Gündem

Yarın Regaip kandili mi 2019? Regaip Kandili ne zaman?


Gündem

Yarın Regaip kandili mi 2019? Regaip Kandili ne zaman? Yarın kandil mi 2019? Regaib Kandili’ne az bir vakit kaldı. Müslüman alemi Regâib gecelerinde çeşitli ibadetler yapıyor. Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili için gerim sayım yapılıyor. Vatandaşlar “yarın kandil mi?” sorusunu araştırıyorlar. Yarın kandil mi 2019? Merak edilen detaylar haberimizde… REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet […]Yarın Regaip kandili mi 2019? Regaip Kandili ne zaman? Yarın kandil mi 2019? Regaib Kandili’ne az bir vakit kaldı. Müslüman alemi Regâib gecelerinde çeşitli ibadetler yapıyor. Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili için gerim sayım yapılıyor. Vatandaşlar “yarın kandil mi?” sorusunu araştırıyorlar. Yarın kandil mi 2019? Merak edilen detaylar haberimizde…

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşlerin yayınladığı 2019 dini takvim günlerinde Regaip Kandili 7 Mart 2019 Perşembe günü yani yarın idrak edilecek.

REGAİP GECESİ NELER YAPILMALI?

Regaip Kandili’nde yapılması tavsiye edilen namaz, dua ve ibâdetleri sizler için derledik. İşte Regaip Gecesi yapabileceğiniz 9 ibadet…

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.

2- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

3- KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK

Allah dostları Regaip Gecesi’nde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

5- DUÂ ETMEK

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

6- SALAVAT GETİRMEK

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

7- SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

8- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

9- ALLAH TEÂLA’YI (C.C) ÇOKÇA ZİKİRETMEK

Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

KANDİLLERDE ÖZEL İBADET ŞEKİLLERİ VAR MIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat hatıra olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli fiyat ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

“ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”Türkçe Anlamı:Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla.Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”Türkçe Anlamı:Ezelî ve ebedî yaşam sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm eksik sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”Türkçe Anlamı:Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm eksik sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”Türkçe Anlamı:Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm eksik sıfatlardan tenzîh ederim.

REGAİB KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü “arzulamak, meyletmek” anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur’an’da geçmez. İslam kültüründe öbür kandiller gibi önemli bir yeri olan bu gecede Peygamberimizin (S.A.V) on iki rekat namaz kıldığına ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Fakat alimler, bu hadisi rivayet eden ravi için uydurma hadis rivayet ediyor diye dikkate alınmamıştır. Yani Regaib Namazı diye bir namaz var değildir. Bu yüzden sırf Regaib Kandili adına oruç tutmak veya o geceye özel namaz kılmanın bid’at olma şüphesi vardır.

Bu konuda araştırmacı alimlerin savundukları ortak doğru görüşe göre, o gün oruç tutmaktan ve o gece adı geçen asılsız namazı kılmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca o gün kutlamak için ortaya çıkarılan özel yemekler hazırlama ve güzel elbiseler giyinme gibi geleneklerden de ırak durmalıdır. Böylece o gün, öbür normal günler gibi bir gün sayılsın ve ona hiç bir özellik tanınmamış olsun.

.