Sağlık

“Akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor”


Sağlık

İstanbul Çağlayan Florence Nightingale Hastanesinde düzenlenen konferansta, yurt içi ve başta ABD olmak üzere yurt dışından gelen akciğer …İstanbul Çağlayan Florence Nightingale Hastanesinde düzenlenen konferansta, yurt içi ve başta ABD olmak üzere yurt dışından gelen akciğer cerrahisinde kompetan isimler, akciğer kanserindeki son gelişmeler ve tedavi yollarını konuştu.

Aktiflik hakkında malumat veren West Virginia Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Kısmı Trakeal Rekonstrüksiyon Kısım Yöneticisi Prof Dr. Alper Toker, akciğer kanserinin Türkiye’de ve yerkürede farkındalığı en ziyade artan illetlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“ABD’de son 2-3 haftanın en kıymetli mevzularından biri, akciğer kanserinde birinci sefer vefat nispetlerinin azalması. Yıllardır giderek artan akciğer kanseri ölümlerinin azaldığını görmeye başladılar. Bunun sebebi, sigara bırakma programlarının bizden daha evvel tatbike koyulmuş olması. Akciğer kanserinin en değerli etkeni sigara. Türkiye’de de 10 yıl içinde, akciğer kanseri sıklığının daha az görüleceğini ve ömür müddetlerinin uzayacağını öngörebiliyoruz. Sigara bırakma programlarının, sigara yasaklarının olumlu tesirleri ortaya çıkacak. Akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor. Son periyotta, münhasıran kimi onkoloji ilaçlarının devreye girmesi ile metastatik akciğer kanserlerinde bile ömrün uzadığını görüyoruz.”

Prof. Dr. Toker, araştırmaların suratı ve yürüyen çalışmalardan sonuç alınmasıyla birlikte akciğer kanserinin, göğüs kanseri seviyesinde, çok uzun müddet hastaların bu illetle yaşayabileceği bir hastalık seviyesine geleceğini bildirdi. 

“TEKNOLOJİYE VE GELİŞMEYE ÇABUCAK ADAPTE OLABİLEN BİR ÜLKEYİZ” 

Türkiye’de bu meydanda yapılan çalışmalar hakkında haber veren Toker, “Türkiye, akciğer kanserinde, yerkürede en düzgün tedavi olabileceğiniz birkaç devletten biri zira biz teknolojiye ve gelişmeye acilen adapte olabilen bir memleketiz, yeni çıkan bir şeyi sisteme acilen entegre edebiliyoruz. Bu mevzuda çok becerikli onkologlara sahibiz” tabirlerini kullandı.

Toker, ameliyatlar yapılırken, yan tesirlerinin azaltılma sistemleri ile hastaya en az zarar verilecek halde yapılması konusunda bir grup eksiklikler olduğunu, bunda da devranla değerli ilerlemeler sağlanmaya başladığını anlattı. Toker, ABD ve birtakım devletlerde bununla ilgili robotların kullanıldığını lisana getirerek, şunları söyledi:

“ABD’de neredeyse açık ameliyat yapmıyoruz, her şeyde robot kullanıyoruz. Robotik cerrahi, bilhassa yemek borusu kanserinde çok yararlı oluyor. Burada ameliyatın şiddetini çok azaltıyor, açık ameliyat olan hasta ile gizli ameliyat olan hasta arasında kıymetli farklar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Akciğer kanserinde de robotun tasarrufunu bu kadar yaygınlaştırabilirsek, hastaların yatış müddetlerini ve ağrılarını azaltabiliriz.

Türkiye’de robotik cerrahi tasarrufu, akciğer kanserlerinde zahir bir seviyeye geldi fakat biraz bu husus iktisat ile de ilgili. Maliyeti yüksek bir iş. Maliyet ve getirdiği faydayı karşılaştırdığınız vakit kişilerin aklında soru işareti oluşuyor. Buradaki istikrar bulunursa, bu iş yaygınlaşmaya devam eder.” 

“TEKNOLOJİ HASTALAR ISMINE KIYMETLI FIRSATLAR ORTAYA ÇIKARDI”

Konferans çerçevesinde değerli memleketler arası iştirakin olduğunu, meydanında bilirkişi isimlerin Türkiye’de buluştuğunu lisana getiren hastanenin Umum Yönetici Yardımcısı Dr. Sinan Nazif Aran, teknolojinin de tedavinin içine girmesiyle, hastalar ismine kıymetli fırsatların ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Özellikle, robotik cerrahi ile yapılan ameliyatların güzelleşmesi ve nekahet periyodu çok kısa sürüyor. Bununla kombine olarak, kemoradyoterapi ile kanserin tedavisi ile ilgili birçok yeni çalışma yapıldı, sonuçları ortaya çıktı, üç tane de ana çalışma var. Bugün gelişmeler bu konferansta aktarılıyor. Iştirak, milletlerarası seviyede ilgi alımlı. 8 farklı memleketten meslektaşlarımız burada buluştu.

Robotik cerrahi, göğüs kafesini açmadan ameliyat yapma imkanı sağlıyor, cerraha fırsatlar veriyor. Gizli sistemde yapıldığı için de hastanın yara düzgünleşme süreci çok daha konforlu oluyor. Erişilemeyen noktalara robotla erişmek, elle yapılamayan şeyleri robotla gerçekleştirmek mümkün. Birçok yerde ‘altın standart’ durumuna geçmiş halde. Göğüs cerrahisindeki robotik cerrahi programı, Türkiye’de başladı ve liderliği üstlenilmiş ve sürdürülür vaziyette.”

Dr. Aran, robotik cerrahinin giderek klasik usulün alanını almaya başladığına işaret ederek, sunduğu yararlarla, hastalar için de gitgide tercih sebebi olmaya başladığını aktardı.