Gündem

Sınavdan önce okunacak dualar nelerdir? Zihin açan dualar hangileridir? İnşirah suresinin okunuşu!


Gündem

Sınavdan evvel okunacak dualar nelerdir? Veliler ve öğrenciler sene içerisinde gerçekleştirilen bir fazla sınavda ter dökmeye devam ediyor.Öğrenciler sınavda aileler ise dışarıda onları beklerken aka zorluk yaşıyor.Geleceklerinin belli olacağı sınavlarda zorlu dakikalar yaşayanlar sınavlarının iyi geçmesi için dua ederek zorluklarla mücadele ediyor.Hemen derhal her ebeveyn böyle durumlarda gerek rahatlamak gerekse çocuğunun başarılı olması için birtakım […]Sınavdan evvel okunacak dualar nelerdir? Veliler ve öğrenciler sene içerisinde gerçekleştirilen bir fazla sınavda ter dökmeye devam ediyor.Öğrenciler sınavda aileler ise dışarıda onları beklerken aka zorluk yaşıyor.Geleceklerinin belli olacağı sınavlarda zorlu dakikalar yaşayanlar sınavlarının iyi geçmesi için dua ederek zorluklarla mücadele ediyor.Hemen derhal her ebeveyn böyle durumlarda gerek rahatlamak gerekse çocuğunun başarılı olması için birtakım dualar okur. İşte Sınavdan evvel okunacak dualar nelerdir? Zihin açan dualar hangileridir? İnşirah suresinin okunuşu! Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Bir ebeveyn için çocuğunun sınava girmesi son radde heyecan ve endişe verici bir durumdur. Derhal derhal her ebeveyn böyle durumlarda gerek rahatlamak gerekse çocuğunun başarılı olması için birtakım dualar okur. Okunan dualar ile Allah ruhsat verirse çocuğunuz başarıyı yakalar. Sınav heyecanı ve stresinden uzaklaşır, başarıyı yakalar. Peki çocuğumuz sınava girdiğinde hangi duaları okuyabiliriz.

İşte size muavin olacak dualar:İNŞİRAH SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim 

1- Elem neşrah iz sadrek

2- Ve vada’na ‘anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa’na iz zikreke

5- Feinne me’al’usri yüsren

6- İnne me’al’usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla birlikte bir kolaylık var

6- Evet o zorlukla birlikte bir kolaylık var!

7- O halde abes kaldığında tekrar kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden umut et, hep O’na doğrul!

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Allah’ım! Beni yaşattığın sürece bana günahları terk ettir ve bana acıma eyle. Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme. Seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bana nasip eyle.Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, Ey ulaşılamayacak kadar yüksek, celal ve ihsan sahibi, Ey Allah, Ey rahman! Celal’in hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kur’an’ı istediğin gibi ezberlememi ve seni razı edecek şekilde O’nu okumamı nasip eyle.

 Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi Ey Allah, Ey rahman! Celal’in ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandır, dilimi çöz, kalbimi genişlet ve bedenimle O’nu yaşamamı nasip et. Çünkü bu yolda bana, Senden başkası yardım edemez. Güç ve güç ancak Sana aittir.Unutkanlıktan kurtulmak için dua”Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1).

İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în.(2)

İnnâ fetahnâ iz fethan mubînâ.”(3)

On dokuz kere okunacak.Sınav Öncesi”Bismillah her hayrın başıdır” sıırınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir.Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.Saleten Tüncina Duası:”Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”Saleten Tüncina Duasının anlamı”Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o radde kıymetli olsun ki: Onun hürmetine bizi tüm korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi tüm günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek tüm hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”Sınava girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunabilir:(Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân)”Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir güç ver.”Sınava başlarken Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunabilir:(Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli)”Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar”

DUA :

“Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu”

“Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum”

DUA:

1. Elem neşrah iz sadrek2. Ve vada’na ‘anke vizreke3. Elleziy enkada zahreke4. Ve refa’na iz zikreke5. Feinne me’al’usri yüsren6. İnne me’al’usri yüsren7. Feiza ferağte fensab8. Ve ila rabbike ferğab

Anlamı:

1-) Biz senin için (mutlulugun) gögsünü açmadik mi?2 -) Senden yükünü indirmedik mi?3 -) O senin sirtini ezen yükü.4 -) Senin sanini yüceltmedik mi?5 -) Demek ki, zorlukla birlikte bir kolaylik vardir.6 -) Evet, zorlukla birlikte bir kolaylik vardir.7 -) O halde bos kaldin mi, tekrar kalk (baska bir is ve ibadetle) yorul.8 -) Ancak Rabbine yönel.

.