Gündem

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Son dakika TÜİK açıkladı!


Gündem

Türkiye’nin nüfusu ne kadar? TÜİK Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Yekün nüfusun P,2’sini erkekler, I,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 şahıs arttı. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında yüzde 12,4 iken, 2018 yılında yüzde 14,7 oldu. Peki Türkiye’nin nüfusu ne kadar? Merak edilen detaylar […]Türkiye’nin nüfusu ne kadar? TÜİK Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Yekün nüfusun P,2’sini erkekler, I,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 şahıs arttı. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında yüzde 12,4 iken, 2018 yılında yüzde 14,7 oldu. Peki Türkiye’nin nüfusu ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde…

TÜİK son nüfus verilerini resmi internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 şahıs arttı.

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 şahıs olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 şahıs oldu. Buna göre yekün nüfusun P,2’sini erkekler, I,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

TÜRKİYE’NİN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, BİNDE 14,7 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI �,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında �,5 iken, bu nispet 2018 yılında �,3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL’DA İKAMET EDEN NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %0,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye nüfusunun ,4’ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 şahıs ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 şahıs ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 şahıs ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 şahıs ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 şahıs ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 şahıs ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS YAPISI TABLOSU

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca ıslak erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

NÜFUS PİRAMİDİ, 2018

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %1,4 ARTTI

Çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 ıslak grubunda bulunan nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak %1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı g,8; çocuk ıslak grubu olarak tanımlanan 0-14 ıslak grubundaki nüfusun oranı #,4; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %8,8 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI

Nüfus yoğunluğu olarak anlatım edilen “bir kilometrekareye düşen şahıs sayısı”, Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 şahıs artarak 107 şahıs oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 şahıs ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 şahıs ile Kocaeli ve 360 şahıs ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 şahıs ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer saha Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

TÜİK GÖREV ve YETKİLERİ

Resmi İstatistik Programını hazırlamak.Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak.Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, milli ve uluslararası normlara müsait olarak belirlemek.Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, ilim ve teknoloji alanları ile lüzumlu görülen öbür alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak.İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için lüzumlu önlemleri almak.İstatistik alanındaki milli ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kuruluş ve kuruluşlarla işbirliği ile belirlemek.Programın kuruluş ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, nitelik kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak.Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği esas ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilât yapısını, hizmet nitelik standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak.Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak.İstatistiksel bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla milli ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek.Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla öbür ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve lüzumlu durumlarda yayımlamak.İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, milli ve uluslararası kuruluş ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek.İstatistikle ilgili konularda öbür ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek.Kanunla verilen öbür görevleri yerine getirmek.

Başkanlık, yüksek öğretim kurumlarının görevleri gizli kalmak şartıyla, Kurumun görev alanına giren konularda üniversiteler ve öbür eğitim kurumları ile işbirliği yaparak milli ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurabilir.

.