Politika

Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?


Politika

16.07.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Umumi Sekreter Yardımcısı olan Yeşim Meltem Şişli, içtimaî medyada gündem oldu. Siyaset …16.07.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Umumi Sekreter Yardımcısı olan Yeşim Meltem Şişli, içtimaî medyada gündem oldu. Siyaset gündeminde kendine bölge bulan bahis sonrası Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Umumî Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi hususlarında aramalar yapıldı. Pekala, Yeşim Meltem Şişli kimdir?

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

İBB, Umum Sekreter Yardımcılığı hizmetine atanan Yeşim Meltem Şişli, 33 yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel ömrünün yaklaşık 27 yılını kuvvet kesiminde tamamlamıştır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst seviye başkan olarak hizmet yapmıştır. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Iktisat mezunu olan Yeşim Meltem Şişli adil, şeffaf ve hesap verebilirlik prensiplerini çalışma prensiplerinin temeline koyarak gerek kamu gerekse kişisel dalda birden çokça şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında faal rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari dizaynlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini dinamik bir biçimde yönetmiştir. Öteki yandan kurumsal amaçların ve performansın geliştirilmesi ve ölçülmesini temel alan kısa ve uzun vadeli stratejik planlama ve kalite standartları çerçevesinde entegre idare sistemlerinin kurulması çalışmaları ile şirketlerin verimliliğini ve aktifliğini artırmak gayesiyle çalışan kapasitesinin ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik çalışmalarda yetkinlik sahibidir. 16.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Umumi Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştır.