Politika

Dışişleri’nden Doğu Akdeniz açıklaması


Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İtalya ve GKRY Dışişleri Bakanları’nın Şark Akdeniz konusunda yaptıkları ortak açıklamaya yazılı açıklama …Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İtalya ve GKRY Dışişleri Bakanları’nın Şark Akdeniz konusunda yaptıkları ortak açıklamaya yazılı açıklama yaparak yanıt verdi. Aksoy, dün yapılan açıklamayı münhasıran İtalya bakımdan talihsiz bir açıklama olarak gördüklerini bildirdi. Kıbrıs Türklerinin, Ada’nın ortak sahibi olarak, Ada’nın doğal gaz ve petrol kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

“KKTC Hükümeti bu haklara dayanarak 2011 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) arama ve çıkarma ruhsatları vermiştir. TPAO’nun bu ruhsatlarda devam eden araştırma ve sondaj faaliyetleri, Türkiye’nin değil, Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasına yöneliktir. Bu haklar garanti altına alınıncaya değin, TPAO laf konusu ruhsatlardaki faaliyetlerini devam ettirecektir. Bu hakların garanti altına alınması ise, ya Ada’nın güneyindeki tüm ‘off-shore’ faaliyetlerinin Kıbrıs sorunu çözülene kadar müştereken durdurulması yahut 13 Temmuz 2019 tarihli teklif çerçevesinde, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapmaları ile mümkündür. Aksi takdirde Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklarını muhafazaya kararlılıkla devam edecektir. Bu nedenle bir sefer daha, başta İtalya olmak üzere, tüm AB üyelerini Kıbrıs Türklerini yok sayan tavırlarını terk etmeye davet ediyoruz.”

‘ELEŞTİRİLERİ KÜLLİYEN REDDEDİYORUZ’

Aksoy, Kıbrıs Adası’nın batısında deniz salahiyet sahalarının sonlandırılmasının, lakin Kıbrıs problemi çözüldükten sonra mümkün olacağını vurgulayarak, “Türkiye’nin Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanını 1963’ten beri gasp eden bir entite ile sonlandırma müzakerelerine başlaması laf konusu değildir. Kıbrıs problemi çözülene kadar Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıs Türkleridir. Libya ile deniz salahiyet ortamlarının sonlandırılmasına ait imzaladığımız mutabakat muhtırasına yönelik tenkitleri de külliyen reddediyoruz. Bu bağlamda gerek İtalya’nın gerek öbür AB üyelerinin GKRY-Mısır arasında 2003 yılında yapılan sonlandırma ittifakına sessiz kalmış olmaları da bu memleketlerin izledikleri mevcut siyasetin ne kadar çelişkili ve tutarsız olduğunu da göstermektedir. Şark Akdeniz’de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla himayeye devam edeceğiz” dedi.