Gündem

Nurofen nasıl kullanılır? Nurofen neye iyi gelir? Günde kaç kere içilir? Nurofen uyku yapar mı?


Gündem

Nurofen nasıl kullanılır? Soğuk havaların derecesini iyice arttırdığı günlerde hastalıkların en çok yaşandığı zamanlarda ilaçlar hakkında bilgi almak isteyenler kullanım şartları hakkında bilgi topluyor.Soğuk algınlığı ilaçları arasından en etkilisi olan Nurofen için sorulan Nurofen nasıl kullanılır? Nurofen neye iyi gelir? Günde kaç defa içilir? Nurofen uyku yapar mı? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.Merak edilen detaylar […]Nurofen nasıl kullanılır? Soğuk havaların derecesini iyice arttırdığı günlerde hastalıkların en çok yaşandığı zamanlarda ilaçlar hakkında bilgi almak isteyenler kullanım şartları hakkında bilgi topluyor.Soğuk algınlığı ilaçları arasından en etkilisi olan Nurofen için sorulan Nurofen nasıl kullanılır? Nurofen neye iyi gelir? Günde kaç defa içilir? Nurofen uyku yapar mı? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.Merak edilen detaylar haberimizde…

Nurofen Cold Flu 24 Tablet

Formülü:

Bir Nurofen Cold & Flu Tablet etken madde olarak, 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür; boyar maddeler olarak quinoline yellow, sunset yellow ve titan dioksit içerir.Farmakolojik özellikleri:Farmakodinamik özellikleriİbuprofen, nonsteroidal antienflamatuar bir ilaçtır.İbuprofen’in analjezik, antienflamatuar ve antipiretik özellikleri vardır.Etkisini öbür nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi siklooksijenaz enzimini ve prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterdiği düşünülmektedir.Psödoefedrin hidroklorür; sempatomimetik/dekonjestan etkili bir maddedir.Solunum yolları mukozasındaki alfa adrenerjik reseptörleri doğrudan etkileyerek vazokonstrüksiyon oluşturur. Böylece, şişmiş burun mukozasındaki hiperemi, ödem ve konjesyon azalır ve burun solunum kapasitesi artar.Psödoefedrin hidroklorür ayrıca sinüs sekresyonlarının drenajını artırır ve tıkalı östaki borusunun açılmasını sağlayabilir.

Farmakokinetik özellikleri

İbuprofen ağızdan uygulandığında hızlı ve yaklaşık � oranında emilir.Aç karnına alındığında 0.5 – 1.5 saat içinde plazmada maksimum konsantrasyona erişir.Plazma eliminasyon yarı ömrü 1.8 – 2.6 saattir.Yemeklerden sonra alındığında plazma pik düzeyi 30 dakika kadar gecikir ve 0 daha düşük serum seviyeleri elde edilir.� oranında plazma proteinlerine bağlanan ibuprofen; hidroksilasyon, karboksilasyon ve konjugasyon sonucu metabolize olur ve derhal tamamen inaktif metabolitler halinde idrar yolu ile atılır.İbuprofen vücuttan son dozu takiben 24 saat sonunda derhal tamamen elimine edilir.Psödoefedrin hidroklorür ağızdan uygulandığında 30 dakika içinde burun mukozasında dekonjesyon meydana gelir ve söz konusu dekonjestan tesir 4 – 6 saat kadar sürer.Endikasyonları:Grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen burun tıkanıklığı, kafa ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve öbür ağrıların giderilmesinde kullanılır.Kontrendikasyonları:Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Nurofen Cold & Flu tablet, ibuprofen içerir. İbuprofen midede iyi tolere edilir.Yine de gastro-duodenal ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır.Astım hastaları, salisilatlara ve öbür ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve hamileler ancak tabip kontrolü altında ilacı kullanabilirler.Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı müsait değildir.Uyarılar/Önlemler:Semptomlar 3 günden çok sürerse, doktorunuza başvurunuz.Nurofen Cold & Flu tablet, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.Yüksek tansiyonu olanlar, yürek hastaları, şeker hastaları, tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlar; tabip önermedikçe Nurofen Cold & Flu tableti kullanmamalıdırlar. Nurofen Cold & Flu tablet alanlar, araç ve taşıt kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım

Gebelik kateciorisi B’dir.İbuprofenin ve psödoefedrin’in hamilelikte kullanımı hakkında spesifik veri bulunmadığından, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.İbuprofen ve psödoefedrin; az miktarda ebeveyn sütüne geçmektedir.Genel bir önlem olarak, emziren annelerde ibuprofen ve psödoefedrin kullanımından kaçınılmalıdır.Yan etkiler/Advers etkiler:Ciddi allerjik yan etkilere sebep olabilir. Bu durumda ilaç kesilerek doktora başvurmak gerekir.Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik tesir potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu vaziyet ilacın kesilmesi ile düzelir.Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir, su ve tuz retansiyonu yapabilir.Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Eğer yüksek tansiyondan veya depresyondan ötürü reçetelenmiş bir ilaç kullanılıyorsa, doktora danışmadan Nurofen Cold & Flu Tablet kullanılmamalıdır. Nurofen Cold & Flu Tablet, öbür ağrı kesici ilaçlar ile beraber alınmamalıdır. Ayrıca, öbür ibuprofen içeren ilaçlar ile beraber de kullanılmamalıdır.Nurofen Cold &’. Flu tablet, MAOI’leri ile beraber alınmamalıdır. MAOI’leri kullananlar, ilacı kestikten sonra 2 hafta beklemelidirler.Kullanım şekli ve dozu:Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak su ile beraber 2 tablet ve şayet lüzumlu ise her 4 – 6 saatte 1 veya 2 tablet şeklinde kullanılmalıdır.Günde 6 tabletten çok kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı müsait değildir.

Doz Aşımı ve Tedavisi

İbuprofen’e ait doz aşımı durumunda bulantı, kusma, kafa dönmesi, uyku hali ve nadiren bilinç kayıbı görülebilir.Eğer diğer bir ilaç ile beraber alınmamış ise, tek başına ibuprofen’in yüksek aşırı dozları genelde iyi tolere edilir.Spesifik antidotu yoktur, destek tedavisi uygulanmalıdır.Gastrik lavaj uygulanmasını takiben lüzumlu ise, serum elektrolitleri düzenlenir. Psödoefedrin’e ait doz aşımın ın başlıca semptom-bulguları irritabilite, huzursuzluk, titreme, konvülsiyonlar, palpitasyon, hipertansiyon ve idrar zorluğudur.Solunum destekleyici, koruyucu ve de konvülsiyonları denetim edici önlemler alınmalıdır.Endike olduğu takdirde, gastrik lavaj uygulanmalıdır.Mesane kateterizasyonu gerekebilir.İstenirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması için diyaliz uygulanabilir.İthalatçı Firma:Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.Telefon: (212) 354 18 00Email: info@abdiibrahim.com.trNurofen Cold Flu 24 Tablet EşdeğerleriDolorin Cold 30 TabletBu ilaca ait prospektüs bilgileri bulunuyor.İlaç Barkodu: 8699599010129

7,65 TLApireks Cold&flu 200 Mg/30 Mg 24 Film Kaplı Tabletİlaç Barkodu: 8699569091868

12,97 TLColdaway Cold & Flu 24 Film Tabletİlaç Barkodu: 8699514093251

12,97 TLDolven Cold & Flu 30 Film Kaplı Tabletİlaç Barkodu: 8699809098558

14,02 TLDroflu Cold 20 Tabletİlaç Barkodu: 8699580010329

9,32 TLColdaway Cold & Flu 30 Film Tabletİlaç Barkodu: 8699514093268

14,02 TLDolorin Cold 30 Tabletİlaç Barkodu: 8699033010128

14,02 TL İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Nurofen Cold Flu 24 Tabletİlaç Fotoğrafı: Nurofen Cold Flu 24 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ibuprofen Psedoefedrin Hcl

Barkod Numarası: 8699704016213

 

.