.0081970 659.1201965 595.7821960 532.9991955 462.2491950 420.2791945 395.3841940 390.7331935 360.6791927 290.000

Tarihçe 1838’den kalma harita, Milat’tan derhal önceki dönemi gösterir. Haritada Trabzon’un doğusundan Abhazya’ya değin Proto-Laz oymakları: Colchis ya da Lazica, Makronlar, Sanni’ler, Moshiler vardır.

Antik Çağ: Eusebius’a göre şehrin müessese tarihini MÖ 756 olmakla beraber bu iddia Trabzon’u İstanbul, Roma hatta, umumi kanıya göre Trabzon ve öbür Doğu Karadeniz kolonizasyonunu gerçekleştiren Sinop’tan daha eski bir şehir yapmaktadır. Bu vaziyet gerçekse Sinoplular varolan bir kenti MÖ 630 tarihinden sonra yeniden kolonize etmiş olmalıdırlar.

Anabasis’te geçen “Pontos Euksenios kıyısındaki bu şehir Sinope’nin Lazların ataları olan Kolhis ülkesindeki kolonisidir”ifadesi daha sonra Arrian ve Peripleus tarafından da onaylanmıştır.

Merkezinde Yunanlıların çevre köylerinde bugünkü Lazların(Tzanlar) ataları olan Kolhislilerin ve yaşadığı Trabzon, Antik çağ ve sonrasında Zigana geçidi üzerinden Ermenistan ve Euphrates civarında üretilen ticari malların takas edildiği ticaret merkezi ve hariç ülkelere satıldığı bir ihraç limanı özelliğindeydi. Pontus İmparatoru Mithridates’in Roma İmparatorluğu ile giriştiği bir dizi savaşı kaybetmesinin ardından Anadolu topraklarının yanı dizi Trabzon’da Roma hakimiyetine girmiştir.

Roma ve Bizans: Pompey’e karşı mücadelesinde Mithridates’e destek vermeyen Trabzon Roma döneminde ödüllendirilmiş serbest şehir statüsü kazandırılmıştır. Bizzat kente gelen Arrian, Trapezus’un Roma döneminde güney Karadenizdeki en önemli liman kenti olduğunu belirtmiştir. Roma İmparatoru Hadrian döneminde restore edilen kente, Trajan döneminde Pontus Kapadokyası eyaletinin başkenti olmuş ve yeni bir liman inşa edilmiştir. Gallianus döneminde bir Germen kabilesi olan Gotlar tarafından yağmalanmış, Justinian döneminde tekarar onarılarak eski konumunu kaznamıştır. İstanbul’un Latinler tarafından işgali üzerine Komnenos ailesi,Trabzon’a sığınarak 1461 tarihine Osmanlı fethine dek sürecek müstakil bir krallık (Trabzon İmparatorluğu) kuracaklar, kendilerini Roma İmparatoru duyuru edeceklerdi.

Trabzon İmparatorluğu: Komnenos hanedanından VII. Michael Latin işgali nedeniyle Trabzon’a gelerek teyzesi Gürcü kraliçesi Tamar’nın da desteğiyle kendini Roma İmparatoru duyuru etmişse de Batı özelli
kle Vatikan Trabzon İmparatorunu küçümseyerek “Laz hükümdarı” olarak tanımlamıştır. Trabzon imparatorları başlangıçta öbür Bizans (Doğu Roma) imparatorları gibi çift başlı (aetos) figürünü sembol olarak kullanmışlarsa da Latin işgalinin sona ermesi ve Konstantinapolis’de yeniden yasal yönetimin iktidarı ele geçirmesiyle, bir çatışmaya sebebiyet vermemek için bugün Trabzon Ayasofya müzesinin giriş kapısının üzerinde rölyefi bulunan tek başlı kartal sembolü tercih etmişlerdir. Cenevizliler ile Venedikliler, Moğollar ile Osmanlılar hatta çeşitli Türkmen (Akkoyunlu kabile federasyonuna mensup) klanları ile denge politikası sürdürerek, varlığını sürdürebilen bu varlıklı liman kenti, İstanbul’un fethinden sekiz sene sonra (1461) Fatih Sultan Mehmet tarafından Karadeniz’deki çeşitli beylikler, İtalyan kolonileri ve Kırım’la beraber ele geçirilerek İpek yolunun stratejik anahtarının Osmanlı hakimiyetine girmesi sağlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu: I. Bayezid’in 1398 de Samsun yöresini almasından sonra Trabzon Komnenos Krallığı Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. David Komnenos, iktidarı döneminde (1458-1461) vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan aracılığıyla art istemiş, Osmanlılara karşı Avrupa’daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğündeki Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon’u ele geçirmiş ve Komnenosların egemenliğine son vermiştir.

Trabzon, Osmanlı Döneminde önce eyalet ve sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından yönetim edilmiştir. İlk sancak beyi Hızır Bey’dir. 1470 yılında sancak beyliği küçük yaşta Şehzade Abdullah’a verilmiş; Abdullah, annesi Şirin Hatunla beraber 1479 yılına kadar Trabzon’da yaşamıştır. Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında (1491-1512) Trabzon’da Sancak Beyi olarak bulunmuş, sonradan Kanuni ünvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman burada doğmuştur.

Trabzon 16. yüzyılda, merkezi Batum olan Lazistan Sancağı ile birleştirilerek eyalete dönüştürülmüş ve bu yeni idari birimin merkezi olmuştur.

1859-1864 yılları arasında Kuzey Kafkasya’da süregelen Kafkas-Rus savaşı, Çerkes ve Abaza halkının yenilgisi ile sonuçlanmış ve şehre sayıları 360.binin üzerinde göçmenin yığılmasına yolaçmıştır. Tabii olarak büyük bir afete dönüşen göç, salgın hastalıklar, açlık ve cemiyet içinde kaynaşmalara yolaçmıştır. Çok kısa bir vakit içinde Trabzon ve Akçakale limanları ve çevresinde ki yerleşim yereleri adeta rezervasyonlara dönüşmüştür. Bu dönem sırasında salgın hastlıklardan korakarak kaçan mahalli kamu yaylalara geçmiş ve şehirde yeni göçmenlerle, devlet görevlilerinden diğer sadece kaçamayacak durumda olanlar kalmıştır.

1867 yılında Trabzon’da büyük bir yangın çıkmış, bir çok kamu binası da bu sırada yanmış ve şehir daha sonra yeniden düzenlenmiştir. 1868 yılında il olmuş, merkez sancağı dışında Lazistan, Gümüşhane, Canik Sancakları da buraya bağlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ruslar Trabzon’a saldırır (14 Nisan 1916). Trabzonlulardan oluşan vurucu güçler (Milis), bu hücum sırasında gerilla savaşı verirler. Bu sıralarda, cepheye gönderilmek üzere Hamidiye Zırhlısının desteğinde Trabzon Limanına gelen cephane Trabzonlu gençlerce büyük bir heyecan içinde boşaltılıp Maçka’ya taşınır.Çaykara’da Sultan Murat Yaylasında (10 Haziran 1916), Of’ta Baltacı, Arsin’de Yanbolu Derelerinde Ruslara karşı başarılı savaşlar verilmiş, ancak o yıllardaki koşullar altında düşmanın Trabzon’a girmesine mani olunamaz ve Ruslar 14 Nisan l916 yılında Trabzon’a girer. Rusların Trabzon’da kaldığı bir yıl, on ay, on günlük süre içinde özellikle Rumlar ve Ermeniler, yerli halka büyük işkenceler yaparlar; sayısız insan öldürürler.

1917′de Rusya’da “Bolşevik Devrimi” olur, Çarlık Yönetimi yıkılır. Bunun üzerine Rus ordusunda büyük bir panik başlar. Bu Rusların Trabzon’dan çekilmesine de yol açar. Öte yandan, batıdan doğuya doğru kayan ve Karadağ’da toplanan Türk Çeteleri, Akçaabat’a inerek Yüzbaşı Kahraman Bey’in komutasında üç koldan Trabzon’a doğru yürürler ve 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon’a girer.

Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yeni Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlar ve Trabzonda yeni ülkenin yeni idari yapısında altmışbir (61) nolu il olarak yerini almıştır.

İlin Cumhuriyet dönemindeki sınırları kültürel ve tarihsel bir düşünceyle değil tamamen idari bina ve merkezlere uzaklıklar baz alınarak çizilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden biri olan Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesinde yer almakta ve 4.685 km2’lik yüzölçümüyle ülke topraklarının % 0,6’sını oluşturmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra Trabzonda çeşitli fabrikalar kurulmuştur.

Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon’a üç kez gelir; 1924, 1930 ve 1937 yıllarında, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca “ATATÜRK GÜNÜ” olarak kabul edilir ve bu kendisine bir telle bildirilir.

Toplum ve Kültür: Trabzon halkı tane , hayat tarzı , anane ve görenek bakımından kendine ve yöreye özgü özellikler taşımaktadır. Trabzonda çok çeşitli Türkmen boyları yaşamaktadır. Çepniler ise bölgede Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçesinin Şalpazarına yakın köylerinde 29 kadar köyde yaşamakta olup en eski Türkmen geleneklerini hala sürdürmektedirler. Fatih zamanında Karamanoğullarından halkda Trabzon’a yerleştirilmişlerdir. Karamanoğulları Türkmenlerin (Oğuzların ) Avşar boyundandırlar.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde; “Fâtih Sultan Mehmed Han Gazi (toprağı mis kokulu ve mekanı cennet olsun.) hazretleri bu kaleyi feth ettiğinde dört tarafında bulunan bölgelerden çeşitli insanları sürerek Trabzon’a nakl ettirip iskân ettirdi. Öyle bayındır oldu ki sanki insan deryası oldu. Halkının çoğunluğu Lazlardan oluşan insanlar topluluğudur.” demektedir.

Trabzon halkının fiziki özelliklerinden söz ederken de, “Beşinci iklimde bulunduğu için suyu ve havasının tatlılığından bütün halkı gezip eğlenmeye hevesli ve beğeni ehli olup içmeye ve eğlenmeye düşkünlerdir. Gamsız ve aldırışsız zarif dostlar ve âşık kimseler olduklarından yüzlerinin renkleri kırmızımsıdır. Kadınlar kısmı Abaza, Gürcü ve Çerkes güzelleri olduklarından güzel erkek ve kız çocukları olur ki sanki her biri birer ay parçası ve güneş pençesidirler.” diye tanım etmektedir.

Dil: Trabzon halkı 16. yy içinde İslâmlaştıktan sonra anadilleri olan Pontusçayı ve Lazcayı bırakıp Türkçeye alışırken zorlanmışlardır.Özellikle Yunanca’da olmayan -b-, -d-, -g-, – ı- gibi harfleri çıkaramadıkları için Yunanca söylenişlerine uydurarak konuşmuşlardır. Sözgelimi balık kelimesindeki “b” ve “ı” sesleri Yunanca’da olmaması ve İslâm’ı yeni kabul etmiş olan Trabzonluların Türk dilini konuşamamsı nedeniyle bu kelimeyi Pontus Yunancası’na adapte ederek paluk olarak telâffuz ederler. Bununla beraber Trabzonda kesintisiz dört asırdan çok süredir Türkçe konuşulmaktadır.Yerel halkın bir kısmının asıl dilli arkaik Rumcadır.

Pontus Rumcası Lazca, Gürcüce, Rusça, Ermenice ve Farsça’dan çok sayıda ödünç sözcük içeren Trabzon ağzı Özellikle alışılmadık ünsüz değişimleri ile Anadolu Türkçesi’nden derin farklılıklar içermektedir.[8] Köprübaşı, Çaykara, Maçka, Tonya, Of, Dernekpazarı yerleşimlerinde Rumcanın arkaik ögeler taşıyan mahalli bir dialekti günümüzde de Müslümanlar tarafından 50 civarında köyde 5,
000 ile 80,000 kadar şahıs tarafından konuşulmaya devam etmektedir.

Giyim – Kuşam: Osmanlı döneminde Samsun ile Batum arasında(sahil) geleneksel giyim (Laz kıyafeti olarak da bilinir) şöyledir:* Erkek: Başta iki ucu üzerinden sarık gibi dolanarak uzun kulaklı bir düğümle bağlanan ve kukula adı verilen kara başlık. Üstte ak mintan ve üzerine kara aba yelek. Altta bacak arası körüklü bacak kısmı dar zipka adı verilen kara şalvar.

* Kadın (köylü): İçte kamis adı verilen yakasız Trabzon bezinden gömlek, başta keşan peştemal, alltta etek veya üçetek giysi (zibun)bele bağlanan ve rengi yöreden yöreye değişen peştemal (fota. Üstte fermene veya kadife adı verilen yelek.

* Kadın (şehirli, kasabalı): Başta tepelik, Tapla, Koursi, hotoz adı verilen gümüş ya da altın sırmalı yuvarlak tepelik. İçte kamis, üzerine zibun (üçetek) şehir peştemal, lahor veya trablus.

Köylü ya da şehirli olsun Trabzon kadını (Rize ve Artvin sahilinde yaşayan Lazlar gibi) kesinlikle şalvar giymemektedir. Tek istisna Şalpazarı bölgesinde olup Çepni kadınları şalvar giymekte ve ucu püsküllü al ya da pembe belbağı takmaktadır.

Müzik ve Kamu oyunları: Trabzon bölgesinin geleneksel çalgıları şimşir kaval, kemençe, davul-zurna ve yörede zimpona, dankiyo adlarıyla da bilinen tulumdur. Sayısız çeşidi olup kadın ve erkekler tarafından toplu oynanılan geleneksel dansların adı ise horondur.kolbastı oyunu 1930 yılında Trabzon’un Faroz mahallesinde başlamıştır. Farozlu balıkçıların kendi aralarında oynadığı bir oyundur.

Kültürel Yaşam: Trabzon ilinde tiyatro etkinlikleri Trabzon Belediye Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından yürütülmektedir.Halk eğitim merkezlerinde amatörce tiyatro, müzik ve kamu oyunları çalışmaları yapılmaktadır. Müzik alanında çalışmalar yapan Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun yanı dizi karikatür ve resim çalışmaları Belediye Sergi Salonu’nda sergilenmektedir.

Eğitim: Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Trabzon’da eğitim kuruluşu olarak sekiz medrese, eğitim süresi dört sene olan beş tane ilkokul, bir tane sanat yurdu, bir tane askeri rüştiye, bir tane idadi ve bir tane Darülmuallimin bulunmaktaydı. Günümüde Trabzon ilinde 815 ilköğretim okulu, 86 idadi ve dengi mektep ve 2 Aralık 1963 tarihinde öğretime açılan Karadeniz Teknik Üniversitesi bulunmaktadır.

Mutfak: Samsun Batum arasında yeralan bölge mutfağının ayırıcı esas besinleri karalahana, mısır ve hamsi ve çay olup, bu üçlünün çorbasından ekmeğine dek sayısız kombinasyonu bulunmaktadır. Bölgeye özgü yemeklerden en karakteristik olanları şunlardır:* Mısır unundan:Kuymak (Rize’de muhlama,Vakfıkebir ve Şalpazarında yağlaş), haçapur, hamsili ekmek, lamesli ekmek

* Karalahanadan: Çorba, sarma

* Tatlı olarak: Kabak tatlısı, kabak pilavı (bölgede pilav ve makarna şekerli olarak tüketilir- tatlıların yanında içecek olarak ayran içilir.)

* Hamsiden: Buğulama, hoholli hamsi, hamsili ekmek, kaygana

* Fasülyeden (lobya): turşu kavurma

* Mısırdan: Korkot (mısır çorbası)

Tarihi-Turistik Yerler: Roma İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde eyalet merkezi olmuş, Ortaçağ’da bir Rum imparatorluğuna başkentlik yapmış şehir tabii güzelliklerinin yanı dizi pek çok tarihi yapıyı barındırmaktadır.Bunların en önemlileri:Manastırlar: Sümela Manastırı, Ayasofya müzesi,Kaymaklı Manastırı(Amenapırgiç Ermeni Kilisesi), Kızlar (Panagia Theoskepastos) Manastırı, Gregorios Peristera (Hızır İlyas)Manastırı, Kızlar (Panagia Kerameste) Manastırı, Vazelon Manastırı, Hagaios Savas (Maşatlık) Kaya Kiliseleri, Kiliseler ve Camiler: Hagia Anna (Küçük Ayvasil), Sotha (St. John)K, Hagios Theodoros, Hagios Konstantinos, Hagios Khristophoras, Hagios Kiryaki, Santa Maria, Hagios Mikhail, Panagia Tzita, Fatih (Panagia Khrysokephalos), Yeni Cuma (Hagios Eugenios), Nakip (Hagios Andreas Kilisesi), Hüsnü Köktuğ (Hagios Eleutherios), İskender Paşa Camii, Semerciler, Çarşı Camii, Gülbahar Hatun Camii, Trabzon valiliği ve Valievi.

Konaklar: Memiş Ağa Konağı (Sürmene), Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı (Of), Çakıroğlu Hasan Ağa Konağı, Karamollaoğlu Topal Mustafa Evi (Araklı)

Araklı ilçesine bağlı Konakönü mahallesindede birçok tarihi bina bulunmaktadır. Bu yapılar Rus işgaline tanıklık etmekle beraber çok eski zamanlarında izlerini taşımaktadır.

Hamamlar: Sekiz Direkli Hamam,Fatih Hamamı, İskender Paşa Hamamı,Çifte Hamam, Hacı Arif Hamamı, Alaca Hamam, Tophane Hamamı

Osmanlı Dönemi öbür Eserleri: Soğuk Çeşme, Bedesten, Sufi Ali Bey kitabesi,Sur Kitabesi, Kabak Meydan Şadırvanı,Ortahisar Muvakkithanesi,Çarşı Camii Muvakkithanesi,Askeri Hastahane,Seyyidi Hacı Mehmed Çeşmesi,İskender Paşa Çeşmesi ,Kethüdazade Hacı Emin Ağa Çeşmesi,Manastır Çeşmesi,Abdullah Paşa Çeşmesi,Hafız Muhammed Çeşmesi,Abdulhamid liman Çeşmesi

 

.